Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2015.11.27. péntek 10:33

a 40-es számú vasúti fővonal Kelenföld-Százhalombatta szakaszának korszerűsítése kapcsán a Településszerkezeti Terv módosításáról2015.11.17. kedd 10:40

az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatos telepítési tanulmányterv elfogadásáról


2015.11.27. péntek 10:41

a Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásával kapcsolatos kezdeményezés támogatásáról

 


2015.11.27. péntek 10:43

beruházási célokmány módosításáról az Érd, Rómer Flóris tér 1. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Család- és Gyermekjóléti Központtá történő átalakításával kapcsolatban


2015.11.27. péntek 10:45

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat elbírálásáról


2015.11.27. péntek 10:46

az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosításáról


2015.11.27. péntek 10:49

a 2014. évre fennálló vízi közmű eszközhasználati díj megfizetésére irányuló követelés részbeni elengedéséről2015.11.27. péntek 10:50

az Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosításáról


2015.11.27. péntek 10:52

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról2015.11.27. péntek 10:53

a Magyar Földrajzi Múzeum alapító okiratának módosításáról


2015.11.27. péntek 10:55

a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról


2015.11.27. péntek 10:56

a Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról


2015.11.27. péntek 11:15

a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról


2015.11.27. péntek 11:34

az önkormányzat családsegítési, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásáról


2015.11.27. péntek 11:35

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról


2015.11.27. péntek 11:40

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról 2016. január 1. napjával 


2015.11.27. péntek 11:47

a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció elfogadásáról 


2015.11.27. péntek 11:48

a térfigyelő kamerák telepítési helyeinek kijelöléséről


2015.11.27. péntek 11:49

a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program című pályázat keretében többlet önerő biztosításáról2015.11.27. péntek 11:50

fiókgyógyszertár létrehozásáról Érd Ófalu-Újfalu településrészen


2015.11.27. péntek 11:52

feladat-ellátási szerződés kötéséről a 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására


2015.11.27. péntek 11:53

feladat-ellátási szerződés kötéséről az 1. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására 


2015.11.27. péntek 11:54

az Érd, Intéző u. 30. szám alatti 24802 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról2015.11.27. péntek 11:55

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!