Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2017.10.27. péntek 11:00

az érdi 13. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződés kötéséről2017.10.27. péntek 11:00

az érdi 14. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződés kötéséről


2017.10.27. péntek 11:00

az érdi 0187/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan hasznosításárólaz „Érdi Technológiai és Innovációs Park” létrehozása céljából 


2017.10.27. péntek 11:00

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról


2017.10.27. péntek 11:00

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 2018. január 1. napjától történő módosításáról2017.10.27. péntek 11:00

az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe adásáról


2017.10.27. péntek 11:00

az Érd, Gépész u. 14. szám alatti közösségi házon használati jog és vételi jog alapításáról2017.10.27. péntek 11:00

az érdi 15254 helyrajzi számú beépített ingatlan tulajdonközösségének megszüntetéséről szóló 243/2016. (XI.24.) határozat módosításáról


2017.10.27. péntek 11:00

a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználásáról2017.10.27. péntek 11:00

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról2017.10.27. péntek 11:00

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére támogatás biztosításáról


2017.10.27. péntek 11:00

az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány részére támogatás biztosításáról


2017.10.27. péntek 11:00

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról2017.10.27. péntek 11:00

alapellátás biztosítására vonatkozó iskolaorvosi szerződés megkötéséről


2017.10.27. péntek 11:00

az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái – csapadékvíz csatorna kiváltása” elnevezésű beruházás építése kapcsán ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyásáról


2017.10.27. péntek 11:00

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


2017.10.27. péntek 11:00

a hatályos településrendezési eszközök módosításának megindításáról 


2017.10.27. péntek 11:00

a 015/5 helyrajzi számú út ingatlan belterületbe csatolásának kezdeményezéséről


2017.11.15. szerda 11:00

az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozásáról