Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2015.05.29. péntek 09:14

a Szociális Gondozóközpont létszámának megemeléséről, költségvetési fedezet átcsoportosításáról

 

2015.05.29. péntek 10:41

a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozat módosításáról2015.05.29. péntek 10:42

az Érdi Újság felelős szerkesztői feladatainak ellátásáról2015.05.29. péntek 10:52

Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.1 változatának elfogadásáról2015.05.29. péntek 10:59

új hulladékkezelési technológiát alkalmazó hulladék feldolgozó üzem létrehozására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

 


2015.05.29. péntek 11:01

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról2015.05.29. péntek 11:02

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

 


2015.05.29. péntek 11:13

az Érdi Sport Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

 


2015.05.29. péntek 11:14

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2015. éves üzleti tervének módosításáról

 


2015.05.29. péntek 11:16

beruházási célokmány elfogadásáról a városi köztemető területén urnakút, emlékfal, és közvetlen környezetének kialakításával összefüggésben


2015.05.29. péntek 11:17

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról2015.05.29. péntek 11:18

az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztése céljából meghozott 86/2015. (IV.30.) határozat módosításáról

 

2015.05.29. péntek 11:19

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezéséről2015.05.29. péntek 11:20

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről

 

2015.05.29. péntek 11:21

pályázat kiírásáról a vagyonkezelésbe adott Érd, Budai út 16. szám alatti ingatlan egyes helyiségeire


2015.05.29. péntek 11:24

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának személyében bekövetkező változás létesítő okiratokban történő átvezetéséről2015.05.29. péntek 11:25

köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról

 

2015.05.29. péntek 11:26

köznevelési szerződés megkötéséről a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében

 


2015.05.29. péntek 11:28

a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

 


2015.05.29. péntek 11:30

az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel kötendő új együttműködési szerződés elfogadásáról2015.05.29. péntek 11:32

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 64/2015. (III.26.) határozat módosításáról

 


2015.05.29. péntek 11:33

a 2015. évi civil, illetve polgármesteri kerethez kapcsolódó alapítványi források átadásáról

 


2015.05.29. péntek 11:37

praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról vállalkozó háziorvos részére háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében


2015.05.29. péntek 11:43

megállapodás megkötéséről a Gyermekünk Álmaiért Alapítvánnyal

 


2015.05.29. péntek 11:44

az ebrendészeti telep és állatmenhely 2014. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

 


2015.05.29. péntek 11:45

a városban működő civil szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásáról2015.05.29. péntek 11:46

az Érd Közneveléséért Díj 2015. évi adományozására

 


2015.05.29. péntek 11:47

az Érd Közneveléséért Díj 2015. évi adományozásáról

 


2015.05.29. péntek 11:48

az Érd Közneveléséért Díj 2015. évi adományozásáról


2015.05.29. péntek 11:49

Érd Egészségügyéért Díj 2015. évi adományozásáról

 


2015.05.29. péntek 11:50

az Érdi Közszolgálati Díj adományozásáról