Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2014.04.24. csütörtök 10:00

a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról


2014.04.24. csütörtök 10:30

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 


2014.04.24. csütörtök 10:30

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratában a könyvvizsgáló személyében bekövetkező változás átvezetéséről


2014.04.24. csütörtök 10:30

az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratában a könyvvizsgáló személyében bekövetkező változás átvezetéséről


2014.04.24. csütörtök 10:30

az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratában a könyvvizsgáló személyében bekövetkező változás átvezetéséről


2014.04.24. csütörtök 10:30

a hatályos településrendezési eszközök módosításáról szóló 9/2012. (I.26.) határozat módosításáról, a Bagoly utcai vasúti felüljáró helybiztosítását szolgáló korlátozások feloldása érdekében 


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Magyar Állam tulajdonában lévő Érd, Fogoly u. 38. sz. alatti, 18226 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó igény benyújtásáról 


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Magyar Állam tulajdonában lévő Érd, Fogoly u. 38. sz. alatti, 18226 helyrajzi számú ingatlan végleges felhasználási céljának véleményezéséről 


2014.04.24. csütörtök 10:30

az Érd Megyei Jogú Város 2011-2014. időszakra vonatkozó lakáskoncepciójáról szóló 52/2011. (II.24.) határozat módosításáról 


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Titkár utca 24746 helyrajzi számú szakaszának ingatlan-nyilvántartási rendezéséhez szükséges döntés meghozataláról


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány módosításáról szóló 206/2013. (VIII.26.) határozat módosításáról


2014.04.24. csütörtök 00:00

pályázat benyújtásáról „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” című KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázati kiírásra 


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra benyújtott pályázat jóváhagyásáról 


2014.04.24. csütörtök 10:30

a fogorvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos előzetes döntés meghozataláról


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Kincses Óvoda magasabb vezetői teendőinek ellátására szóló megbízás adásáról 


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Szivárvány Óvoda magasabb vezetői teendőinek ellátására szóló megbízás adásáról 


2014.04.24. csütörtök 10:30

a 2014. évi nyári napközis tábor megrendezésére és szakmai programjának elfogadásáról


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Szociális Gondozó Központ alkalmazotti álláshelyeinek bővítéséről


2014.04.24. csütörtök 10:30

pályázat benyújtására Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2014-15.” című, 2014-15 – KMR kódszámú pályázati kiírásról 


2014.04.24. csütörtök 10:30

a 2014-2016 évre szóló Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadásáról 


2014.04.24. csütörtök 10:30

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Polgármesteri Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról


2014.04.24. csütörtök 10:30

az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról


2014.04.24. csütörtök 10:30

az önkormányzati intézmények 2014. évi belső ellenőrzési terveinek módosításáról 


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.04.24. csütörtök 10:30

a Kemencés és Lakoma Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról 


2014.04.24. csütörtök 10:30

az Érdi Sport Díj 2014. évi adományozásáról


2014.04.24. csütörtök 10:30

az „Év Családja Díj” 2014. évi adományozásáról  


2014.04.24. csütörtök 10:30

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!


2014.04.24. csütörtök 10:30

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!