ÉRD Megyei Jogú Város hivatalos honlapja vakok és gyengénlátók számára
Nyitólap / E-demokrácia / - HIRDETMÉNYI KÖZZÉTÉTEL
2018.06.13. szerda 09:10

HIRDETMÉNY


2018.06.13. szerda 09:09

HIRDETMÉNY


2018.05.30. szerda 08:00

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság az Érd, Liptói utca 10. szám, 5564 hrsz.-ú ingatlanon Bitt Péter fennmaradási, és egyben használatbavételi engedélyezési eljárás ügyében 2018. március 13-án 8/14699/6/2018. számon függő hatályú határozatot és 2018. március 22-én 8/14699/10/2018. számon határozatot hozott. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.tv.(a továbbiakban Ákr.) 88. § (1) bekezdése szerint hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy:

a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik 

Fentiek figyelembevételével a döntésről értesíteni kell az ügyben érdekelt ügyfeleket. 

Karmazsin Tibor és Karmazsin Gábor az Érd, Liptói utca 10. szám, 5564 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában (mint az eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosult).

Általunk ismert utolsó lakcíme: 01809 Németország, Dohna Ploschwitzer Höhe 12.

A levél visszajött: címzett ismeretlen 

Karmazsin Gábor az Érd, Liptói utca 10. szám, 5564 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában (mint az eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosult).

Általunk ismert utolsó lakcíme: 01809 Németország, Martin Lukhél str. 10.

A levél visszajött: címzett ismeretlen 

Az ügyfél vagy meghatalmazottja a fenti döntést Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Érd, Alsó u. 3. szám alatt, a Hatósági Csoport irodájában ügyfélfogadási időben átveheti. 

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00-18:30; Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:30 

Az Ákr. 85. § (5) b) pontja értelmében „A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni”. 

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése értelmében: „ A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján valamint a honlapján helyezi el.” 

Érd, 2018. május 25.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző nevében és megbízásából eljáró:

 

Kujáni Beáta

Hatósági csoportvezető


2017.06.22. csütörtök 09:26

ÉRD ÉS TÉRSÉGE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁJÉKOZTATÓJA

A Társulási Tanács 2017. május 11-én tartott ülésén 13/2017. (V.11) határozatával elfogadta az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést, mely 2017. május 15-én lép hatályba.
 


2015.07.31. péntek 11:08

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról