Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Javaslat a hulladékudvarok - 2005. november 01. és 2006. április 30. közötti időszakra vonatkozó - üzemeltetési költségeinek meghatározására, Beszámoló az Érd-Kom Kft területén működő hulladékudvar működési tapasztalatairól
2006.05.18. csütörtök 10:35

Tisztelt Képviselő-testület!

  Érd Város Önkormányzata lehetőséget biztosított arra, hogy az érdi lakosok az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. Sas utcai telephelyén megnyitott hulladékudvarba letegyék a háztartásukba keletkezett olyan hulladékokat, amelyeket nem lehet a kommunális hulladékedénybe tenni.
  A hulladékudvar működését nem Önkormányzati rendelet határozza meg, hanem az www.erd.hu internetes honlapon található leírás, amelyben pontosan megtalálható, hogy mely hulladékokból milyen mennyiséget lehet a gyűjtőkonténerbe elhelyezni.

  Az Önkormányzat döntése értelmében: a különféle hulladékokat – amennyiben lehetséges továbbhasznosítási céllal – elkülönítve kell gyűjteni. Térítési díj nélkül adható le a komposztálható zöldhulladék 2 köbméterig, a műanyag, a papír, az üveg, a fémhulladék, a különféle építési fahulladék, valamint az elektromos készülék, berendezés 1 köbméterig. Mindezeken kívül le lehet adni a környezetre veszélyesnek nyilvánított személygépkocsi gumiabroncsot - háztartásonként évente 4 darabot -, szárazelemet, akkumulátort és a festékes dobozokat is. Jelentős előrelépésnek tekinthető az, hogy a lakosságnál keletkező lomon kívül a kisebb ház-, illetve lakás átalakítások melléktermékeit, az építési törmeléket is térítésmentesen fogadja a hulladékudvar – legfeljebb 1 m3-ig , amelyet a hulladéklerakóba szállítunk.

  I.

  A hulladékudvar működési tapasztalatai:
  Érd Város Önkormányzatát a hulladékudvar megnyitása során az a cél vezérelte, hogy az érdi ingatlan tulajdonosok a háztartásaikban keletkező többlethulladékot térítésmentesen szervezett keretek között tudják elhelyezni, ezzel is csökkentve a város területén meglévő illegális hulladéklerakók számát. Az önkormányzat a hulladékudvar működését és működési rendjét az Érd-Kom Kft-re bízta. A működési rend kialakítása során figyelembe kellett venni a Hulladékgazdálkodási törvényt (Hgt), mely szerint a hulladék eredetét minden alkalommal bizonyítható módon dokumentálni szükséges, erre a célra vezettük be munkatársunknál az ügyfélszolgálati irodában a hulladék átvételi bizonylatot, amely biztosítja a Hgt-ben meghatározott nyilvántartásokat.

  Sorszám:
  Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. 
  Hulladékudvar


  Hulladék átvételi bizonylat  Az átvett hulladék megnevezése:
  Mennyisége:
  Időpontja:
  Származási helye: utca: h.szám:

  Átadó: Átvevő:

  Hulladék kódok:
  1. Sitt, építési törmelék 4. Zöldhulladék
  2. Fahulladék 5. Műanyag
  3. Elektromos készülékek, háztartási gépek 6. Vegyes  A dokumentum képezi a hulladékudvarba beszállított hulladékok mennyiségi elszámolásának alapját. A hulladék beszállítása során ügyfeleink először a térmesternél jelentkeznek, majd az irodában munkatársunk kitölti az átvételi lapot, ellenőrzi, hogy a beszállító valóban érdi lakos-e és szerepel az Érd-Kom Kft. nyilvántartásában, és fizeti a szemétdíjat. Regisztráció után az ügyfél visszamegy a térmesterhez, és a térmester által megjelölt helyre lerakhatja a hulladékát.
  Több alkalommal fordult elő olyan eset, hogy olyan ügyfelek is hoztak be hulladékot, akik nem szerepeltek nyilvántartásunkban, ezeket természetesen "új érdi" lakosnak tekintettük, regisztráltuk őket, s előírtuk számukra a díjfizetési kötelezettséget. Gyakori eset az is, hogy a beszállító ügyfeleinknek díjtartozása van, melyet legtöbbször a házipénztárban befizetnek, de van olyan ügyfelünk is, akik különféle okok miatt kibúvót keres a fizetési kötelezettség alól.  Lakosság tájékoztatása a hulladékudvar működéséről:

  A hulladékudvar indulását megelőzően a következő médiákban jelentettünk meg felhívásokat, Érdi újságban, Érdi tévében, interneten is megjelent a tájékoztató, melyekben leírtuk a működés rendjét és a nyitva tartás idejét. Ennek alapján a hulladékudvarban hétfőtől péntekig reggel 8-tól, délután 15 óráig, valamint szombaton 14 óráig tudja a lakosság a beszállított hulladékot elhelyezni a konténereinkben.

  Működési tapasztalatok:

  A 2005. november óta megszerzett tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a lakosság nagy megelégedéssel fogadja ezt a lehetőséget, hogy felhalmozódott hulladékát havonta egy alkalommal térítésmentesen behozhatja hulladékgyűjtő udvarunkba. Azonban továbbra sem lehet ingyenesen beszállítani a vállalkozásokban keletkező, különféle hulladékot. Ennek elszállítására külön szerződést kell kötni az Érd-Kom Kft-vel.
  Vannak már visszatérő lakosok, akik havonta szállítják be felhalmozódott hulladékukat. Egyre több ember szerez tudomást a hulladékudvar működéséről, így egyre többen helyezik el itt hulladékukat.
  Hulladékudvar működésével kapcsolatosan ügyfélkapcsolati munkatársunk telefonon is nyújt információkat a jobb tájékoztatás érdekében. A későbbiekben bemutatott grafikonon látható, hogy a téli hónapokban kevesebben, míg a tavaszi hónapokban egyre többen veszik igénybe szolgáltatásainkat, átlagosan havonta 125 fő jelenik meg udvarunkban. A szombati nap folyamán egyre többen hoznak hulladékot, sőt volt ügyfél is, aki a vasárnapi nyitva tartást is szorgalmazta.  A hulladékok elhelyezése, ártalmatlanítása:

  Az építési törmeléket, konténerbe begyűjtött sittet, fa- illetve zöldhulladékot és a vegyes hulladékot a Pusztazámori Hulladéklerakóba szállítjuk. A papír illetve a hasznosítható műanyag elektromos hulladékot, valamint gumiabroncsot értékesítjük, illetve értékesíteni próbáljuk ( az elektromos hulladék átvételére megkötött szerződésünk van, de még nem szállítottunk, meg kívánjuk jegyezni, hogy e területen gyakori, az az eset, hogy a beszállítók valamilyen elektromos hulladékot hasznosítás céljából hazavisznek). A nem-hasznosítható műanyag hulladékot a települési hulladéklerakóba ártalmatlanítjuk.

  II.

   

  A hulladékudvarba beszállított hulladék mennyiségének meghatározása  Teljesítési adatok:
  Beszállított hulladékok: hulladékmennyiségek szerint havi bontásban, mértékegysége m3

  MegnevezésSitt, építési törmelék (mł)Fahulladék (mł)Elektromos készülék (mł)Zöld-hulladék (mł)Műanyag (mł)Vegyes (mł)Papír-hulladék (mł)Gumi (db)

  November-December

  44,75

  5,5

  9

  65,2

  13,2

  58

  9,8

  62

  Január

  10,5

  1

  0,9

  1

  0,6

  18,7

  1

  -

  Február

  19

  0,5

  6

  1,5

  3

  15

  3

  2

  Március

  30

  14,2

  5,2

  29,1

  5,15

  30,1

  1,5

  9

  Április

  49,35

  30,8

  11,7

  74,85

  12,15

  35,8

  5,5

  56

  Összesen:

  153,6

  52

  32,8

  171,65

  34,1

  157,6

  20,8

  129


  Az oszlopdiagramon is jól látszik, hogy novemberben hasonló mennyiségben fogadott sittet és építési törmeléket, zöldhulladékot, valamint a vegyesen behozott hulladékot a hulladékudvar. Elenyésző a papír illetve az elektromos hulladék mennyisége. Január, február úgynevezett pangó hónap, míg március hónaptól a grafikon tanúsága szerint is élénkül a forgalom. A köztudatban egyre jobban tudatosul, a hulladékudvarba való beszállítás lehetősége, és talán a téli nyári átállás miatt egyre több gumiabroncsot raknak le.


  A hulladékudvarba havonta beszállító háztartások számának alakulása:


  Megnevezés

  Háztartások száma (db)

  Százalékban (%)

  november

  157

  20,93

  december

  83

  11,06

  január

  10

  1,3

  február

  57

  7,6

  március

  147

  19,6

  április

  296

  39,46

  Összesen:

  750

  100

  Értékelve a diagramot: a tavaszi hónapokban sokan keresik fel hulladékudvarunkat lerakási céllal, mivel egyre többen ismerik meg a lehetőséget. Az április közepén beindított zöldjárat miatt valószínűsíthetően kevesebb lesz a zöldhulladék, valamint az ág és nyesedék a konténerekben, de egyre többen lesznek azok, akik sittet, műanyagot és megunt elektromos készüléket is beszállítanak. Ez a tendencia várhatóan a tavaszi hónapokban tovább folytatódik.


