Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Útfejlesztési Koncepció - II. forduló
2013.10.31. csütörtök 10:00

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciójára - II. forduló

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos munkarészek ütemezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A ProUrbe Kft. Önkormányzatunk megbízásából elkészítette Érd Megyei Jogú Város úthálózat-, és járda fejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: Útfejlesztési Koncepció, amelyet mellékletben csatolunk).

Érd MJV Közgyűlése első fordulóban megtárgyalta, és 314/2012. (X.18.) határozatával továbbfejlesztésre javasolta Érd MJV Útfejlesztési Koncepcióját. A tervezetet nyilvános társadalmi vitára bocsátottuk és a beérkezett észrevételeket továbbítottuk a tervezőknek.

Az elkészült koncepció kitér többek között a városi útkategóriák felülvizsgálatára, kategóriánkénti mintapálya szerkezetek bekerülési költségeinek (m2/Ft) ismertetésére, javaslatot tesz a megvalósítás ütemezésére. A koncepció kiterjed a város úthálózatának forgalomtechnikai szabályozására is. A tervező javaslatot tesz pl.: új forgalmi csomópontok, lakó-és pihenő övezetek, korlátozott sebességű övezetek, gyalogos átkelőhelyek, egyirányúítások, stb. létesítésére, azok kialakítására.

A most zajló Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Programban az úthelyreállítások és szervízutak építése során már figyelembe vettük a közlekedési szakemberek javaslatait. Így mára elmondhatjuk, hogy 40%-kal több szilárd burkolatú, vagy megerősített út van, mint ezelőtt 3 évvel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést tárgyalja meg, továbbá hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Érd, 2013. október 25.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Polgármesteri Kabinet   

A döntés végrehajtásáért felelős:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ProUrbe Kft. által készített és előadott „Érd Megyei Jogú Város Úthálózat- és járdafejlesztési koncepció”-t elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a csatornázási program kiegészítéseként az alábbi útszakaszok megerősítését, esetenként szilárd burkolattal való ellátását készíttesse el:

- Béla utca (Riminyáki út - Emil utca és Csanád utca - Csaba utca közötti szakaszok)

- Alsóvölgyi út (Buxus utca-Tárnoki út közötti hiányzó szakasz)

- Tárnoki út (Szent István út- Kolozsvári utca közötti szakasz)

- Folyondár utca

- Radnai utca

- Talabor utca.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az útépítések előkészítéseként a csapadékvíz-elvezetési rendszerek legkritikusabb pontjaira vonatkozóan készítsen prioritási sorrendet tartalmazó tanulmánytervet és azt terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra. A rendelkezésre álló pályázati és saját  pénzügyi források függvényében készüljenek engedélyezés szintű tervek és szükség esetén történjen meg a vízjogi engedélyeztetés.

4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2014-2020 közötti EU-s időszakban Érd MJV Fejlesztési Programjának előkészítése során kiemelt fontosságot kapjon a vízelvezetési kérdések megoldása és az új utak építése a város területén.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében az Útfejlesztési Koncepcióban meghatározott nagyobb lélegzetű fejlesztési projektek előkészítését kezdje meg. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati projektek, kiemelt projektjavaslatok előkészítéséhez és benyújtásához szükséges további intézkedések, illetve nyilatkozatok megtételére.

Határidő: a Közgyűlés 2014. áprilisi ülése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Útkoncepció - műszaki leírás - letöltés

Úthálózati térekép - letöltés

Térképszelvények:

Térképek:

1. számú fejlesztési elem - Ötvös utca - Törökbálint - letöltés

2. számú fejlesztési elem - Burkoló utca - letöltés

3. számú fejlesztési elem - összekötő út Sóskút felé - letöltés

4. számú fejlesztési elem - Csúcs utca - letöltés

5. számú fejlesztési elem - Törcsvári utca - Kalotaszegi utca - letöltés

6. számú fejlesztési elem - Kalotaszegi utca - letöltés

7. számú fejlesztési elem - Tárnoki út meghosszabbítása Tárnok felé - letöltés

8. számú fejlesztési elem - Tétényi utca - Diósd, Gyár utca - letöltés

9. számú fejlesztési elem - Sárd utca - letöltés

10. számú fejlesztési elem - Aba utca - Porcsinrózsa utca - letöltés

11. számú fejlesztési elem - Kossuth Lajos utca - Töhötöm utca - letöltés

12. számú fejlesztési elem - Antal utca - Sárd utca - letöltés

13. számú fejlesztési elem - Vörösmarty utca - Főnök utca - letöltés

14. számú fejlesztési elem - Szent István utca - Elöljáró utca - letöltés

15. számú fejlesztési elem - Mérnök utca - Tolmács utca - letöltés

16. számú fejlesztési elem - Zámori út meghosszabbítása - letöltés

17. számú fejlesztési elem - Pacsirta utca - Fogoly utca - Jegyző utca - letöltés

18. számú fejlesztési elem - Tóni csapás - Ercsi út - letöltés

19. számú fejlesztési elem - Karolina utca - Éva utca - Piroska utca - letöltés

20. számú fejlesztési elem - Júlia utca - Százhalombatta felé - letöltés

21. számú fejlesztési elem - Júlia utca - Széles utca kapcsolat - letöltés

22. számú fejlesztési elem - M6 - Érd-Ófalu csomópont - Dunapart - letöltés

23. számú fejlesztési elem - Mecset utca- Csónak utca - Dunapart - letöltés

24. számú fejlesztési elem - Kerülő út - letöltés

25. számú fejlesztési elem - M6, Érd Ófalu csomópont - M6-6-os úti csomópont - letöltés

26. számú fejlesztési elem - Gazdasági övezeti feltáró utak - letöltés

27. számú fejlesztési elem - M7 Tárnok csp. - M6 Százhalombatta-észak csp. - letöltés

28. számú fejlesztési elem - Földmunkás utca - letöltés

29. számú fejlesztési elem - Fehérvári út - Velencei út - Budai út tengely - letöltés

Nyomtatás