Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2014.02.20. csütörtök 10:00

a Városi Galéria éves pénzügyi tervének jóváhagyásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

üzemeltetési szerződés megkötéséről a Kemencés és Lakoma Kft-vel


2014.02.20. csütörtök 10:00

Érd, Diósdi u. 14. szám alatti, 21472 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből történő kivonásáról (Érdi Rádió működésével kapcsolatos döntés) 


2014.02.20. csütörtök 10:00

az Érd, Diósdi u. 14. szám alatti, 21472 helyrajzi számon nyilvántartott, 80 m2 alapterületű felépítmény ingyenes vagyonkezelésbe adásáról az Érdi Városfejlesztési Kft-nek az Érdi Rádió működtetése céljából 


2014.02.20. csütörtök 10:00

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi körének kibővítéséről az Érdi Rádió működésének megkezdése céljából 


2014.02.20. csütörtök 10:00

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

megállapodás megkötéséről a Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal


2014.02.20. csütörtök 10:00

az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtásának jóváhagyásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő szervezéséről 


2014.02.20. csütörtök 10:00

Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról 


2014.02.20. csütörtök 10:00

az Érdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában született döntés módosításáról 


2014.02.20. csütörtök 10:00

a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00
az Oktatási és Művelődési Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

2014.02.26. szerda 15:17

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 


2014.02.20. csütörtök 10:00

a Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

az Óváros - Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

a Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

a Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos döntés meghozataláról


2014.02.20. csütörtök 10:00

a közszolgáltató 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételére és díjjavaslatával kapcsolatos döntés meghozataláról


2014.02.20. csütörtök 10:00

a magyar akácméz Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről 


2014.02.20. csütörtök 10:00

a fehér akác (Robinia pseudoacacia) Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről 


2014.02.20. csütörtök 10:00

Érd Városáért Kitüntetés adományozásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

Érd Város Életmű Díj adományozásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

az Érdi Tudományos Díj adományozásáról


2014.02.20. csütörtök 10:00

a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról