Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2017.05.03. szerda 11:26

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolójáról


2017.05.03. szerda 11:27

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról2017.05.03. szerda 11:29

4. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről


2017.05.03. szerda 11:30

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásának kiegészítéséről2017.05.03. szerda 11:31

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról


2017.05.03. szerda 11:32

a 2016. évi beszámoló szerinti maradvány általános tartalékba helyezéséről


2017.05.03. szerda 11:34

a Környezetvédelmi Alap 2016. év felhasználásáról


2017.05.03. szerda 11:35

az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosításáról


2017.05.03. szerda 11:36

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról


2017.05.03. szerda 11:38

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről2017.05.03. szerda 11:39

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról


2017.05.03. szerda 11:40

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése VIII.8.) pontjának módosításáról


2017.05.03. szerda 11:41

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése XII.1) pontjának módosításáról


2017.05.03. szerda 11:42

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról


2017.05.03. szerda 11:43

a város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosítása véleményezési eljárásának lezárásáról2017.05.03. szerda 11:44

Érd, Diósd és Törökbálint közös finanszírozásában közlekedési tanulmány készítéséről


2017.05.03. szerda 11:45

az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonásáról


2017.05.03. szerda 11:48

az Érd, Tompa Mihály u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről


2017.05.03. szerda 11:49

az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti irodaház vagyonkezelésbe adásáról2017.05.03. szerda 15:20

a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 033/28 és 033/30 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről


2017.05.03. szerda 15:22

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

(„Körforgalom építése a Zámori - Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton”)


2017.05.03. szerda 15:23

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

(„Körforgalom építése a Zámori - Fehérvári út csomópontban, a kapcsolódó 8104 jelű út rekonstrukciója”)


2017.05.03. szerda 15:24

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Iparos út - Folyondár utca közötti szakasz rekonstrukciója jelzőlámpás csomópont kialakításával”)


2017.05.03. szerda 15:34

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Törökbálinti út, Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával”)


2017.05.03. szerda 15:39

a NIF Zrt.-vel az állami tulajdonban levő út- és csomópontfejlesztések előkészítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 52/2017. (III.9.) határozat módosításáról


2017.05.03. szerda 15:43

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével”)2017.05.03. szerda 15:44

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Fenyves - Parkvárosi intézmények megközelítését szolgáló útvonalak felújítása”)


2017.05.03. szerda 15:46

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Elöljáró - Velencei utak forgalomirányított csomópontjainak fejlesztése”)


2017.05.03. szerda 16:07

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Szent István - Damjanich-Tárnoki - Lőcsei utak körforgalmú csomópontjának fejlesztése”)


2017.05.03. szerda 16:08

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése”)


2017.05.03. szerda 16:09

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével”)

 


2017.05.03. szerda 16:40

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Érd két pontján (Daróczi utca, Gárdonyi utca) forgalomirányított csomópont kiépítése”)


2017.05.03. szerda 16:42

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése”)


2017.05.03. szerda 16:43

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése”)2017.05.03. szerda 16:45

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban”)


2017.05.03. szerda 16:46

a VEKOP-6.1.1-15-RD2 felhívással kapcsolatosan a Döntés-előkészítő Bizottság által megküldött döntési javaslatokkal való egyetértésről


2017.05.03. szerda 16:47

a Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú pályázatának benyújtásáról szóló 159/2016. (VI.23.) határozat módosításáról


2017.05.03. szerda 16:48

a „kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat benyújtásáról szóló 154/2016. (VI.23.) határozat módosításáról


2017.05.03. szerda 16:49

a polgármester felhatalmazásáról szóló 90/2016. (IV.28.) határozat módosításáról


2017.05.03. szerda 16:50

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

(Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása)


2017.05.03. szerda 16:52

a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megállapodás módosításáról


2017.05.03. szerda 16:53

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Hargitai Farkasok Sportegyesület között kötendő megállapodás jóváhagyásáról

 


2017.05.03. szerda 16:55

óvodai tagintézmény-vezető pályázat mellőzésével történő kinevezéséhez való hozzájárulásról


2017.05.03. szerda 16:56

érdi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről


2017.05.03. szerda 17:01

az EFOP 1.9.2.-es kódszámú projektbevaló bekapcsolódáshoz és együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásról


2017.05.03. szerda 17:02

a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezéséről


2017.05.02. kedd 11:21

a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról


2017.05.02. kedd 11:11

a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról


2017.05.03. szerda 17:04

 a Szippant-Hat Konzorcium által végzett közszolgáltatásra vonatkozó 2016. évi beszámoló elfogadásáról


2017.05.03. szerda 17:06

a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi beszámolójának elfogadásáról