Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2018.01.09. kedd 10:15

a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
2018.01.09. kedd 10:56

a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról


2018.01.09. kedd 10:57

az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról


2018.01.09. kedd 10:58

az Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról


2018.01.09. kedd 11:00

az Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról


2018.01.09. kedd 11:02

az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra történő pályázat benyújtásáról


2018.01.09. kedd 11:04

a 0187/3 hrsz-ú ingatlan művelésből való kivonása földvédelmi járulék költségének biztosításáról


2018.01.09. kedd 11:04

a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról2018.01.09. kedd 11:05

szabadidőközpont és szálláshely létesítése céljából az érdi 18777/12, 18777/13, 18777/14, 18777/15, 18777/16 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról


2018.01.09. kedd 11:07

az Érd, Molnár u. 46/A. szám alatti 24594 hrsz.-ú társasház megszüntetéséről2018.01.09. kedd 11:07

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról2018.01.09. kedd 11:08

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról


2018.01.09. kedd 11:12

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének elfogadásáról


2018.01.09. kedd 11:13

a 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról


2018.01.09. kedd 11:14

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2018. évi keretösszegének megállapításáról


2018.01.09. kedd 11:15

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról2018.01.09. kedd 11:16

Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására szolgáltatási szerződés megkötéséről


2018.01.09. kedd 11:16

Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról2018.01.09. kedd 11:17

vállalkozó háziorvos részére, az alapellátás biztosítása érdekében praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról


2018.01.09. kedd 11:18

az Érdi Galéria 2018. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról


2018.01.09. kedd 11:19

az Érdi Galéria 2018. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról


2018.01.09. kedd 11:20

az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozataláról


2018.01.09. kedd 11:22

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról


2018.01.09. kedd 11:23

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. második félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2018.01.09. kedd 11:24

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásáról


2018.01.09. kedd 11:25

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében lévő önkormányzati ingatlanok vagyonkezeléséről szóló beszámoló elfogadásáról


2018.01.09. kedd 11:26

a 241/2016. (XI.24.) határozattal elfogadott, az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon történő új egészségügyi szolgáltató épület megvalósításáról szóló beruházási célokmány módosításáról


2018.01.22. hétfő 11:27

a Csuka Zoltán Díj adományozásáról