Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2014.03.20. csütörtök 10:00

az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2014. évi bérleti díjának meghatározásáról


2014.03.20. csütörtök 10:00

a víziközművekre vonatkozó 2014. évi beruházási és felújítási terv elfogadásáról


2014.03.20. csütörtök 10:00

döntés meghozataláról az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában


2014.03.20. csütörtök 10:00

a szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponáló helyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28) határozat módosításáról


2014.03.20. csütörtök 10:00

a 0110/103 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére


2014.03.20. csütörtök 10:00

együttműködési megállapodás megkötéséről az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel, és a Szippant-Hat Konzorciummal


2014.03.20. csütörtök 10:00

a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról


2014.03.20. csütörtök 10:00

az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó területről


2014.03.20. csütörtök 10:00

az Érd, Sas u. 2. szám alatti 17946/1 helyrajzi számú telephelyre megkötött albérleti szerződés módosításáról


2014.03.20. csütörtök 10:00

a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról 


2014.03.20. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról 


2014.03.20. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 


2014.03.20. csütörtök 10:00

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényének jóváhagyásáról


2014.03.20. csütörtök 10:00

az Érdi Sport Kft-vel megkötött tagi kölcsön szerződés jóváhagyásáról 


2014.03.20. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról


2014.03.20. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közfoglalkoztatási programjának megvalósításához szükséges önrész biztosításáról 


2014.03.20. csütörtök 10:00

szándéknyilatkozat kibocsátásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában 


2014.03.20. csütörtök 10:00

önkormányzati tulajdonú gépjármű térítésmentes átadásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság részére


2014.03.20. csütörtök 10:00

vagyonvédelmi szolgáltatás bővítéséről, valamint ezzel összefüggésben az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosításáról 


2014.03.20. csütörtök 10:00

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.03.20. csütörtök 10:00

Érd Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.03.20. csütörtök 10:00

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.03.20. csütörtök 10:00

szándéknyilatkozat kibocsátásáról a Sóskút község közigazgatási területéhez tartozó területrész átvételéről 


2014.03.20. csütörtök 10:00

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 2014. évi adományozásáról