Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2017.04.10. hétfő 09:54

a szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére kereset-kiegészítés és munkaruha juttatás biztosításáról


2017.04.10. hétfő 09:57

az ÉTH Kft. üzletrészeinek megvásárlásáról


2017.04.10. hétfő 09:58

üzletrész megosztásáról, és az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonába adásáról


2017.04.10. hétfő 09:59

az ÉTH Kft. társasági szerződésének módosításáról2017.04.10. hétfő 10:00

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról


2017.04.10. hétfő 10:01

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi pénzügyi elszámolás

elfogadásáról


2017.04.10. hétfő 10:02

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2016. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadásáról


2017.04.10. hétfő 10:03

közterületek elnevezéséről


2017.04.10. hétfő 10:06

az önkormányzati tulajdonú Érd, Ellenőr u. 2. szám alatti, 19152 hrsz.-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásáról


2017.04.10. hétfő 10:09

a 4/2016.(I.28.) határozat visszavonásáról, és a Magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi számú kivett forrás-patak megvásárlásáról


2017.04.10. hétfő 10:11

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról2017.04.10. hétfő 10:12

az Érdi Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról


2017.04.10. hétfő 10:16

az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról


2017.04.10. hétfő 10:18

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról2017.04.10. hétfő 10:23

a járási közlekedésbiztonsági nap megszervezésével kapcsolatos támogatói nyilatkozat kiadásáról


2017.04.10. hétfő 10:25

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott TUSCULANUM Alapítvány részére történő forrás átadásról


2017.04.10. hétfő 10:26

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott Polihisztor Alapítvány részére történő forrás átadásról


2017.04.10. hétfő 10:27

 az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő forrás átadásról


2017.04.10. hétfő 10:29

a Sportiskola Alapítvány támogatásáról

 


2017.04.10. hétfő 10:31

a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatásáról


2017.04.10. hétfő 10:32

művészeti alkotás elhelyezésére vonatkozó döntés meghozataláról


2017.04.10. hétfő 10:33

a Központi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2017.04.10. hétfő 10:34

a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról2017.04.10. hétfő 10:35

a Közrendvédelmi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2017.04.10. hétfő 10:36

a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2017.04.10. hétfő 10:37

az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának, valamint az Érdi Kincses Óvoda, és az Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének II. ütemű energetikai felújításáról2017.04.10. hétfő 10:38

a KEHOP-5.2.9 kódszámú, a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázat benyújtásáról szóló 131/2016. (V.26.) határozat módosításáról


2017.04.10. hétfő 10:39

az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozásáról


2017.04.10. hétfő 10:40

az Év Rendőre Díj adományozásáról