Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2016.04.05. kedd 10:03

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2015. évi beszámoló elfogadásáról 2016.04.05. kedd 10:09

Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv elfogadásáról2016.04.05. kedd 10:10

működési engedély visszavonásának kérelmezéséről a szenvedélybetegek nappali ellátásának megszüntetése érdekében


2016.04.05. kedd 10:14

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról


2016.04.05. kedd 10:16

a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról2016.04.05. kedd 10:37

a 2016/2017. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszám engedélyezéséről


2016.04.05. kedd 10:41

a Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról


2016.04.05. kedd 10:43

felhatalmazásról pályázat benyújtásához a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra


2016.04.05. kedd 10:44

beruházási célokmány elfogadásáról az Érd, Topoly utca 2. szám alatti, Időseket Ellátó Központ felújítása tekintetében


2016.04.05. kedd 10:49

beruházási célokmány elfogadásáról az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása tekintetében


2016.04.05. kedd 10:52

az Érd, Papi földek elnevezésű terület, külterületi ingatlanjainak kivásárlásáról


2016.04.05. kedd 10:54

az Érd, Alispán u. 2. szám alatti 18987 hrsz-ú társasház megszüntetéséről, és vagyonkezelésbe adásáról


2016.04.05. kedd 10:55

a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat benyújtásáról2016.04.05. kedd 10:56

Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata alapokmányának módosításáról2016.04.05. kedd 10:59

Érdi Ifjúsági Önkormányzat működéséhez szükséges forrás biztosításáról 


2016.04.05. kedd 11:03

a Sportiskola Alapítvány támogatásáról


2016.04.05. kedd 11:04

az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatásáról


2016.04.05. kedd 11:05

a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatásáról2016.04.05. kedd 13:36

az Érdi Városfejlesztési Kft. 2015. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadásáról


2016.04.05. kedd 13:40

a Kemencés és Lakoma Kft. Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2015. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról 


2016.04.05. kedd 13:41

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2016.04.05. kedd 13:43

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2016.04.05. kedd 13:44

a Központi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2016.04.05. kedd 13:45

a Fogorvosi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2016.04.05. kedd 13:46

a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról2016.04.05. kedd 13:47

a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról2016.04.05. kedd 13:48

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozásáról