Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2014.06.26. csütörtök 10:00

a Városi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2014.06.26. csütörtök 10:00

az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének és felújításának támogatásához szükséges költségvetési fedezet biztosításáról


2014.06.26. csütörtök 10:00

fogorvosi alapellátási feladatok tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről


2014.06.26. csütörtök 10:00

feladat-ellátási szerződés megkötéséről az 5. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására


2014.06.26. csütörtök 10:00

előszerződés megkötéséről a 11. számú vegyes fogorvosi praxis ellátására

 


2014.06.26. csütörtök 10:00

Érd városközpont részterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárásáról2014.06.26. csütörtök 10:00

 területrész átadásáról szóló előzetes megállapodás megkötéséről2014.06.26. csütörtök 10:00

a Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 2014. évi üzleti tervének módosításáról2014.06.26. csütörtök 10:00

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztásáról2014.06.26. csütörtök 10:00

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosításáról2014.06.26. csütörtök 10:00

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 


2015.04.26. vasárnap 10:00

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására megkötött szerződés megszüntetéséről2014.06.26. csütörtök 10:00

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó megállapodás újrakötéséről2014.06.26. csütörtök 10:00

együttműködési megállapodás megkötéséről a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társasággal


2014.06.26. csütörtök 10:00

az Érdi Református Egyházközség támogatásáról

 


2014.06.26. csütörtök 10:00

az Érdi Református Egyházközség tulajdonát képező ingatlan, illetve ingatlanrész elfogadásáról2014.06.26. csütörtök 10:00

az Érd, Alsó u. 27. szám alatti 22582/4 helyrajzi számú társasház megszüntetéséről2014.06.26. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról2014.06.26. csütörtök 10:00

praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról, vállalkozó háziorvos részére a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében2014.06.26. csütörtök 10:00

megállapodás megkötéséről a Szülők Fóruma Egyesülettel2014.06.26. csütörtök 10:00

megállapodás megkötéséről a Beszélj Velem Alapítvánnyal2014.06.26. csütörtök 10:00

pályázat benyújtásáról egyes szociális szolgáltatások állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására2014.06.26. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához2014.06.26. csütörtök 10:00

az Érdi Napok rendezvénysorozat 2014. évi megrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról2014.06.26. csütörtök 10:00

a Magyar Földrajzi Múzeum  által szervezett Tudománytörténeti Konferencia megrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról2014.06.26. csütörtök 10:00

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2014. első félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról2014.06.26. csütörtök 10:00

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2014. év második félévre vonatkozó munka- és pénzügyi terv jóváhagyásáról2014.06.26. csütörtök 10:00

folyószámlahitel szerződés megkötéséhez szükséges jelzálog fedezet biztosításáról2014.06.26. csütörtök 10:00

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás kötvény szerződés módosításához szükséges hozzájárulás megadásáról2014.06.26. csütörtök 10:00

pályázat benyújtásához szükséges szándéknyilatkozatról