Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” pályázat benyújtása
Előadó: T. Mészáros András polgármester
2017.09.22. péntek 17:00

Javaslat pályázat benyújtására a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

Tisztelt Közgyűlés! 

A Széchenyi 2020 keretében 2017.03.21-én megjelent „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című (VEKOP-5.3.3-17 kódszámú) pályázati felhívás lényeges elemei, feltételei, az alábbiak:

 

1. A támogatás célja:

A támogatás célja, hogy a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez.

2. A támogatást igénylők köre:

Többek között Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet többek között az alábbi szervezetek:

- jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt.)

3. A támogatás mértéke: 100%

4. A támogatás összege: min. 100 millió Ft, max. 3 000 millió Ft.

5. A támogatás formája: vissza nem térítendő.

6. Támogatható tevékenység esetünkben:

A) Kerékpárosbarát fejlesztés

B) Forgalomcsillapítás, akadálymentesítés

C) Az utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása az elővárosi közlekedésben, közlekedésbiztonság javítása 

Az elszámolható költségek köre:

I.)                 Projektelőkészítés költségei

II.)              Beruházáshoz kapcsolódó költségek

III.)           Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

IV.)           Projektmenedzsment költségek

V.)              Adók, közterhek

VI.)           Tartalék

 

A projekt megvalósítása során az alábbi műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárásoknak kell megfelelni:

 

·         Olyan beruházás támogatható, amely eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

·         A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kerül tervezésre valamennyi közlekedő igényeinek a figyelembevételével.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd, Tusculanum településrész és a településközpont közötti útvonalon kerékpárforgalmi létesítmények építése céljából (mely a Kossuth Lajos utca (hrsz.: 15677/3) folytatásaként a Rómer Flóris tér (hrsz.: 15677/2) - Széchenyi tér (hrsz.:13608/1) körforgalmak között húzódó Bethlen Gábor utcát (hrsz.:15369; 15264) jelenti) támogatási kérelmet kíván benyújtani az alábbiak szerint:

Támogatási kérelem címe

Igényelt támogatás összege

Önerő

Beruházás összköltsége

Kerékpáros fejlesztés Érd városában

100 262 821 Ft

10 033 000 Ft

110 295 821 Ft

 

Az önerő a pályázat beadásához szükséges alapdokumentum a Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészíttetésének költsége. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat előkészítését és benyújtását támogassa, valamint hatalmazza fel a polgármester a szükséges nyilatkozatok megtételére!

 

Érd, 2017. szeptember 22.

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Kerékpáros fejlesztés Érd városában” címmel az Érd, Tusculanum településrész és a településközpont közötti útvonalra  vonatkozóan (mely a Kossuth Lajos utca (hrsz.: 15677/3) folytatásaként a Rómer Flóris tér (hrsz.: 15677/2) - Széchenyi tér (hrsz.:13608/1) körforgalmak között húzódó Bethlen Gábor utcát (hrsz.:15369; 15264) jelenti),  mindösszesen 110 295 821 Ft beruházási összköltséggel, melyből 100.262.821,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázat, 10.033.000,- Ft-ot az 1003/2016. (I.13.) Korm. határozat terhére kíván finanszírozni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.


Nyomtatás