A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: 20 óra/hét

A munkavégzés helye:  Pest megye, 2030 Érd, Hivatalnok utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

számlák rendezése, kimutatások készítése, kapcsolattarás az Intézményi Gondnoksággal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•        közgazdasági szakközépiskola

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, szakképesítésról bizonyítvány, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél , hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagát a bírálatban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +3623365470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a sebestyenewa@csukalib.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  1. ford.: megfogalmazott kompetenciák alapján a könyvtár vezetői válogatnak a jelöltek között 2. ford. személyes interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   www.csukalib.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.