Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2015.06.26. péntek 10:44

a Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú alapítvány támogatásáról

 

2015.06.26. péntek 10:47

településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről a Fácánköz u. – Pacsirta u. – Fogoly u. – Pintyőke u. által közrezárt tömb területére vonatkozóan

 


2015.06.26. péntek 10:48

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódó önrész biztosításáról

 


2015.06.26. péntek 10:49

az SH/3/32 regisztrációs számú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében” című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosításáról

 


2015.06.26. péntek 10:51

az ÉTH Nonprofit Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről

 


2015.06.26. péntek 10:55

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsön követelés apportálásáról

 


2015.06.26. péntek 10:56

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. részére bérbe adott, Sas utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díjának módosításáról

 


2015.06.26. péntek 10:58

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

 


2015.06.26. péntek 10:59

vagyonkezelési szerződés megkötéséről a német nemzetiségi óvodával

 


2015.06.26. péntek 11:00

pályázat kiírásáról a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

 


2015.06.26. péntek 11:03

a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat benyújtásáról

 


2015.06.26. péntek 11:04

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához2015.06.26. péntek 11:05

a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 101/2015. (IV.30.) határozat módosításáról 

 


2015.06.26. péntek 11:06

Dr. Balogh Éva házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról2015.06.26. péntek 11:07

dr. Balogh Éva házi gyermekorvos iskola-egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

 


2015.06.26. péntek 11:08

Mohauptné Dr. Benkó Márta házi gyermekorvosi szerződésnek megújításáról

 


2015.06.26. péntek 11:09

Mohauptné Dr. Benkó Márta házi gyermekorvos iskola-egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

 


2015.06.26. péntek 11:10

Dr. Bognár Sára házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról

 


2015.06.26. péntek 11:12

Dr. Bognár Sára házi gyermekorvos iskola egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról


2015.06.26. péntek 11:12

Dr. Makay Erika házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról

 

2015.06.26. péntek 11:13

 Dr. Makay Erika házi gyermekorvos iskola egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról


2015.06.26. péntek 11:14

Dr. Jánosi Mihály házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról

 

2015.06.26. péntek 11:15

Dr. Jánosi Mihály házi gyermekorvos iskola egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

 

2015.06.26. péntek 11:16

Dr. Deák Eszter Györgyi háziorvosi szerződésének megújításáról


2015.06.26. péntek 11:17

 Dr. Schütz István háziorvosi szerződésének megújításáról


2015.06.26. péntek 11:17

Dr. Deák Erzsébet háziorvosi szerződésének megújításáról2015.06.26. péntek 11:18

Dr. Deák Gábor háziorvosi szerződésének megújításáról

 

2015.06.30. kedd 11:18

Dr. Sziráki Csaba háziorvosi szerződésének megújításához

 

2015.06.26. péntek 11:19

Dr. Horváth Ildikó háziorvosi szerződésének megújításáról

 

2015.06.26. péntek 11:20

Dr. Szalai Ilona háziorvosi szerződésének megújításáról

 

2015.06.26. péntek 11:27

Dr. Schütz Andrea háziorvosi szerződésének megújításáról 2015.06.26. péntek 11:28

Dr. Könyves Klára háziorvosi szerződésének megújításáról

 

2015.06.26. péntek 11:29

Dr. Suda Katalin háziorvosi szerződésének megújításáról

 

2015.06.26. péntek 11:30

Dr. Szigetvári György háziorvosi szerződésének megújításáról

 

2015.06.26. péntek 11:30

Dr. Tóth Katalin háziorvosi szerződésének megújításáról


2015.06.26. péntek 11:31

Dr. Incze Ferenc Miklós háziorvosi szerződésének megújításáról

 

2015.06.26. péntek 11:31

Dr. Radvánszky Katalin Borbála háziorvosi szerződésének megújításáról

 

2015.06.26. péntek 11:32

megállapodás megkötéséről a Szülők Fóruma Egyesülettel

 

2015.06.26. péntek 11:32

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2015. első félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról2015.06.26. péntek 11:33

a Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására vonatkozó javaslat megtételéről