Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2016.10.11. kedd 15:16

az Érd, Ercsi út 4. szám alatti 18872 helyrajzi számú ingatlannak az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola fejlesztési céljára történő megvásárlásárólszóló 146/2016. (VI.1.) számú határozata visszavonásáról


2016.10.11. kedd 15:20

a Sportiskola Alapítvány támogatásáról


2016.10.11. kedd 15:21

a Polihisztor Alapítvány támogatásáról


2016.10.11. kedd 15:22

a TUSCULANUM Alapítvány támogatásáról


2016.10.11. kedd 15:23

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány támogatásáról


2016.10.11. kedd 15:24

az Emberi Hang Alapítvány támogatásáról


2016.10.11. kedd 15:24

a természetbeni rendkívüli települési támogatás biztosításához szükséges tűzifa beszerzéséhez költségvetési fedezetet biztosításáról


2016.10.11. kedd 15:25

az érdi kerékpárút-hálózat fejlesztésére készült hosszú távú hálózatfejlesztési koncepció elfogadásáról


2016.10.11. kedd 15:30

az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról


2016.10.11. kedd 15:32

dr. Bács István főállású alpolgármester illetményének megállapításáról


2016.10.11. kedd 15:34

Simó Károly főállású alpolgármester illetményének megállapításáról


2016.10.11. kedd 15:35

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének módosításáról


2016.10.11. kedd 15:36

a KLIK Érdi Megyeközponti Tankerület elhelyezése érdekében, az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti  irodaépület átalakítására és felújítására vonatkozóberuházási célokmány elfogadásáról


2016.10.11. kedd 15:38

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról


2016.10.11. kedd 15:39

az érdi Papi földek elnevezésű terület külterületi ingatlanjainak kivásárlásáról szóló 62/2016. (III.24.) számú határozat módosításáról2016.10.11. kedd 15:40

az érdi 02/21 és 07/14 hrsz-ú, kivett saját használatú utak kivásárlásáról szóló 85/2016. (IV.28.) számú határozat módosításáról


2016.10.11. kedd 15:41

a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében, praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról2016.10.11. kedd 15:46

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról


2016.10.11. kedd 15:47

az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt saját részének finanszírozása érdekében meghozott 19/2011. (I.27.) határozat alapján megkötött szerződésről 


2016.10.11. kedd 15:52

felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról


2016.10.11. kedd 16:00

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Polgárőre Díj adományozására tett javaslatról


2016.10.11. kedd 16:01

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj férfi felnőtt korosztályban történő adományozására tett javaslatról


2016.10.11. kedd 16:02

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj férfi utánpótlás korosztályban történő adományozására tett javaslatról


2016.10.11. kedd 16:03

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj női utánpótlás korosztályban történő adományozására tett javaslatról2016.10.11. kedd 16:04

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Legjobb Csapata Díj felnőtt korosztályban történő adományozására tett javaslatról


2016.10.11. kedd 16:05

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Tűzoltója Díj adományozására tett javaslatról


2016.10.11. kedd 16:06

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!!!