Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
19/2007. (IV.21.) KGY. rendelet
2007.11.08. csütörtök 10:52

 Érd Város 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

Mellékletek a zárszámadáshoz 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben meghatározottakat – a 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1. §A rendelet hatálya kiterjed a Közgyűlésre és szerveire, az önkormányzat tulajdonában álló intézményekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


2. §(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(2) Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények:

1. Polgármesteri Hivatal    Érd, Alsó u. 1.
2. Vörösmarty Mihály Gimnázium    Érd, Széchenyi tér 1.
3. Kós Károly Szakképző Iskola    Érd, Ercsi u. 8.
4. Szepes Gyula Városi Művelődési Központ    Érd, Alsó u. 9.
5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár    Érd, Hivatalnok u. 14.
6. Szociális Gondozó Központ    Érd, Topoly u. 2.
7. Szakorvosi Rendelőintézet    Érd, Felső u. 39.
8. Érd Város Hivatásos Tűzoltóság    Érd, Fehérvári u. 79.
9. Érdi Közterületfenntartó Intézmény    Érd Fehérvári út 69/B.
10. Intézményi Gondnokság    Érd, béke tér 1.


Az Intézményi Gondnokság részben önálló intézményei:
10.1. Városi Nevelési Tanácsadó    Érd, Csóka u. 7.
10.2. Intézményi Gondnokság (saját)    Érd, Béke tér 1.
10.3. Magyar Földrajzi Múzeum    Érd, Budai u. 4.
10.4. 1. sz. Óvoda    Érd, Kutyavári u. 10.
10.5. Kisfenyves Óvoda    Érd, Erkel u. 4.
10.6. Meseház Óvoda    Érd, Gyula u. 33-37.
10.7. 4. sz. Óvoda    Érd, Fácán köz
10.8. Tusculanum Óvoda    Érd, László tér 1.
10.9. Kincses Óvoda    Érd, Béke tér 1.
10.10. 7. sz. Óvoda    Érd, Bem tér 1.
10.11. 8. sz. Óvoda    Érd, Felső u. 31.
10.12. Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény    Érd, Felső u. 33.
10.13. II. Lajos Általános Iskola    Érd, Fő u. 42.
10.14. Bolyai János Általános Iskola    Érd, Erzsébet u. 2.
10.15. Móra Ferenc Általános Iskola    Érd, Holló köz 1.
10.16. Batthyány Lajos Általános Iskola    Érd, Fácán köz 1.
10.17. Gárdonyi Géza Általános Iskola    Érd, Gárdonyi Géza u. 3.
10.18. Széchenyi István Általános Iskola    Érd, Diósdi u. 95-101.
10.19. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola    Érd, Bajcsy-Zs. u. 19-21.
10.20. Teleki Sámuel Általános Iskola    Érd, Törökbálinti u. 1.
10.21. Hunyadi Mátyás Általános Iskola    Érd, Túr u. 5-7.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1)    A Közgyűlés az önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét    12.038.243 E Ft-ban
kiadási főösszegét    10.931.969 E Ft-ban

    állapítja meg.

(2)    Az önkormányzat 2006. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3)    Az önkormányzat bevételeinek szakfeladatonkénti bontását – külön-külön címenként – a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4)    A Polgármesteri Hivatal bevételeit jogcímenként az 3. számú melléklet tartalmazza.
(5)    Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6)    Az önkormányzat 2006. évi kiadásainak szakfeladatonkénti összesítését a 5. számú melléklet tartalmazza.
(7)    Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásait intézményenként összesítve a 6. számú melléklet tartalmazza.
(8)    A Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatonkénti bontását – külön-külön címenként – a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9)    Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak létszámát a 8. számú melléklet tartalmazza.
(10)    A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeit és kiadásait önkormányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.
(11)    Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.
(12)    Az önkormányzat felújítási kiadásait jogcímenként a 11. számú melléklet tartalmazza.
(13)    Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 12. számú melléklet tartalmazza.
(14)    Az általános és céltartalék alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.
(15)    A normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolását, valamint a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 14. számú melléklet mutatja be.
(16)    A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 15. számú melléklet mutatja be.
(17)    A központosított előirányzatok elszámolását a 16. számú melléklet mutatja be.
(18)    A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak együttes, mérlegszerű bemutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
(19)    Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 18. számú melléklet mutatja be.
(20)    Az önkormányzat hitel állományát a 19. számú melléklet mutatja be.
(21)    Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. számú melléklet tartalmazza.
(22)    Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 21. számú melléklet tartalmazza.
(23)    Az önkormányzat tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
(24)    Az önkormányzat mérlegét a 23. számú melléklet tartalmazza.Egyszerűsített mérleg

4. §(1)    Érd Város összevont önkormányzati egyszerűsített mérlegét a Közgyűlés a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2)    Érd Város összevont önkormányzati eredmény kimutatását a Közgyűlés a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)    Érd Város összevont pénzforgalmi jelentését a Közgyűlés a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4)    Érd Város összevont pénzmaradvány kimutatását a Közgyűlés a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Pénzmaradvány

5. §(1)    Az önkormányzat a 2006. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 999.996 E Ft-ban kerül meghatározásra a 27. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(2)    Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2006. évi költségvetési pénzmaradványát a 28. számú melléklet tartalmazza.Vagyonkimutatás

6. §


Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartás alapján, 2006. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. számú melléklet mutatja be.Vegyes és záró rendelkezések

7. §Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

    Mecsériné Szilágyi Erzsébet s.k.                                       T. Mészáros András s.k.
jegyzői jogkörben eljáró osztályvezető                                           polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2007. április 19-ei ülésén.  

Nyomtatás