erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓK 2015.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a képviselői tevékenységről - Antunovits Antal
2015.12.11. péntek 14:15

Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek. 

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon az 1. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. A megválasztásom óta eltelt időben az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet: 

A Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda előtt járdaépítés, vízelvezetés az árokba műanyag csővel, járdaszint megemelése, ajtó levágása, belső óvoda rész munkáinak követése az udvaron, a játékok szegélykővel való körbeszegése és nyomon követése.

A Hősök tere világításának megvalósítása, hogy este is jól látható legyen, képviselői kezdeményezés illetve megvalósítása is.

A Teréz utca és a Felső utca 300 szennyvíz cső lerakása és ennek nyomon követése és Kovács Péterrel és a fővállalkozóval a terület bejárása többször is.

Az Erzsébet utca és a Teréz utca csatornázás folyamán lévő sár eltávolítása, megbeszélése a csatornaművekkel.

Az Edina utca és az Ernma utca útjának rendbetétele, Incze Józsefnél jelentve.

Az Ella utca és az Elvira utca sarkánál lévő csatornázás megsüllyedése ennek többszöri bejelentése.

Az Elvira utca többszöri bejelentés kátyúzási problémák, tavasszal javítva, de ősszel ismételten rossz állapotban van.

Az Elvira utca és a Budai út vízelvezető rács tisztításának kérése.

Az Éva utca és a Kornélia utca útcsatornázás után a kereszteződés bitumennel javítva, ennek bejelentése.

A Judit utca, a Júlia utca és a Pásztor köz többszöri probléma 2014-ben és 2015-ben is a munkálatok megfigyelése. Sajnos az esős idő nem kedvez ennek a murvás útnak.

Közvilágítási hiba bejelentése több alkalommal az Alsó utca, a Kornélia utca és az Erzsébet utcában, stb.

A Pásztor köz közvilágításának problémájának megoldása sajnos a közvilágítás vezetőjével nem sikerült megoldani, mert nincs odavezető kapcsolószál.

A Jolán utcában a temetőnél 3 db lámpa felszerelése, ugyanaz a probléma: közvilágítás vezetőjével tárgyalva megállapítást nyert, hogy a kapcsolószál nincs kiépítve. Az emberek kívánságának megfelelve és a Polgármester Úr szavait betartva temető alsó részén kapunyitás, az ott élő idősemberek problémájának megoldása.

A Szántó utca aszfaltozása és annak felbontása illetve újra aszfaltozásának a munka folyamatának végig követése.

Az idei képviselőkeretem a Fő utcai vízelvezető árok megvalósulása megtörtént, ennek a munkának az első markolástól az utolsó füvesítéséig nyomon követtem.

2014 októberétől 2015 novemberéig az összes baba-csomagot és az idősek csomagjainak kiszállítását személyesen végeztem.

A Gereblye utca útjának javítása, csatornázás után helyreállítása, pótmunka.

A Gereblye utca és Molnár utca sarok az ÉTH kukás autója a csatorna szemet behorpasztotta, ennek jelentése és a munkálatok nyomon követése.

Villanyszerelés a Mély útnál a pincéknél, az oszlop elhelyezésének pontos helyének megjelölése.

A villanyszerelés alkalmával észrevettem, hogy az egyik pincénket valaki megpróbálta eltulajdonítani, egy új ajtót falazott be, ennek jelentése a közterületeseknél és Polgármester Úrnál, Bógó Lászlóval az ügyet megbeszélve az ügyet lezárta. Bógó László elköltözött a pincéből.

Kastély villanyszerelés, új óra szekrény megvalósítása, az ellopott villanyóra pótlása, ami 5 ével ezelőtt történt a rendőrségi jegyzőkönyv alapján Zsirkai László megvalósította ennek nyomon követése.

A „Te Szedd” mozgalom részvétel, ha jól tudom 4 éve az Érdi Horvát Önkormányzat bejelentkezésével, illetve segítőtársaimmal az termálvíz kinyerő kútjánál a terület megtisztítása a szeméttől. A mozgalomban a Molnár utca szemetének összeszedése.

Németh Tibor lakos vízóra akna problémájának segítése, Sárosi Péter igazgató úrral kapcsolat felvétel.

Kocsi köz: egy vihar által megdöntött fa kivágása és ennek lebonyolítása, segítése.

A Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda buszmegállójában 12 méterről 16 méterre való kiszélesítése, ennek Közgyűlésen való felszólalás illetve kérése.

Mélyút pincesor: a megsüllyedt útszakasz rendbetétele és a kövek helyreállítása, mely sajnos a szüreti felvonulásra már az idő rövidségére való tekintettel csak murvával sikerült.

Postai küldemények a lakosok jelentése alapján a Polgármesteri Hivatalban az Adó Csoportvezetőnél jelentettem, hogy a postai küldemények késnek. A Közgyűlésen ezt is jelentettem, a Polgármesteri Hivatal eljárt ez ügyben.

Az Eszter utca 22. többszöri jelentés a közterület felügyelők felé égetés, kábel, föld és fa az árokban benne volt. A közösség az együttélés szabályait nem tartja be. Remélhetőleg az új közterület csoportvezető Garamszegi Andrea orvosolni tudja a problémát.

Az Alsó utcai árok rendszer, illetve a képviselő társaim elmondása alapján több választó kerületben az árkot az ott élő emberek nem tartják rendben. Ezért rendeletmódosító indítvánnyal éltem a Közgyűlés felé: zöldhulladékot, levelet, gallyakat nem lehet az árokban tárolni, a módosítást a Közgyűlés a novemberi ülésén elfogadta.

Az Ófalusi kápolna kerítésének javítása, ennek teljes felújításának nyomon követése.

A Kápolna előtt lévő keresztnél a murvázás elrendezése, ahol több ünnepség van tartva, illetve a külső Római út javításánál a murvázást nem végezték el.

Az ófalusi iskola területének és udvarának kaszálása többszöri alkalommal való jelentése.

Rózsafüzér advent ünnepségek lebonyolítása miatt a terület lekaszálása.

A Fő utca Kovács Jánosné a választás alkalmával Polgármester Úr ígéretét betartva 2 db fakivágás történt, mert a házuk alapját a gyökérzet tönkretette a járdával egyetemben. A járda helyreállítása nem történt meg.

Fő utca Braun János fakivágás (fűzfa) a vihar megtörte, ennek intézése.

Külső Római út Bifkovics Antal háza előtt lévő diófa kivágása, a csatornázás által a gyökérzet súlyos mértékben megsérült, kiszáradt. Ennek bejelentése és kivágatása, követése

Vető utca Hubai Árpád házának és környezetének többszöri bejelentése, nyomon követése, elhanyagolt épületről malter és kisebb darab téglák estek le melyet a Hivatal felszólítsa alapján a tulajdonos elvégezte eltakarítást. A területén gaz, amit az ott lévő szomszédok jelentettek. A Polgármesteri Hivatalhoz tett bejelentés után a tulaj lekaszálta. Hubai Árpád személyes elbeszélgetés volt.

A Szepes Gyula Művelődési Központban horvát est rendezése a tököli, ercsii barátainkkal együtt, a fővédnök T. Mészáros András. Ennek az estnek a szervezése.

Az Alsó utcaiak 13. utcabálja teljes szervezése Köszönet az önkormányzat támogatásának. Jól sikerült a bál, kb. 500 – 600 ember vett részt, gyerekek szórakoztatása biztosított volt (pl. ugráló vár).

Mikulás 2014-ben 2. alkalommal ennek teljes szervezése 500 gyerek kis ajándékkal való megajándékozása. Szaloncukor alma csoki mikulás.

Adventi gyertya gyújtás szervezése, segítése.

Nőnap március 8, tavaszköszöntő, de hagyománytisztelő Fideszes lányok asszonyok megvendégelése bál lebonyolítása.

Szilveszteri bál lebonyolítása az Összefogás Egyesület helyiségében, köszönet T. Mészáros Andrásnak a helyiség használatáért.

Testvérvárosok látogatások alkalmával delegációban való részvétel.

Az összes városi ünnepségen való részvétel január 8. 20:00 istentisztelet, Malenkij robot az elhurcoltak emlékművénél, március 15. Érdliget, Hősök napja Ófalu, augusztus 20., Ttrianon, október 23. hármas keresztnél a forradalom leverése.

Az Érdi Bolyai János Általános Iskola tanévnyitóján való részvétel.

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium ballagásán való részvétel

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium szalagavatón részvétel 2014-ben, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium szalagavatón való 2014-ben és 2015-ben.

A Polgárőrök ünnepi közgyűlésén való részvétel 2015-ben.

Az Érdi kézilabda összes hazai mérkőzésén való részvétel.

A Járom utca Wágenhofferéknál az udvar rendbetétele, beszélgetés a tulajdonossal.

A Járom utca vízelvezetés az ÉKFI padkát megtakarította az iszaptól, a probléma továbbra is fennáll. Nyereg közben a víz lefolyik.

A Kengyel utca aszfaltozása, kijavítása nyomon követése.

A Kerék utcában lakó idős hölgy az utcára önti ki a vizet, téglákkal akadályozza a forgalmat. Többszöri bejelentés a közterület felügyeletnél. Probléma fennáll.

A Szent Mihály téren elégett kukák pótlása, több alkalommal történő kérés Prokter Dávid ÉTH felé.

A Szőlővirág ünnepen való részvétel, fellépés a színpadon Igráj Kolo együttesünk fellépésével, emberek megvendégelése, hagyományos horvát étellel.

Az Adventi sétán való részvétel, istentisztelet, az ártézi kút kivilágított karácsonyfánál ünnepség, kápolna, a volt II. Lajos Általános Iskolában a gyerekek megvendégelése ajándékozása.

A Szüreti bálon való fellépés feleségemmel, bíró és bíróné 3 alkalommal vállaltuk, hogy az ünnepség színesebb legyen.

VMG öregdiáknap szervezése

Az Alsó utca zöldhulladék elszállítása, ÉKFI segítségével.

Az Alsó u 43. előtt lévő kidőlt fa kivágása, elhordásának intézkedése, megbeszélés.

A Felső utca villám vágott fa megtekintése Polgármester úrral.

A Felső utcában a nyári esőzések után, Magdinál segítés az ároknál az árok lecserélése, illetve megtisztítása még nem történt meg.

Csipak Márton útjavítás az utcán a 300 szennyvízcső elvezetése miatt.

A Felső utca több kapubejáró Kovács Péterrel való beszélgetés során kijavításukat kértem. Megvalósult.

A Kornélia utca és az Emília utca önkormányzati telek kaszálása, hulladék elszállítása.

A Kornélia utca, az Emília utca, az Emma utca és a Teréz utca svájci alap vízvezetése a lakótelepen élő emberek vízminőségének javítása érdekében.

A Teréz utca többszöri szennyvíz elöntése utáni kapcsolatfelvétel a biztosítóval és lakosokkal, Sárosi Péter megbeszélés és a lakóknak, kárigény papír elhozása.

Ártézi kutak tisztítása, folyamat követése

Ófalusi temető rendbetétele az ÉKFI-vel. Tolmácsolom a lakosok pozitív véleményét.

Polgárőrök látogatása az ófalusi és az újfalusi temetőnél. Macsotay Tiborral való kapcsolattartás.

A Bűnmegelőzési Központ Ófaluban épült. Folyamat követése.

Birkózók bizottságában való részvétel.

Aláírásgyűjtés 3 alkalommal: 829 db aláírás

4 bizottságban vagyok tag: Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság, Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, szeretek ott lenni.

Érd Távhő bizottsági üléseken való rendszeres részvétel

A lakótelepi kisjátszótér felújításának ellenőrzése az ÉKFI-vel, nagy játszótér felújítás (homokozó, térkő, szegélykővel való körberakása a járdának)

Kérésem, hogy a nagyjátszótéren lévő játékoknál gumilappal legyen burkolva, és ne homokcsillapítás legyen.

Ófalusi piac rendszeres látogatása. Piacon levő problémák megbeszélése Grabovszky Ildikóval. 

Érd, 2015. december 02.

 

 

Antunovits Antal

 

 
Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria