Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
8. NAPIRENDI PONT
2016.10.13. csütörtök 15:08

Tárgy: Javaslat az érdi kerékpárút-hálózat fejlesztésére készült hosszú távú hálózatfejlesztési koncepció elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Simó Károly alpolgármester: A kerékpárút hálózat fejlesztésére készültek különböző dokumentációk, felmérések és ennek alapján javaslatok a későbbiekre nézve. Hosszú távú hálózatfejlesztési koncepcióról van szó. Nemcsak arról, hogy hol építsenek kerékpárutakat, mert sok eset van, ahol kisebb beavatkozással, szervezéssel a forgalombiztonság nemcsak a kerékpárosok számára, hanem a gyalogosok számára is biztonságosabbá tehető. A problématérkép is elkészült. Az anyag másik fontos része a Duna mentén haladó EuroVelo 6-os nyomvonal, amire több változat is készült. Reméli, hogy a Modern Városok Program keretén belül a lehető legoptimálisabb, a város gazdaságfejlesztését szolgáló nyomvonal fog kiépülni. Ez azt jelentené, hogy Budapestről is, és a városból is megközelíthető lesz a Duna part és olyan attrakciók lesznek, ahova érdemes kerékpárral elmenni és mindez a helyi gazdaságot is fejleszti.

Pulai Edina képviselő: Örül annak, hogy elkészültek a tervek, és reméli, hogy meg is fognak valósulni. Nagyon várják az emberek, hiszen biztonságosabb lesz a közlekedés. Mindamellett, hogy a város sokat tesz a kerékpárosok biztonságos közlekedéséért (pl. rendezvények). Végre olyan biztonságos utak lesznek, ahol bátran közlekedhetnek. A gyerekeknek fontos, hogy a nagy járműforgalomtól távolabb tudjanak biztonságosan kerékpározni. Amennyiben a gerinchálózatok megvalósulnak, akkor kisebb nyomvonalakat is ki lehet majd alakítani. A jó időben sokan szeretnék majd igénybe venni, amit már többen is jeleztek.

dr. Csőzik László képviselő: Nagyon alapos munkát kaptak kézhez. Az egyes nyomvonalterveket olvasva az embernek kicsit fáj a szíve, főleg ha az I-es változatot nézi, ami annyira drága. Az összehasonlító leírásokat nézve azt látni, hogy az éves felújítási költsége az I-es változatnak 20 millió Ft. Szkeptikus, hogy ennyi pénzt tudnak-e nyerni a pályázaton, illetve fenn tudnák-e utána tartani az utat. Nyilván azt szeretnék, hogy az I-es, a leglátványosabb beruházás valósuljon meg, a realitások ellenben a IV-es változat felé mutatnak. Kérdezi, hogy mi a realitás, milyen esélyek vannak az egyes nyomvonalak megépítésre.

Szűcs Gábor képviselő: Kérdezi, hogy mennyi az esély az I-es változat megvalósítására (1,6 milliárd Ft). A VEKOP-ból az EuroVelo 6-on kívül bármilyen másfajta fejlesztésre már nem lesz pénz. Kérdezi, hogy látnak-e esélyt plusz források megszerzésére. Kérdezi, hogy melyik opciót tartják megvalósíthatónak.

Simó Károly alpolgármester: A kerékpárút nemcsak arra szolgál, hogy azon kerékpárral A-ból B-be elmenjenek, hanem a város tekintetében arra is, hogy fejlődjön a helyi gazdaság. Az I-es verzió érinti a volt téglagyár területét, és a Duna-part mellett vezet át Százhalombattára. Az a változat képes arra, hogy a helyi gazdaság fejlődéséhez hozzájáruljon. A tanulmány műszaki-gazdasági számításokat végez, de azt nem vette figyelembe, hogy milyen hatása van a helyi gazdaság fejlesztésére az egyik, vagy másik verziónak. A IV-es verzió, a mostani – nem jó verzió, arra szerinte nem is érdemes pénzt költeni, hiszen látszik is, hogy nem működik. Ha működne, akkor használnák. A gazdaságfejlesztési célt tekintetbe véve a IV-es verzió teljesen értelmetlen. Amit meg kellene valósítani az az I-es verzió, esetleg a II-es, vagy a III-as. A NIF-fel való tárgyalásokon egyértelművé tették a város álláspontját, hogy az önkormányzat részéről leginkább célszerű, ha a gazdaságfejlesztési szempontokat veszik figyelembe, vagyis az I-es verziót. Azt kérték, hogy a így is legyen előkészítve. A VEKOP-nak van egy olyan koncepciója, ami ilyen szempontból tartalmaz forrásokat. Ha a jelenlegi kiírást nézik, akkor még nem, de ez még módosulhat, és vannak hazai források is. A jó hír az, hogy a kormány a Budapest-Százhalombatta közötti szakaszt nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánította.

dr. Csőzik László képviselő: A nyomvonal tekintetében egyetértenek. Elkészült egy jó tanulmány, melynek a végkonklúziója szembe megy az elképzeléseikkel. A költséghaszon elemzés összesített eredmény látható, ami sorrendet is megállapít. Kérdezi, hogy nem gond-e, ha ezt így fogadják el – hiszen ez szöges ellentétben áll az elmondottakkal, illetve amit ő is gondol vagyis, hogy az I-es verzió mellett kell érvelni. Kérdezi, hogy a tanulmányt nem lehetne-e esetleg kiegészíteni. Zavaros a történet és kicsit aggódik, hogy ne ezen múljon a nyomvonal sikeressége.

Simó Károly alpolgármester: Amennyiben megvalósul a projekt, akkor annak egy komplex program keretében van értelme. Önmagában a kerékpárút nem sokat jelent, akkor van jelentősége, ha van mellette attrakció. Az attrakció jelen pillanatban adott, hiszen a volt téglagyár területén, illetve a Magasparton is lehet olyat hozzátenni, ami más megvilágításba helyezi az eddig kimutatott számokat. Bízik abban, hogy ez nem lesz akadály.

T. Mészáros András polgármester: Csak az I-es verziót szeretnék, a többit nincs szándékukban megvalósítani. Az anyagi helyzet nem teszi lehetővé, hogy nem kívánatos dolgokra szórjanak el pénzt, inkább a kívánatos dolgokra adnak ki többet. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét képező „Érd kerékpárforgalmi hálózati terve” című kerékpárút hálózatfejlesztési koncepciót.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete – annak terjedelme és formátuma (.pdf) miatt – a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

207/2016. (IX.29.)

h a t á r o z a t

az érdi kerékpárút-hálózat fejlesztésére készült hosszú távú hálózatfejlesztési koncepció elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét képező „Érd kerékpárforgalmi hálózati terve” című kerékpárút hálózatfejlesztési koncepciót.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozat melléklete – annak terjedelme és formátuma (.pdf) miatt – a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

 


Nyomtatás