erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓK 2016.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a képviselői tevékenységről - Antunovits Antal
2016.12.22. csütörtök 15:15

Tájékoztató a képviselői tevékenységről 

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

2014. évi helyi önkormányzati választásokon az 1. sz. választókerület mandátumát nyertem meg, a 2015 októberétől történt eseményekről szeretném tájékoztatni választókörzetemet:

Először is nagy tisztelettel megköszönöm T. Mészáros András polgármester úr segítségét az elvégzett munkák nyomon követésében, döntéshozatalában, kivitelezésében, jóváhagyásában.

Továbbiakban köszönöm azoknak a képviselőknek és a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját, akik segítettek, hogy a választókerületemben a tervek megvalósuljanak.

Rendezvények:

-      Városi rendezvények látogatása, október 23., karácsonyi ételosztás és ennek szervezése, január 8. Elhurcoltak emlékünnepségén való részvétel, március 15., augusztus 20., Trianon, és az összes városi ünnepségen való részvétel, Mikulásnap szervezése, lebonyolítása, a segítségért és részvételért köszönet Bada Zoltánnak, Fazekas Józsefnek, Demjén Attilának, a  Fidelitas mikulásainak (Riebel Zsófiának)

-      Hármas Keresztnél november 4-én forradalom leverésének évfordulójára rendezett ünnepségen való részvétel

-      Babacsomagok és az idős emberek csomagjainak kihordása, kapcsolattartás a fiatal szülőkkel és az idős emberekkel

-      Testvérvárosok fogadása, ünnepségeken való részvétel, november 11-én küldöttséggel Lubaczówba utazás

-      Fidesz vezetőségi tag vagyok

-      Érdi Horvát Önkormányzat alelnökeként minden hónapban ülések, városi rendezvényeken a horvát önkormányzattal koszorúzás, Ófalusi egyházközösség képviselőjeként, ezen rendezvényeken való részvétel

-      Sportrendezvények, arénában kézilabdameccsek látogatása, Érdi VSE futballcsapatának érdi meccsein való részvétel

-      Ipartestület vezetőségi tagja vagyok, gyűléseken való megjelenés

-      Ófalu adventi sétán való részvétel horvát segítséggel

-      Fidesz rendezvények szervezése képviselők részvételével (Mikulás dec. 5-6., dec. 23-án ételosztás, január 17-én ételosztás, Nőnap -
T. Mészáros András pénzbeli támogatásával.) A Fidesz rendezvényeket a képviselők és bizottsági tagok pénzzel és munkájukkal segítik

-      Ófalusi óvodában én voltam a Mikulás

-      14. alkalommal rendeztem az Alsó utcaiak utcabálját, melyet Polgármester úr városi rendezvénynek nyilvánított, ezúton köszönjük Macsotay Tibornak a vezetése alatti polgárőrök aktív részvételét

-      Az Érdi Horvát Önkormányzat szervezésében Mohácson a busójárást tekintettük meg

-      Szintén az Érdi Horvát Önkormányzattal Vodicébe autóbusz kirándulást szerveztünk. Köszönet Polgármester úr támogatásáért

-      Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium szalagavatóin való részvétel

-      Érdi Horvát Önkormányzat konzultációs vizsgájának sikeres elvégzése

-      Érdi TÁVHŐ bizottsági üléseken való részvétel

-      Ófalus-Újfalu Településrészi Önkormányzat megalakítása, azok szervezése és részvétele; tagok: Bércesi Tibor, Mészáros Ildikó, Simó Károly, Tekauer Norbert. A részönkormányzati rendezvényeken minden alkalommal az érdi rendőrségtől Kertész Balázs, a polgárőrségtől Macsotay Tibor és Pálházy Imre vesznek részt, beszámolnak az előző hónapban történt eseményekről

-      Bemutatkozott az új rendőrkapitány dr. Szellák Norbert

Képviselői munkák 2015. október és 2016. október között:

-      Ófaluban Sugár utcától a Széles utcáig az árkok mederelemmel való burkolása, és a kapubejárók aszfaltozása. Az 5 M Ft-os képviselői keretemből készült, ezáltal a József Attila utcában lévő víz, illetve a Dózsa György útról folyó vízelvezetés részben megoldódott

-      A lakótelepen a nagy játszótér új gumiborítást kapott a homok helyett, kulturált környezet megteremtése, ill. a lakók kérésének teljesítése

