Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2017.07.12. szerda 10:51

a dr. Reinelt Edittel, az 1. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszűntetéséről


2017.07.12. szerda 11:01

az érdi 1. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szimicsku-Dental Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal feladat-ellátási szerződés kötéséről


2017.07.12. szerda 11:03

az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról


2017.07.12. szerda 11:04

„Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című pályázatának benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozat módosításáról2017.07.12. szerda 11:05

az „Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozat módosításáról


2017.07.12. szerda 11:05

„Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 116/2017. (IV.27.) határozat módosításáról2017.07.12. szerda 11:06

„Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 117/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

 


2017.07.12. szerda 11:07

az „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” című pályázat benyújtásáról szóló 118/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

 


2017.07.12. szerda 11:08

az Érd-Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú termál kút felújításához szükséges döntés meghozataláról


2017.07.12. szerda 11:09

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program sajátrész finanszírozása érdekében igénybe vett kötvényprogram lezárásáról, a kötvények visszaváltásáról


2017.07.12. szerda 11:10

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal megkötött együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezéséről


2017.07.12. szerda 11:11

Érd Megyei Jogú Város közterületeinek reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról2017.07.12. szerda 11:12

az Érdi Sport Kft.-vel megkötött reklámszerződés módosításáról2017.07.12. szerda 11:21

a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat kiírásáról2017.07.12. szerda 11:22

a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújításával kapcsolatos pályázati eljárásban a pályázatok elbírálásával, valamint a támogatás mértékének meghatározásával kapcsolatos hatáskör gyakorlásának átruházásáról2017.07.12. szerda 11:24

a 2017. évi civil keretekhez kapcsolódó alapítványi források átadásáról 


2017.07.12. szerda 11:25

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásáról 


2017.07.12. szerda 11:26

a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatásáról szóló megállapodás módosításáról


2017.07.12. szerda 11:27

a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel feladat-ellátási szerződés ismételt megkötéséről


2017.07.12. szerda 11:28

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévben végzett munkájáról

 


2017.07.12. szerda 11:29

igazgatási szünet elrendeléséről