Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2016.09.05. hétfő 14:53

önkormányzati tulajdonú ingatlan térítésmentes átadásáról a Magyar Állam részére


2016.09.05. hétfő 14:55

a Római út 24/A. alatti háziorvosi rendelő felújítására vonatkozó célokmány elfogadásáról


2016.09.05. hétfő 14:58

az érdi 18778/1. hrsz-ú ingatlanból önálló telek alakításáról


2016.09.05. hétfő 14:59

az Érdi Sport Kft. törzstőkéjének emeléséről


2016.09.05. hétfő 15:02

az Érdi Városfejlesztési Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról


2016.09.05. hétfő 15:03

a Colosseum 2014 Pro Zrt-vel kötött együttműködési keretszerződés felmondásáról


2016.09.05. hétfő 15:05

az Érdi Sport Kft-vel megkötött reklámszerződés módosításáról


2016.09.05. hétfő 15:06

áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról


2016.09.05. hétfő 15:07

életjáradéki szerződés módosításáról


2016.09.05. hétfő 15:10

Bíró András díszpolgár saját halottá nyilvánításáról


2016.09.05. hétfő 15:12

fogorvosi alapellátási feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről


2016.10.11. kedd 15:13

feladat-ellátási szerződés kötéséről az érdi 3. számú vegyes fogorvosi praxis fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére 


2016.09.05. hétfő 15:14

szavazatszámláló bizottságokba póttagok megválasztásáról


2016.09.05. hétfő 15:15

államigazgatási hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!