Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” pályázatok benyújtása
Előadó: T. Mészáros András polgármester
2017.04.20. csütörtök 13:52

Javaslat pályázatok benyújtására a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

 

Tisztelt Közgyűlés!

A Széchenyi 2020 keretében 2017.03.21-én megjelent a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című (VEKOP-5.3.3-17 kódszámú) pályázati felhívás lényeges elemei, feltételei, az alábbiak: 

1. A támogatás célja:

A támogatás célja, hogy a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez.

2. A támogatást igénylők köre:

Többek között Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet többek között az alábbi szervezetek:

- jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt.)

3. A támogatás mértéke: 100%

4. A támogatás összege: min. 100 millió Ft, max. 3 000 millió Ft.

5. A támogatás formája: vissza nem térítendő.

6. Támogatható tevékenység esetünkben:

A) Kerékpárosbarát fejlesztés

B) Forgalomcsillapítás, akadálymentesítés

C) Az utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása az elővárosi közlekedésben, közlekedésbiztonság javítása.

Az elszámolható költségek köre:

I.)   Projektelőkészítés költségei

II.)  Beruházáshoz kapcsolódó költségek

III.) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

IV.) Projektmenedzsment költségek

V.)  Adók, közterhek

VI.) Tartalék 

A projekt megvalósítása során az alábbi műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárásoknak kell megfelelni: 

·         Olyan beruházás támogatható, amely eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

·  A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kerül tervezésre valamennyi közlekedő igényeinek a figyelembevételével. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi támogatási kérelmeket kívánja benyújtani:

Támogatási kérelem címe

Igényelt támogatás összege

1003/2016. (I.13.)

Modern Városok Program

Beruházás összköltsége

Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

501 988 918 Ft

7 302 500 Ft

0 Ft

509 291 418 Ft

Az Érd, Fenyves-Parkvárosi intézmények megközelítését szolgáló útvonalak felújítása

661 549 110 Ft

5 689 600 Ft

0 Ft

667 238 710 Ft

Az Érd, Elöljáró – Velencei utak forgalomirányított csomópontjának fejlesztése

168 398 415 Ft

1 953 895 Ft

0 Ft

170 352 310 Ft

Az Érd, Szent István – Damjanich – Tárnoki – Lőcsei utak körforgalmú csomópontjának fejlesztése

199 533 246 Ft

3 365 500 Ft

0 Ft

202 898 746 Ft

Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése

495 352 748 Ft

8 699 500 Ft

0 Ft

504 052 248 Ft

Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

107 625 938 Ft

3 111 500 Ft

0 Ft

110 737 438 Ft

Érd két pontján (Daróczi utca, Gárdonyi utca) forgalomirányított csomópont kiépítése

146 773 632 Ft

5 753 100 Ft

0 Ft

152 526 732 Ft

Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése

166 357 737 Ft

1 537 970 Ft

0 Ft

167 895 707 Ft

Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése

267 369 214 Ft

1 866 900 Ft

0 Ft

269 236 114 Ft

Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban

200 000 000 Ft

0 Ft

19 000 000 Ft

219 000 000 Ft

ÖSSZESEN

2 914 948 958 Ft

39 280 465 Ft

19 000 000 Ft

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázatok előkészítését és benyújtását támogassa, valamint hatalmazza fel a polgármester a szükséges nyilatkozatok megtételére! 

Érd, 2017. április 11.

 

T. Mészáros András

  

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” címmel a 2030 Érd, Ercsi út (Szabadság tér – M6 közötti szakasza) felújítására, valamint az Intéző – Karolina – Júlia utcák Ercsi úti csomópontjainak forgalombiztonságát javító fejlesztésre (hrsz.:23043, 079/3, 078/49),  mindösszesen 509.291.418,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 501.988.918,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 7.302.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Fenyves - Parkvárosi intézmények megközelítését szolgáló útvonalak felújítása” címmel a 2030 Érd, Búvár utcai Oktatási -nevelési Komplexum megközelítését szolgáló útvonal felújítására (hrsz.:896, 916, 932, 935, 934, 979, 1026), mindösszesen 667.238.710,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 661.549.110,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 5.689.600,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Elöljáró - Velencei utak forgalomirányított csomópontjainak fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Elöljáró utca - Velencei út forgalomirányított csomópontjának fejlesztésére (hrsz.:18893/2, 19099), mindösszesen 170.352.310,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 168.398.415,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.953.895,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT IV. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Szent István - Damjanich-Tárnoki - Lőcsei utak körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Szent István út -Damjanich utca - Tárnoki út - Lőcsei út körforgalmú csomópont fejlesztésére (hrsz.:15205, 14822, 5544, 7314, 5661), mindösszesen 202.898.746,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 199.533.246,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 3.365.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT V

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Budai út – Diósdi út turbó körforgalmú csomópont fejlesztésére (hrsz.:19285, 22263, 22552/37), mindösszesen 504.052.248,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 495.352.748,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 8.699.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT VI. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” címmel a 2030 Érd, Felső utca Karolina út – Kinga utca szakaszának biztonságos forgalmi rend forgalomtechnikai eszközökkel történő kialakítására (hrsz.:22905, 23044, 22777, 23062/1), mindösszesen 110.737.438,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 107.625.938,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 3.111.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT VII. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Érd két pontján (Daróczi utca, Gárdonyi utca) forgalomirányított csomópont kiépítése” címmel a 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky Endre út – Daróczi utca forgalomirányított csomópont fejlesztésére, valamint a Kossuth Lajos út – Gárdonyi utca forgalomirányított csomópont kiépítésére (hrsz.:7318, 7317, 8116, 6146, 15677/3, 15800, 15664), mindösszesen 152.526.732,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 146.773.632,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 5.753.100,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT VIII. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13377, 12610), mindösszesen 167.895.707,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 166.357.737,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.537.970,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IX. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13730, 13973, 13045, 12920), mindösszesen 269.236.114,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 267.369.214,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.866.900,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT X. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” címmel, buszmegállók létesítésére az alábbi helyszíneken: Érd, vasútállomás (Csalogány utca, hrsz.: 18472), Pacsirta utca, Fácán köz (Pacsirta utca, hrsz.: 18332), Batthyány Iskola (Fácán köz, hrsz.: 18222), Batthyány Iskola (Pintyőke utca, hrsz.: 18096), Szajkó utca (Szajkó utca, hrsz.: 17967), Fuvaros utca, Aszfaltozó utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Bányász utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Burkoló utca, Földmérő utca (Burkoló utca, hrsz.: 1027), Búvár utca, Burkoló utca (Búvár utca, hrsz.: 896), Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Intézmény (Favágó utca, hrsz.: 935), Favágó utca, Darukezelő utca (Favágó utca, hrsz.: 757), Festő utca, Darukezelő utca (Festő utca, hrsz.: 654), Festő utca, Esztergályos utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Földmunkás utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Sóskúti utca (Fűtő utca, hrsz.: 3294), Iparos utca (Ötvös utca, hrsz.: 97), Duna utca (Duna utca, hrsz.: 21942), Sárd utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Érdliget vasútállomás, Tápió utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Pipacs utca (Pipacs utca, hrsz.: 19628), Kutyavári óvoda (Kutyavári utca, hrsz.: 12009), Kutyavári utca (Kutyavári utca, hrsz.:12009), Alsóvölgyi utca, Tárnoki utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Borostyán utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Csicsóka utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Vincellér utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Jávorfa utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 9357), Makk utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 8837), Mahagóni utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 7875), mindösszesen 219.000.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 200.000.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 19.000.000,- Ft-ot pedig a Modern Városok Program hazai forrásból kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 


Nyomtatás