Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2015.12.22. kedd 14:42

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdligeti Általános Iskola intézményvezető megbízásának véleményezéséről


2015.12.22. kedd 14:43

Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.2 változatának elfogadásáról


2015.12.22. kedd 14:47

az Érd, Budai u. 7. szám alatt található ingatlanok megvásárlásáról2015.12.22. kedd 14:50

a Búvár utca és a Burkoló utca által határolt, érdi 933, 936, 937 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról


2015.12.22. kedd 14:51

a Budai Tégla Zrt. tulajdonában álló, érdi 24601, 24604, 25033 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról


2015.12.22. kedd 14:55

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról


2015.12.22. kedd 14:56

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsön összegének rendezéséről


2015.12.22. kedd 14:57

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatásról


2015.12.22. kedd 14:59

nyomravezetői díj kitűzéséről


2015.12.22. kedd 15:14

folyószámlahitel szerződés megkötéséről


2015.12.22. kedd 15:16

az  Európa a polgárokért „Városok hálózatai” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról


2015.12.22. kedd 15:17

 „Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról


2015.12.22. kedd 15:18

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról


2015.12.22. kedd 15:19

a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatásáról


2015.12.22. kedd 15:20

az Érdi Galéria 2016. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyásáról


2016.01.06. szerda 15:22

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai 2016. évi keretösszegének megállapításáról


2015.12.22. kedd 15:23

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évi munkatervének elfogadásáról


2015.12.22. kedd 15:25

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról


2015.12.22. kedd 15:26

 támogató nyilatkozat kiadásáról az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában


2015.12.22. kedd 15:27

Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési terve felülvizsgálatának elfogadásáról


2015.12.22. kedd 15:28

a Szociális Gondozó Központ Alapító okiratának módosításáról


2015.12.22. kedd 15:38

az Érdi Kincses Óvoda szakmai tevékenységének éves értékeléséről2015.12.22. kedd 15:40

az Érdi Szivárvány Óvoda szakmai tevékenységének éves értékeléséről2015.12.22. kedd 15:41

szolgáltatási szerződés megújításáról a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatás tekintetében


2015.12.22. kedd 15:42

szolgáltatási szerződés megkötéséről Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására


2015.12.22. kedd 15:43

Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról


2015.12.22. kedd 15:44

mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról 


2015.12.22. kedd 15:45

praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról, vállalkozó háziorvos részére az alapellátás biztosítása érdekében

 


2015.12.22. kedd 15:46

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról


2015.12.22. kedd 15:49

a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról


2015.12.22. kedd 15:50

a Csuka Zoltán-díj adományozásáról