Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2015.04.01. szerda 15:20

 

elvi döntés meghozataláról az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztési koncepciójáról


2015.04.01. szerda 15:22

Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló 233/2010. (VII.19.) határozat módosításáról


2015.04.01. szerda 15:26

pályázati felhívás elfogadásáról, új hulladékkezelési technológiát alkalmazó hulladék feldolgozó üzem létrehozására


2015.04.01. szerda 15:27

a 6199/6 helyrajzi számú közterület elnevezéséről


2015.04.01. szerda 15:28

háziorvosi rendelők létesítéséről a Felső u. 43. szám alatti ingatlanon


2015.04.01. szerda 15:30

mobil távközlési szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról


2015.04.01. szerda 15:31

az Érdi Újság kiadásához szükséges áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására, valamint tájékoztató az Érdi Újság kiadására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről


2015.04.01. szerda 15:32

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány támogatásáról


2015.04.01. szerda 15:35

a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatásáról


2015.04.01. szerda 15:38

a 2015. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosításáról szóló 31/2015. (II.26) számú határozat módosításáról


2015.04.01. szerda 15:40

a közcélú foglalkoztatás pályázat önrészéhez szükséges fedezetet biztosításáról


2015.04.01. szerda 15:41

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról


2015.04.01. szerda 15:44

pályázat kiírásáról a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásáról


2015.04.01. szerda 15:46

az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról


2015.04.01. szerda 15:48

iskola- és ifjúság egészségügyi feladatok ellátására kötött szerződés megszüntetéséről


2015.04.01. szerda 15:49

egyes önkormányzati intézmények 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról


2015.04.01. szerda 15:50

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2014. évben 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadásáról


2015.04.01. szerda 15:51

a Központi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2015.04.01. szerda 15:52

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2014. évi szakmai tevékenységéről


2015.04.01. szerda 15:54

a Fogorvosi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2015.04.01. szerda 15:56

a Kemencés és Lakoma Kft. Városi Galéria működtetésével kapcsolatos 2014. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról


2015.04.01. szerda 15:57

a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2015.04.01. szerda 15:58

az Érdi Újság működésével kapcsolatos döntés meghozataláról