Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2017.06.01. csütörtök 15:21

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 15:24

az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 15:25

a Szepes Gyula Művelődési Központ létszámának megemeléséről és a költségvetési fedezet biztosításáról


2017.06.01. csütörtök 15:27

Érd Megyei Jogú Város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv módosításáról

 

2017.06.01. csütörtök 15:30

az Érdi SportKft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 15:32

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 15:32

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 15:33

az Érdi Városi Televízió és Kulturális NonprofitKft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 15:35

Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának – Local Agenda 21 program - elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 15:37

az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, valamint az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületeinek a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat keretében történő épületenergetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány módosításáról2017.06.01. csütörtök 15:45

az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületeinek II. ütemű energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 15:46

az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó beruházási célokmány módosításáról


2017.06.01. csütörtök 15:50

a Modern Városok Program „Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című projekt Vízhálózat kapacitásfejlesztés, nyomásfokozó, tűzivíz biztosítása projektelem-fejlesztésének elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 15:51

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére beruházások megvalósítása céljából pénzeszköz átadásról 2017.06.01. csütörtök 15:53

a VEKOP-1.2.4-17 kódszámú „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról


2017.06.01. csütörtök 15:54

a KEHOP-3.2.1 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges felhatalmazásról


2017.06.01. csütörtök 15:55

az új városi térfigyelő kamerarendszer telepítési helyeinek kijelöléséről


2017.06.01. csütörtök 16:01

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról


2017.06.01. csütörtök 16:02

az ÉTH Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának összetételével kapcsolatos döntés meghozataláról


2017.06.01. csütörtök 16:04

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról


2017.06.01. csütörtök 16:06

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2017/2018. nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről


2017.06.01. csütörtök 16:08

az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról


2017.06.01. csütörtök 16:09

a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról


2017.06.01. csütörtök 16:10

a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatásáról


2017.06.01. csütörtök 16:11

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény falára történő emléktábla kihelyezéséhez történő hozzájárulás magadásáról


2017.06.01. csütörtök 16:13

a városi nemzeti rendezvények és megemlékezések fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat kiadásáról


2017.06.01. csütörtök 16:14

a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 16:15

az ebrendészeti telep és állatmenhely 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 16:16

a városban működő civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról


2017.06.01. csütörtök 16:17

a Csibészek, Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatásáról


2017.06.01. csütörtök 16:18

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 43/2017. (II.23.) határozat módosításáról


2017.07.12. szerda 10:55

az Érd Közneveléséért Díj 2017. évi adományozásáról


2017.07.12. szerda 10:56

az Érd Közneveléséért Díj 2017. évi adományozásáról


2017.07.12. szerda 10:57

az Érd Közneveléséért Díj 2017. évi adományozásáról


2017.07.12. szerda 10:58

az Érd Egészségügyéért Díj 2017. évi adományozásáról


2017.07.12. szerda 10:59

az Érdi Közszolgálati Díj 2017. évi adományozásáról


2017.07.12. szerda 11:00

az Érdi Közszolgálati Díj 2017. évi adományozásáról