Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2015.04.30. csütörtök 10:00

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámoló elfogadásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról2015.04.30. csütörtök 10:00

a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámoló elfogadásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad pénzmaradvány összegének elvonásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.0 változatának elfogadásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ÁFA előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalásról


2015.04.30. csütörtök 10:00

a Kormány előzetes engedélyének megkéréséről a hitelfelvételhez történő kezességvállalásához


2015.04.30. csütörtök 10:00

kezesség vállalásáról az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás hitelfelvételéhez


2015.04.30. csütörtök 10:00

együttműködési szerződés megkötéséről az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztése céljából


2015.05.06. szerda 13:27

a Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz korszerűsítési munkáinak segítése érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről


2015.05.07. csütörtök 14:07

a Fagyöngy utca egyes részeinek közterületből való kivonásáról, valamint ezen területek üzleti vagyonná történő átminősítéséről


2015.04.30. csütörtök 10:00

területátadással kapcsolatos megállapodás elfogadásáról Tárnok Nagyközség Önkormányzatával


2015.04.30. csütörtök 10:00

a 15677/2 helyrajzi számú közterület elnevezéséről


2015.04.19. vasárnap 10:00

a városközponti lakótelep közterületeinek funkciók szerinti alakításáról


2015.05.07. csütörtök 14:28

az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2015. évi bérleti díjának meghatározásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek eszközhasználati díjának meghatározásáról a 2013-2015. évekre


2015.04.30. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről


2015.04.30. csütörtök 10:00

a 2015. évi nyári napközis tábor megrendezésével kapcsolatos döntés meghozataláról


2015.04.30. csütörtök 10:00

az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola közétkeztetésének biztosítására megkötött vállalkozási szerződés módosításáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala IT biztonsági tanácsadás szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztásáról


2015.05.07. csütörtök 14:45

a „Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről


2015.04.30. csütörtök 10:00

éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről


2015.04.30. csütörtök 10:00

a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2014. évi tevékenységéről  szóló beszámoló elfogadásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

a kárpátaljai magyar települések megsegítéséről


2015.04.30. csütörtök 10:00

bírósági ülnökök megválasztásáról a Budapest Környéki Törvényszékre


2015.04.30. csütörtök 10:00

pedagógus bírósági ülnök megválasztásáról a Budapest Környéki Törvényszékre


2015.04.30. csütörtök 10:00

bírósági ülnökök megválasztásáról a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra


2015.04.30. csütörtök 10:00

az Érdi Sport Díj adományozásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

az Érd Közbiztonságáért és tűzbiztonságáért Díj adományozásáról


2015.04.30. csütörtök 10:00

az Év Családja Díj adományozásáról