Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2014.05.22. csütörtök 10:00

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében lévő Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről 


2014.05.22. csütörtök 10:00

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében lévő Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről 


2014.05.22. csütörtök 10:00

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében lévő  Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről 


2014.05.22. csütörtök 10:00

a 12/2014. (I. 30.) határozat módosításáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város településfejlesztési, és rendezési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat, valamint a Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányainak elfogadásáról 


2014.05.22. csütörtök 10:00

a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények 2013. évi szabad pénzmaradvány összegének elvonásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2014. évi alaptevékenységének finanszírozásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2013. évi mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba helyezéséről, későbbiekben történő felhasználásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érdi Sport Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti tervének módosításáról 


2014.05.22. csütörtök 10:00

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

a dologi kiadások megemeléséről a Szociális Gondozó Központ feladat ellátásának érdekében


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Programmal kapcsolatos döntések meghozataláról


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érdi Csatornamű Társulattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

a 8934 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonban lévő közterületi rendeltetésű ingatlanból 155 m2 nagyságú terület kivonásáról 


2014.05.22. csütörtök 10:00

önkormányzati tulajdonú térburkoló kő térítésmentes átadásáról
Érd Hivatásos Tűzoltóság részére
 


2014.05.22. csütörtök 10:00

a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző emlékhely kialakításáról, és a korábbi, 82/2013. (III.28), és 30/2014. (II.05.) határozatok visszavonásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány módosításáról szóló 96/2014. (IV.24.) határozat módosításáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételéről


2014.05.22. csütörtök 10:00

a Volánbusz Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 


2014.05.22. csütörtök 10:00

a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

a városban működő civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról 


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érd Közneveléséért Díj 2014. évi adományozására


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érd Közneveléséért Díj 2014. évi adományozásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

az Érd Közneveléséért Díj 2014. évi adományozásáról 


2014.05.22. csütörtök 10:00

Érd Egészségügyéért Díj 2014. évi adományozásáról


2014.05.22. csütörtök 10:00

Érdi Közszolgálati Díj 2014. évi adományozására 


2014.05.22. csütörtök 10:00

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!!!


2014.05.22. csütörtök 10:00

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!!!