Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2016.04.29. péntek 16:43

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról


2016.04.29. péntek 16:48

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról


2016.04.29. péntek 16:50

az Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosításáról


2016.04.29. péntek 16:51

a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról


2016.04.29. péntek 16:58

a 2016. évi nyári napközis tábor megrendezéséről


2016.04.29. péntek 17:00

hatáskör átruházásáról a Köznevelési és Művelődési Bizottságra


2016.04.29. péntek 17:01

feladat-ellátási szerződés kötéséről a 6. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására


2016.04.29. péntek 17:02

feladat-ellátási szerződés kötéséről iskola-egészségügyi feladatok ellátására


2016.04.29. péntek 17:03

fogorvosi alapellátási feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről


2016.04.29. péntek 17:05

feladat-ellátási szerződés kötéséről az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxis fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére 


2016.04.29. péntek 17:06

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról


2016.04.29. péntek 17:08

a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2016.04.29. péntek 17:09

a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról2016.04.29. péntek 17:10

az Érd, Budai út 7. szám alatt található ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés módosításáról


2016.04.29. péntek 17:11

az érdi Szabadság tér 7. szám alatti 19155 helyrajzi számú ingatlan kivásárlásáról


2016.04.29. péntek 17:13

az Év Családja Díj 2016. évi adományozásáról


2016.04.29. péntek 17:14

Kossuth-díj adományozására történő javaslattétel kezdeményezéséről


2016.04.29. péntek 14:11

az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 


2016.04.29. péntek 14:16

a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról


2016.04.29. péntek 14:31

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról


2016.04.29. péntek 14:33

a szabad maradvány összegének felhasználásáról


2016.04.29. péntek 14:36

a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról


2016.04.29. péntek 15:05

az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III. 31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának megindításáról


2016.04.29. péntek 15:07

az érdi 02/21 és 07/14 hrsz-ú, kivett saját használatú utak kivásárlásáról


2016.04.29. péntek 15:10

az érdi Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges előzetes döntés meghozataláról2016.04.29. péntek 15:13

a Tolmács utca Velencei út és Jegyző utca közötti szakaszának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozataláról


2016.04.29. péntek 15:14

a „volt Téglagyár” területének rehabilitációjáról


2016.04.29. péntek 15:35

a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról2016.04.29. péntek 15:38

a polgármester felhatalmazásáról a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati kiíráson való indulásra és a pályázat benyújtására


2016.04.29. péntek 15:39

az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról


2016.04.29. péntek 15:41

az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átalakításáról  és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról


2016.04.29. péntek 15:43

a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról


2016.04.29. péntek 15:45

Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról


2016.04.29. péntek 15:47

az Érd Megyei Jogú Város Ófalu városrészében új ásványvíz kút létesítéséről szóló célokmány elfogadásáról


2016.04.29. péntek 16:26

Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó célokmány elfogadásáról


2016.04.29. péntek 16:30

az Érdi Rendőrkapitányság részére nyújtandó önkormányzati támogatásról


2016.04.29. péntek 16:39

háziorvosi rendelők létesítéséről a Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatti ingatlanon


2016.04.29. péntek 16:42

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzletrészvásárlásáról