Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2014.01.30. csütörtök 10:00

a hatályos településrendezési eszközök módosításáról szóló 9/2012. (I.26.) határozat kiegészítéséről


2014.01.30. csütörtök 10:00

a Szabadság térre tervezett rendőrkapitányság megvalósításának elősegítéséről


2014.01.30. csütörtök 10:00

az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról 


2014.01.30. csütörtök 10:00

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosításáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosításáról 


2014.01.30. csütörtök 10:00

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról


2014.01.30. csütörtök 00:00

a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2014. évi keretösszegének megállapításáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról 


2014.01.30. csütörtök 10:00

költségvetési fedezet biztosításáról a Szociális Gondozó Központ Idősek Klubja új telephelyének kialakításához

A Közgyűlés a 120/2014. (V.22.) határozatával a döntést MÓDOSÍTOTTA!


2014.01.30. csütörtök 10:00

a Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

hozzájárulás megadásáról az önkormányzat tulajdonát képező 22562/A/4 helyrajzi számú ingatlan (Okmányiroda) további használatba adása tekintetében


2014.01.30. csütörtök 10:00

az Érdi Galéria éves kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról, vállalkozó fogorvos részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében


2014.01.30. csütörtök 10:00

fogorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről


2014.01.30. csütörtök 10:00

feladat-ellátási szerződés megkötéséről vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátásról


2014.01.30. csütörtök 10:00

az Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

az Érdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  


2014.01.30. csütörtök 10:00

az ,,Érd Városáért” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

a „Város Nyugalmáért” Közhasznú Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

az Aprófa-Fakirály Szociális Szövetkezet pályázatához nyújtott támogatói nyilatkozattal való egyetértésről


2014.01.30. csütörtök 10:00

a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséről, könyvvizsgáló megbízására és az alapító okirat módosításáról


2014.01.30. csütörtök 10:00

a Szent István hídhoz kapcsolódó önkormányzati útszakasz megépítéséhez szükséges  18911 hrsz-ú ingatlan  tulajdonjogának megszerzéséről