Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Pályázatok, álláshirdetések

Pályázati felhívás - Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

2018. okt. 26.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Közgyűlése

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján

pályázatot hirdet az

 

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
intézményvezetői (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

Tovább...

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

2018. okt. 17.

Az Érdi Szivárvány Óvoda

2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.

A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős – heti 40 óra

Álláshelyek száma:

 3 fő

A munkavégzés helye:

Meseház Tagóvoda -2030 Érd, Gyula u. 33-37.

Erdőszéle Tagóvoda – 2030 Érd, Favágó u. 63.

Tusculanum Tagóvoda – 2030 Érd, Gárdonyi G.u. 1/b

 

Tovább...

Pályázati felhívás - Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport intézményi belső ellenőr munkakör betöltésére

2018. okt. 16.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport

intézményi belső ellenőr

munkakör betöltésére.

Tovább...

Pályázat szociális gondozó és ápoló munkakör betöltésére

2018. okt. 13.

Szociális Gondozó Központ - Érd

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ
Időseket Ellátó Központ

szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Tovább...

Pályázat iktató-irattáros ügyintéző munkakör betöltésére

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda
iktató-irattáros ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

 

Tovább...

Pályázati felhívás - Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, Szervezési Csoport Szervezési Ügyintéző munkakör betöltésére

2018. okt. 04.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZőJE

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, Szervezési Csoport
Szervezési Ügyintéző

munkakör betöltésére.

Tovább...

Pályázat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra

2018. okt. 03.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” tipusú pályázat) vagy

a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” tipusú pályázat).

Tovább...

Pályázat iskolai és óvodai szociális segítő munkakör betöltésére

2018. okt. 03.

Szociális Gondozó Központ - Érd

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Iskolai és óvodai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Tovább...