Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2016.11.25. péntek 09:18

Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.3 változatának elfogadásáról


2016.11.25. péntek 09:22

az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó célokmány elfogadásáról2016.11.25. péntek 09:23

folyószámlahitel szerződés megkötéséről


2016.11.25. péntek 09:24

az érdi 15254 hrsz-ú ingatlan tulajdonközösségének telekhatár rendezéssel történő megszüntetéséről, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról


2016.11.25. péntek 09:26

közterület elnevezéséről


2016.11.25. péntek 09:38

a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatásáról szóló 301/2015. (XII.17.) határozat módosításáról


2015.11.25. szerda 09:45

az 5. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződés megkötéséről


2015.11.25. szerda 09:46

iskola-egészségügyi feladatok ellátására feladat-ellátási szerződés megkötéséről2016.11.25. péntek 09:47

mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról


2016.11.25. péntek 09:48

az Érdi Kincses Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről


2016.11.25. péntek 09:50

az Érdi Szivárvány Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről


2016.11.25. péntek 09:51

a 2016-2018. évre szóló Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadásáról


2016.11.25. péntek 09:52

Érd Megyei Jogú Város Drogellenes Stratégiája 2016-2018. közötti időszakra vonatkozó Cselekvési Tervének elfogadásáról