Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Szivárvány

Érdi Szivárvány Óvoda szakmai munkájának éves értékelése

2018. dec. 19.

Pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

Érdi Szivárvány Óvoda

(2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.)

 

 

Az intézmény OM azonosítója: 032697

 

 

Intézményvezető: Vincze Beáta

Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

 

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében (Nkt. 83. (2) bekezdés h) pontja).

A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét (Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pont).

Tovább...

Érdi Szivárvány Óvoda szakmai tevékenységének értékelése

2017. dec. 13.

Pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

Érdi Szivárvány Óvoda

(2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.)

 

Az intézmény OM azonosítója: 032697

 

Intézményvezető: Vincze Beáta

Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

 

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében (Nkt. 83. (2) bekezdés h) pontja).

A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét (Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pont).

Tovább...

Az Érdi Szivárvány Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési év munkájáról

2017. jan. 12.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága az 53/2016. (XII.8.) KÖMÜB határozatával az Érdi Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

A beszámoló letölthető innen: 

Tovább...

Az Érdi Szivárvány Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékelése

2016. dec. 01.

  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

250/2016. (XI.24.)

h a t á r o z a t a 

az Érdi Szivárvány Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján megfelelőnek értékeli.

Határidő: döntés továbbítására – 2016. december 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző       T. Mészáros András polgármester

 

Tovább...

Az Érdi Szivárvány Óvoda pedagógiai-szakmai munkájának fenntartói értékelése

2016. jan. 07.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva értékelte az Érdi Szivárvány Óvoda pedagógiai-szakmai munkáját, az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását. 

Az értékelés letölthető innen:

Szivárvány Óvoda értékelése 

Tovább...

Tájékoztatás decemberi óvodai ügyeletről

2015. dec. 10.

 

Tájékoztatás

 

Az Érdi Szivárvány Óvodában és annak Tagóvodáiban történt felmérés és a szülők írásbeli nyilatkozata alapján,  az országos munkarendhez igazodva, 2015. december 12-én  szombaton valamint az iskolai téli szünethez igazodva 2015. december 21-31. közötti munkanapokon az intézmény éves munkatervében foglaltaknak megfelelően a gyerekek óvodai ellátására az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodáját (2030 Érd, Tárnoki út 58-62.) jelöltem ki, a többi óvoda zárva tart.

 

Erről az érintett szülők írásbeli tájékoztatást kapnak.

 

Érd, 2015. december 9.

 

Simonics Gabriella

intézményvezető

.

 

Tovább...

A Szivárvány Óvoda beszámolója a 2013/2014. nevelési évről

2015. jan. 05.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága a 66/2014.(XII.11.)KMB határozatával elfogadta a Szivárvány Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját. 

Tovább...