  A beszállított hulladék súlyának megállapítása:

  Telephelyünkön nincsen mérlegelési lehetőség, ezért a beszállított hulladékot, térfogategységben vesszük át és tartjuk nyilván. Az ártalmatlanításnál, illetve az elszámolásnál ismernünk kell a hulladékok tényleges súlyát is, mert ez képezi az ártalmatlanításnál az elszámolás alapját.

  A hulladékudvarba beszállított hulladékok fajsúlyai:
  a sitt: 1,34 t / m3 ,
  a fahulladék: 0,608 t / m3,
  a zöldhulladék: 0,6 t / m3,
  a műanyag: 1,2 t / m3
  a papír: 0,8 t / m3,
  a vegyes: 0,94 t / m3
  forrás:műszaki táblázatok és képletek, saját statisztikai adataink.


  A beszállított hulladék tényleges súlyának meghatározása a térfogat és a fajsúly adatainak alapján: táblázat szerint

  Sitt, építési törmelék: Ssitt

  Ssitt = 153,6 m3 * 1,34 = 205,824 t

  Fahulladék: Sfa

  Sfa = 52 m3 * 0,608 = 31,616 t

  Zöldhulladék: Szöld

  Szöld = 171,65 m3 * 0,6 = 102,99 t

  Műanyag hulladék: Sműag

  Sműag = 34,1 m3 * 1,2 = 40,92 t

  Ebből lerakásra kerül: 27,3 t, teljes mennyiség 2/3-a
  Értékesítésre kerül 13,62 t
  Vegyes hulladék: Svegyes

  Svegyes = 157,6 m3 * 0,94 = 148,144 t

  Papír hulladék: Spapír

  Spapír = 20,8 m3 * 0,8 = 16,64 t = 16.640 kg  III.
  Hulladékudvar üzemeltetésének költségelszámolása

  A hulladékudvar üzemeltetése során közvetlen és közvetett költségek merülnek fel.
  A hulladékudvar üzemeltetése során az alábbi közvetlen költségek merülnek fel:
  - deponálási költségek
  - személyi költségek
  - szállítási költségek
  Közvetett költségek: a hulladékudvart terhelő általános költségek.
  Üzemeltetési költségek: A hulladékudvar üzemeltetési költségeit megkapjuk, ha az üzemeltetés során felmerült költségekből (K) az értékesítéskor keletkező árbevételt (B) levonjuk.

  1/ A hulladékudvar deponálási költségeinek meghatározása: (Kdep )

  A különféle hulladékok deponálási, ártalmatlanítási költségeit az alábbi számítási módon határozzuk meg:
  Kdep= S * Á,

  ahol S: súly és Á: az ártalmatlanítás díja


  A deponálási, ártalmatlanítási nettó árak:

  Ásitt : sitt és építési törmelék ártalmatlanítási költsége, 1.200 Ft /t
  Áfa : fa, fahulladék ártalmatlanítási költsége, 6.200 Ft/t
  Ázöld : zöldhulladék ártalmatlanítási költsége, 6.200 Ft/t

  Áműag : műanyag ártalmatlanítási költsége, 6.200 Ft/t

  Ávegyes : vegyes hulladék ártalmatlanítási bevétele, 6.200 Ft/t


  Sitt, építési törmelék ártalmatlanítási díjának meghatározása:

  Ksitt : = Ssitt * Ásitt
  ezen számítási metodika szerint számítjuk ki a költségeket is!
  Ennek megfelelően a költségek az alábbiak szerint alakulnak:
  Ksitt := 205,824 t * 1.200 Ft/t = 246.989 Ft
  Kfa := 31,616 t * 6.200 Ft/t = 196.019 Ft
  Kzöld :=102,99 t * 6.200 Ft/t = 638.538 Ft
  Kműag := 32,76 t * 6.200 Ft/t = 203.112 Ft
  Kvegyes :=148,144 t * 6.200 Ft/t = 918.499 Ft


  Mindezek alapján a teljes deponálási költség: az alábbiak szerint alakul nettó értékben:

  Kdep = Ksitt + Kfa + Kzöld + Kműag + Kvegyes,

   

  Kdep = 246.989 +196.019 + 638.538 + 203.112 + 918.499
  Kdep= 2.203.157 Ft +ÁFA


  2/ Személyi költségek: ( Kszemélyi )
  a) a térmester munkabére, aki mindennap 6 órában dolgozik telephelyünkön.
  b) szombati ügyeletet végző munkatárs munkabére

  a) Térmester bérköltsége:
  A térmester órabére: 380 Ft/ óra
  Havi bére: 380 Ft/ ó * 6 ó/nap * 22 nap/hó = 50.160 Ft/hó
  Járulékkal növelt bére: 50.160 * 1,335 = 66.964 Ft
  6 hónapra jutó EHO: 6 * 1.950 = 11.700 Ft
  6 havi étkezési hozzájárulás:6 * 4.500 = 27.000,
  Beszámolási időszakra jutó bérköltsége: 6 * 66.964 = 401.782

  Összesen: 440.482 Ft

  A térmester bérköltsége: 440.482 Ft.

  b) Ügyfélszolgálati munkatárs (hétvégi ) bérköltsége:
  A munkatársunk havi munkabére 90.000 Ft/hó

  Egy napra jutó bére: 90.000 / 21 nap = 4.286 Ft/nap, szombati ügyelet 100%-os túlóra bére

  Túlórával növelt bér: 2 * 4.286 = 8.572 Ft/nap,
  ennek járulékos költségei: 2.553, így a napi bére 10.173 Ft
  Bérköltsége november 1-től április 31-ig tartó félév, 26 munkanapra járulékokkal számolva:

  26 * 10.173 = 264.498 Ft

   
  Az ügyfélszolgálati iroda 264.498 Ft-os bérköltséget jelent a hulladékudvar üzemeltetésében.

  Így összességében a személyi költségek a két tétel alapján:

  Kszemélyi= 440.482 + 264.498 = 704.980 Ft
  Kszemélyi= 704.980 Ft

  Nyereséggel növelve (1,07)

  Kszemélyi= 754. 329

  3/ Szállítási költségek nettó értékben: (Kszállítás)

  Szállítási költségeket az Önkormányzat által korábban már elfogadott metodika alapján számoljuk ki.
  Cégünk Sas utcai telephelyétől a Pusztazámori Regionális Hulladéklerakóig: 18 km az út, mivel egy Forduló (F) oda és visszautat jelent, ezért 2 * 18 km = 36 km.
  Szállítási költséget az Önkormányzat által 2005-2006-os évre jóváhagyott fajlagos kilométer díj figyelembe vételével határozzuk meg, melynek értéke: 672,178 Ft/km + ÁFA, tömörítős gyűjtő autó esetében, míg a sitt szállítási díja 240 Ft/km + ÁFA. Tehát a sittet konténeres autóval szállítjuk, míg a többi hulladékot a 20 köbméteres öntömörítős gépjárműbe szállítjuk el, mely egyszerre 50 m3 laza hulladék elszállítására képes.

  a) Sitt , építési törmelék szállítási költségének meghatározása:
  Szükséges fordulók meghatározása:
  Mivel a konténerek űrtartalma 5 m3. A ténylegesen beszállított sitt mennyisége 153,6 m3 táblázat alapján, ezért a szükséges fordulók száma az alábbiak szerint határozhatók meg: ( F)

  Fsitt = 153,6 / 5 m3=30,72 =31 db

  Fsitt= 31 db

  A futott kilométerek számának meghatározása:
  31 db* 36 km = 1116 km

  A szállítási költség meghatározása 1116 km esetén:


   Kszállítás sitt = 267.840 Ft + ÁFA   b) A zöld-, fahulladék, hasznosíthatatlan műanyag és vegyes hulladék szállítási költségének meghatározása:
   A beszállított teljes mennyiség táblázat alapján: 468,95 m3

   Szükséges fordulók meghatározása: figyelembe véve, hogy ezt a hulladékot tömörítős autóval szállítjuk el, mely egyszerre 50 m3 hulladék befogadására képes:


   Fvegyes:= 468,95 m3 / 50 = 9,379= 10
   Fvegyes=10

   A futott kilométerek számának meghatározása:
   10 * 36 km = 360 km a megtett km-ek száma
   Így a vegyes hulladékkal megtett kilométerek száma 360 km, ennek költsége:

   Kszállítás vegyes = 360 km * 672,178 Ft/km = 241.984,08 = 241.984 Ft

   Kszállítás vegyes=241.984 Ft + ÁFA

   Összes szállítási költség:
   Kszállítás = Kszállítás sitt * Kszállítás vegyes * Ny

   ahol Ny: a nyereség %: az Önkormányzat által elfogadott nyereségszázalék, 7 %

   Kszállítás = 267.840 + 241.984 = 509.824 Ft
   509.824 * 1,07 = 545.511,68 = 545.512 Ft

   Kszállítás = 545.512 Ft + ÁFA


   Közvetett, általános költségek meghatározása: a hulladékudvar költségét közvetett költségek is terhelik, melynek mértéke a 2005-ben a teljes költség 14,14 %-a.
   Közvetlen költségek meghatározása: a hulladékudvar üzemeltetése során felmerülő közvetlen költséget: deponálási, személyi, szállítási költségekből tevődnek össze.
   Kközvetlen= 545.512 + 754.329 + 2.203.157= 3.502.998 Ft

   Kközvetlen = 3.502.998 Ft +ÁFA

   Ennek alapján a közvetett költség az alábbiak szerint számolható: a közvetett költség a teljes költség 14,14 %-a, így a közvetett költségre jutó összeg 576.897 Ft.


   Kközvetett = 576.897 Ft + ÁFA

   Értékesítésből szárazó bevételek meghatározása


   A papír értékesítéséből származó bevétel meghatározása:
   A papírt a hullámpapír (11,3 Ft/kg) és vegyes papír (8,03 Ft/kg) átlagárával számolva:
   (11,3 + 8,03) / 2 = 9,7 Ft/kg-os áron adjuk el.
   Papír értékesítés bevétele:
   Értékesített mennyiség: 16.640 kg
   Értéke: 16.640 kg * 9,7 Ft/kg = 161.408 Ft

   Bpapír= 161.408 Ft + ÁFA

   A felhasználható műanyagok eladási ára: mivel többfajta műanyag van ezért a Holofon Zrt. Által meghatározott 30 Ft/kg-os egységáron számoltunk.
   Beszállított mennyiség: 13,62 tonna
   Értéke: Bműanyag= 13.620 kg * 30 Ft/kg = 408.600 Ft


   Bműanyag= 408.600 Ft +ÁFA

    
   Az összes bevétel: B = Bpapír + Bműanyag
   B =161.408 + 408.600 = 570.008 Ft

   B= 570.008 Ft +ÁFA

   A papírból és hasznosítható hulladékból származó bevételek összesen 570.008 Forint + ÁFA .

   Az összes költség (K), a deponálási, személyi és szállítási és közvetett költségek összege


   K= Kdep + Kszemélyi + Kszállítás + Kközvetett

   K= 2.203.157 + 754. 329+ 545.512 + 576.897 = 4.079.895 Ft
   K= 4.079.895 Ft + ÁFA


   A hulladékudvar összes költsége 4.079.895 Forint, amely féléves működése időtartamára vonatkozik.
   A hulladékudvar üzemeltetési költsége:

   Küzem= K – B = 4.079.895 Ft - 570.008 Ft = 3.509.887 Ft

   Küzem= 3.509.887 Ft + ÁFA

   A féléve működő hulladékudvar üzemeltetése alatt 3.509.887 Forint + ÁFA értékben merült fel költség.

   A hulladékudvarral kapcsolatos feladatok:
   A felhalmozódott hulladékok megfelelő helyre történő beszállítása által az illegális hulladéklerakók száma – reményeink szerint - csökkent, illetve az ott lerakott hulladékok mennyisége is redukálódott, ezzel is védve a környezetünket. Európai uniós elvárás, hogy a környezettudatos magatartás következményeként minél nagyobb mennyiségben vonjuk ki a hulladékból azokat a komponenseket, amelyeket más célra fel- vagy újra lehet hasznosítani.
   Az udvar jobb működése érdekében az alábbi feladatok megoldását javasoljuk:
   Bővíteni szükséges a konténerek számát, hiszen az Érdi lakosok például a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékot (gyógyszer, szárazelem, akkumulátor) szeretnék telephelyünkre beszállítani, és konténer hiányában nem tudják elhelyezni.
   Dönteni szükséges abban, hogy a lakosok a kommunális hulladékot milyen mértékben hozhassák be, vagy egyáltalán ne hozhassanak be ilyen hulladékot, és használják többlethulladék elszállítására rendszeresített "Érd-Kom" emblémával ellátott hulladékzsákot. Meggondolandó, hogy a vállalkozások során keletkező sittet és építési törmeléket térítési díj ellenében átvegyük, ezzel csökkenve a hulladékudvar üzemeltetési költségét. Fel kell készülnünk arra, hogy a lomtalanítás során keletkező nagydarabos hulladékokat (például: bútorok) feldolgozzuk, és anyagába hasznosítsuk.
   Kérjük javaslatunk megvitatását és elfogadását.

   Érd, 2006. május 5.
    

    ügyvezető igazgató


    Az anyag összeállításában közreműködött:
    Czeilinger Eszter


    Nyomtatás