Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közterületi információs rendszer költségeinek biztosítása
Előadó: T. Mészáros András polgármester
2015.11.20. péntek 11:59

Javaslat a közterületi információs rendszer terveinek elfogadására és az ütemezett megvalósítás költségeinek biztosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt évtizedekben az önkormányzat komoly összegeket fordított a közterületi tájékozódást segítő utcatáblák kihelyezésére. Mivel a város kiterjedt úthálózattal, és a tájékozódásra kevéssé alkalmas épületállománnyal rendelkezik, a közterületi információs rendszer bevezetése egyszerre több kérdéskör megoldásának kereteit vázolja fel.

A rendszer alapjait egy, az eddigi megoldásoknál lényegesen tartósabb anyag (szálcement) kiválasztása, és a tájékozódást színhasználatában is jobban segítő, további hirdetési felületeket, és jövőbeni technológiák befogadásának lehetőségét is magában foglaló megoldás képezi.

A kiépítés menete a város főútvonalain az álló utcatábla-keretek felállításával, és néhány alközponti gyalogos információs pont elhelyezésével kezdődhetne, amivel párhuzamosan a szakemberek javaslata szerint folyamatosan kerülnének kihelyezésre a település egy-egy részében az utcatáblák is. A kihelyezés ütemezése lehet területi (választókerületenkénti) alapú, illetve a városi közterületi, és közintézményi fejlesztésekkel párhuzamos is. Reményeink szerint a közterületek rendezésének első lépéseként az anyagválasztás, és az anti-graffiti bevonat is segít a hosszú távú, több évtizedes megoldás megtalálásában.

Megjegyzendő, hogy mivel az új rendszer a jelenleginél sokkal alkalmasabb különböző hirdetési felületek biztosítására, a folyamatos fejlesztés új vállalkozások csatlakozásával településrendezési szerződésekkel is biztosítható lesz. 

Az előterjesztés, és mellékleteinek áttanulmányozása után kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a közterületi információs rendszer tanulmánytervében foglaltak elfogadásáról, és az ütemezett megvalósítás költségeinek biztosításáról! 

Érd, 2015. november 20. 

 

T. Mészáros András

 Koncepció

 HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Budapesti Műszaki Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszéke által tervezett, a határozat mellékletét képező Közterületi Információs és Hirdetési Felületrendszer megvalósítására irányuló koncepciót elfogadja. 

2. A Közgyűlés rögzíti, hogy a közterületeken információs és hirdetési felületrendszerrel kapcsolatos fejlesztések kizárólag a koncepcióval összhangban történhetnek. A városi beruházásoknál, és a befektetőkkel kötött településrendezési szerződésekben a beruházások  információs rendszerbe történő beillesztésének költségeit szerepeltetni kell. 

3.      A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a koncepció megvalósítására részletes ütemezést és kiviteli terveket dolgoztasson ki, egyúttal kötelezettséget vállal, hogy a város 2016. évi költségvetésében előkészítő munkákra és a szakaszos megvalósítás megkezdésére 50 millió forintot biztosít. 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Nyomtatás