Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2016.02.25. csütörtök 10:00

az Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat készítése véleményezésének lezárásáról


2016.02.25. csütörtök 10:00

a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozataláról


2016.02.25. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról2016.02.25. csütörtök 10:00

a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználásáról


2016.02.25. csütörtök 10:00

felhatalmazás megadásáról a Modern Városok Program keretében beruházás–lebonyolítói megbízási szerződések megkötése céljából


2016.02.25. csütörtök 10:00

az Érd Megyei Jogú Város 2015-2019. közötti lakáskoncepciójának elfogadásáról szóló 26/2015. (II.26.) határozat módosításáról


2016.02.25. csütörtök 10:00

a Duna menti turizmus-fejlesztési koncepció készítésére vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülettel2016.02.25. csütörtök 10:00

Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának

– Local Agenda 21 program - elfogadásáról 


2016.02.25. csütörtök 10:00

a polgármester 2016. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról2016.02.25. csütörtök 10:00

a 2016. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosításáról2016.02.25. csütörtök 10:00

a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtásáról2016.02.25. csütörtök 10:00

az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról


2016.02.25. csütörtök 10:00

az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról2016.02.25. csütörtök 10:00

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról


2016.02.25. csütörtök 10:00

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról


2016.02.25. csütörtök 10:00

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról2016.02.25. csütörtök 10:00

a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról2016.02.25. csütörtök 10:00

a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról2016.02.25. csütörtök 10:00

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2016.02.25. csütörtök 10:00

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól szóló 2015. évi beszámoló elfogadásáról