-      Több éves elmaradás, Felső utcán lévő járdaszakaszok javítása, mert az érdi piacra való gyalogos eljutás a járdák járhatatlansága miatt nehézkes volt. Két kis szakasz elkészült, Kornélia utcánál Csipakéknál, és a Felső utcánál a Teréz utca, mindegyik kb. 20-20 m hosszan

-      Ófaluban az iskolával szemben Kovács néni előtti járda javítása, feltörése és újrabetonozása Polgármester úr ígérete alapján - köszönik

-      Ófalu Mély utca és Kerék utca elejének aszfaltozása, kb. 20 m2-en az ott élő lakók több éves kérésére sikerült

-      Ófalu Duna part rendbetétele, ennek a munkáknak nyomon követése, rendszeres ellenőrzése, konzultáció Incze Józseffel, Zsirkai László úrral, a terület teljes kitakarítása, de a munka folytatódik, vizesblokk kialakításával, illetve a parkoló térkövezésével és pihenőhely kialakításával

-      Köszönet Dr. Orbán Viktornak, hogy városunk a modern városok programba bekapcsolódhatott, és meg tudtuk vásárolni a Téglagyár területét, a terület nagysága a Duna parttal teljes hosszában 13 hektáron terül el. Köszönet T. Mészáros András polgármester úrnak, hogy sikerre vitte a tárgyalásokat

-      A Téglagyár területének megvásárlása minden képviselőnek nagy örömére szolgál

-      Ófalu Kastély u. 13. sz. alatt a háztető a nagy esőzések folyamán összeomlott, ÉKFI Incze József és Kocsis János katasztrófavédelmi főreferens segítségével letakarva

-      Kastély u. vízelvezetése és a Járom utcai problémák megbeszélése több alkalommal, ezek megoldása várat még magára, de dolgozunk rajta

-      Megtekintettem a Szántó utcai lakosok problémáját, miszerint a 19. és 23. sz. előtt az árkok vízzel voltak tele, ez is jelenleg még megoldásra váró probléma, vízterv készül.

-      Vető u. végig kátyús, a lakók kérése alapján többszöri gréderezése megtörtént

-      Arató u. aszfaltos, mely úgyszintén kátyús, ennek kijavítása 2016. vége felé megtörtént

-      Kastély utca felső része csőtörés miatt járhatatlan volt, Sárosi Péter igazgató úr segítségét kértem, a problémát 3 héten belül orvosolták

-      A Fő utcában, Kőrösi Jánosék előtt a villanyvezeték karbantartása folytán a faágakat nem szállították el, ennek elhordásában Mészáros Mihály segített

-      Szántó utcában Horváth úrnál és Petneházy úrnál a vízelvezetés ellenőrzése, az árkok rendszeresen színültig telnek vízzel, a probléma még megoldásra vár

-      Arató – Fő utca betonelem besüllyedt, a probléma még nincs orvosolva

-      Emília utcában nincs közvilágítás

-      Az ártézi kútnál a tábla pótlása Zsirkai László segítéségével pótlásra került

-      A Kerék utcában az egyik idős lakó az utcára önti a vizet. A közterület-felügyelők intézkedtek, a probléma megoldódott

-      Judit utca – Júlia utca javítását a lakók többször is kérték, gréderezéssel javítottak a helyzeten

-      Megrendeztük Ófaluban az öregdiák napot. Új elnököt választottunk Riebel Zsófia személyében

-      A Fő utca 56. ház tetőszerkezete kigyulladt, Jägeréknek segítséget nyújtott Incze József az ÉFKI-től és az Önkormányzat

-      A szemetes Duna partot feleségemmel megtisztítottuk

-      Éva utca – Kornélia utca sarok sáros a 300 méteres vezeték fentetése után, Kovács Péter Barna segített

-      Kerék utcát, Teréz utcát jég borította, az ÉKFI-től Incze József segített a síkosítás mentesítésben

-      Emília utcában az ELMŰ hibából adódó közvilágítás kijavításának ellenőrzése

-      A bizottsági üléseken (Sportbizottság, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottságokon való részvétel

-      Minden közgyűlésen való megjelenés (egyikről sem hiányoztam)

-      Bojó Manci néninél a híd kijavítása

-      Az Akácfa utca – Bajcsy-Zsilinszky utcánál lévő híd beszakadásának javíttatása Incze József segítségével

-      Dr. Kovács Ferenc állatorvosnak a piacfelügyeletnél lévő épülete rossz állapotban volt, Polgármester úr segítségével ez a probléma is megoldódott

-      Az Alsó utcában a Szakorvosi Rendelőintézetnél kátyúztak, amit most alaposan megcsináltak

-      A Téglagyár takarítása közben Németh Tibor felhívta a figyelmemet, hogy fedetlen, balesetveszélyes helyek vannak. Horváth-Szulimán Tiborral történt egyeztetés után ezek lefedésre, biztonságosra kerültek

-      A Judit u. 82. számmal szemben lévő telek gazos, elhanyagolt. A közterület-felügyelet felé a kérés írásban megtörtént

-      A kis játszótér új gumi lapokat kapott, a kapukat letépték ellopták többször is, ennek pótlása időszerű lenne

-      A Meredek utca járhatatlan, többszöri bejelentés ellenére sincs a probléma megoldva

-      A lakótelepi közvilágítási lámpák körül a gallyazás még mindig nem megoldott. Közgyűlésen Polgármester úr ígéretet tett a munka elvégeztetésére. A munka 2016. decemberében elkezdődött

-      Az M6-os út mellett az elhurcoltak keresztjénél a fák gallyazása megtörtént (Incze József)

-      A Szent Mihály téren áldatlan állapotok vannak. Minden héten szeméthegyek tornyosulnak. Lakossági összefogással az ÉTH vezetőivel közösen a probléma megoldódott. (Azért még van, amin javítani lehetne.) Köszönet a segítőknek.

-      A Templom téren beszakadt a pince, megoldásra vár

-      Csősz utcát a húsvéti körmenetre az ÉKFI munkatársai kérésre kitakarították

-      Gruberéknél az Arató utcában nincs közvilágítás, bejelentésre a javítás megtörtént

-      A hegyen a kápolna környéken takarítása ÉKFI segítséggel megvalósult

-      A Kápolna úton szemétlerakat észleltem, többször bejelentettük az ÉTH munkatársai elszállították a szemetet

-      A Meredek utca rossz, járhatatlan, megoldásra vár

-      Az Iskola köz 5-nél Gruber néninél nincs közvilágítás, nagy a gaz. A hiba kijavításra került, a kaszálás megtörtént, a zöldhulladék elszállításra került

-      Júlia utcában rossz az út, egy évben többször is javították

-      Jolán utca sarkánál, valamint a temető mellett nincs közvilágítás, mely több éves probléma. Négy lámpatest telepítésével végre megoldódik

-      Az Alsó utcában a közvilágítás javítása folyamatban van. A Bolyai iskola előtt 2 db lámpa, a templom előtt 1 db, az SZTK előtt 1 db, illetve a Marianum Iskola előtt 1 db lámpaoszlop helyek telepítve vannak

-      Az Alsó utcában Pajerék előtt az kapubejáró felfestésének intézése

-      Ófaluban a templom területének rendbetétele többszöri kaszálással, köszönet illeti Krasznai Zsoltot az ÉKFI-től

-      Ófalusi iskola körüli terület kaszálása a Rózsafüzér körmenet miatt

-      Az ófalusi háziorvosi rendelő megmentésére lakossági aláírás gyűjtése (400 aláírás). Polgármester úr segítségével marad a helyén. Várhatóan 2017. évben a felújítása megtörténik kb. 40 M Ft értékben

-      A Volánbusz menetrendi változtatása miatt lakossági aláírásgyűjtés (kb. 400 aláírás), Polgármester úr, képviselő és lakossági összefogás hatására a járat visszaállításra került

-      A Mély utca vízelvezető árok javítása, valamint a probléma végleges megoldása megtörtént. (ÉKFI – Incze József)

-      Sibónénak az ÉTH-tól a szelektív hulladékgyűjtők hazaszállítása

-      A gazdatiszti háznál a falevelek elhordása

-      Sinkó Évánál a víz befolyik az utcába, remélhetőleg a Fő utcai árokkal a probléma megoldódik

-      A Kastély utcában Veres István vízcsőtörést jelentett, melyet Sárosi Péter segítségével megoldottak

-      Edina – Erna utca kátyúsak, többször lett javítva. Végre véglegesen megoldódott lakossági és önkormányzati összefogással az 1+1 programban. Köszönet a lakóknak, T. Mészáros Andrásnak és a terület képviselőjének szeptember 17-ére az aszfaltozott út elkészült

-      Az artézi kút fúrása és a vízcsövek elvezetése, az új vízkivételi hely teljes felújítása a régi helyén megkezdődött

-      Karácsonyfa feldíszítése az artézi kútnál Zsirkai úr segítségével

-      Az Alsó utca 91-nél az ÉFKI a Tűzoltóság segítségével jegenyefa kivágásában közreműködött. Köszönet illeti Kocsis Jánost

-      A lakótelepen Sárosi Péternél és Kohuk Andrásnál vízóracsere miatt a közös képviselővel konzultáltam

-      A József Attila utca javítása az új géppel részlegesen megtörtént

-      Az Arató utcánál egy autó kidöntött egy oszlopot, telefonon bejelentettem

-      A temetők tisztántartása egy évben többször is. Halottak napjára is tiszta volt. Köszönet illeti a rend fenntartásában a polgárőröket, a közterület-felügyelőket, a rendőröket és Grabovszky Ildikót.

-      Dobrádi Csaba az Érdi Boksz Clubtól segítséget kért rendezvényük lebonyolításához. Wolf Katalin a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatója segítségükre sietett, Polgármester úr városi rendezvénnyé nyilvánította az eseményt

-      Ófaluban Csiki András lányát nem vette fel a busz, a Volánbusz irodában a forgalmi vezető ígéretet tett az ügy javítására

-      Juhász utca eleje rossz. A kátyúzás megtörtént, a végleges megoldás várat magára. Köszönet Szarka Gábornak.

-      Ófaluban a választási helyiség kialakításának segítése (Nagy Évával beszéltem)

-      Ófaluban a Posta problémájának megoldása. Dr. Aradszki András,
T. Mészáros András és a helyi képviselő többszöri tárgyalást folytattunk a posta vezetőivel. Remélhetőleg a probléma végérvényesen megoldódik. A lakosok segítségével a posta nem zár be.

-      A Rózsafüzér ünnepség megtartása Ábel András kérésnek megfelelően megoldódott. Ebben segédkezett a rendőrség, Rozgits Károly. Ez az ünnep egybeesett a népszavazással.

-      Ófaluban a Molnár utcánál a víz nem folyik el, az ÉKFI a sarat letolta, az utca teljes hosszában.

-      Ella utca 5. Bejelentették az ÉKFI-nek, közterület-felügyeletnek, hogy kátyús az út, építkeznek.

-      A „Te Szedd!” országos szemétgyűjtő mozgalomban való részvétel az érdi horvát önkormányzattal, minden évben egyre több segítővel.

-      Gereblye utca – Molnár utca saroknál beszakadt az út, ÉKFI felé jeleztem.

-      Molnár utca – Római út sarkán egy bokor akadályozta a közlekedés, ÉKFI-nek jeleztem. Incze Józsefnek köszönjük.

-      A Gereblye utcában a szemétszállító autó összetörte a járdát. Az ott lakók a kárt bejelentették, a hiba kijavítását várjuk.

-      A Gereblye utca kátyúzása megtörtént. A végleges megoldást viszont csak az utca aszfaltozása adja.

-      Teréz utcát, Erzsébet utcát a nagy teherautók tönkretették az utat. Csak aszfaltozással lehet véglegesen megoldani

-      Az Ella utca, Teréz utca lakóival beszélgettem, az utak helyreállítása csak végleges aszfaltozással érdemes megoldani. Az árajánlat elkészült, mellyel megkeresem a lakókat.

-      Tokics Istvánnál a vízelvezető árok megoldódott

-      A kvótával kapcsolatban a piacon négyszer is kampányoltunk Polgármester úrral közösen

-      Kornélia-Emília utcában a zöldhulladékot végre elszállították

-      Alsó utcában a zöldhulladékot időben elszállították

-      A Római út Fő utca sarkán lévő fát a villanytársaság csúnya módon gallyazta, ennek szakszerű vágása és kezelése megoldotta az ÉKFI.

-      Mezőőrökkel kapcsolattartás

-      Szombatonként a piac látogatása

-      Grabovszky Ildikóval megbeszélést folytattam

Ófaluban sajnálatos módon 2016-ban nem készült aszfaltos utca.

Ami a beszámolómból kimaradt, azt majd jövőre pótolom.

Még egyszer köszönöm T. Mészáros András polgármester úrnak, az ÉKFI, az ÉTH, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a segítséget. Köszönetemet fejezem ki a lakosságnak, valamint Krasznai Zsoltnak az ÉKFI munkatársának a kisebb ügyekben lévő munkájáért.

Folytassuk Ófalu és Újfalu építkezését

Továbbiakban is várom megtisztelő megkeresésüket. azon vagyok, hogy a képviselői munkámat el tudjam becsülettel végezni.

Még egyszer köszönöm a segítségüket, és remélhetőleg a jelenleg még megoldatlan problémák is megoldásra találnak.

Érd, 2016. december 2.

Antunovits Antal

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria