erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- KÖZZÉTÉTEL az Áht. 96. § (1) bekezdése alapján
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közgyűlési döntések közzététele az államháztartási törvény alapján
2011.05.27. péntek 15:15

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően közzétesszük a Hunyadi Mátyás Általános Iskola megszüntetéséről, átalakító, megszüntető okiratának elfogadásáról, a Széchenyi István Általános Iskola megszüntetéséről, átalakító, megszüntető okiratának elfogadásáról, az Érdligeti Általános Iskola létrehozásáról, Alapító Okiratának elfogadásáról, továbbá az ezekkel összefüggő személyi döntésekről szóló, 2011. május 26-án elfogadott közgyűlési döntéseket:

167/2011. (V. 26.) KGY.

h a t á r o z a t

a Hunyadi Mátyás Általános Iskola megszüntetéséről, átalakító, megszüntető okirat elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (3) bekezdése szerint 2011. július 10. napjával jogutóddal megszünteti a Hunyadi Mátyás Általános Iskolát és elfogadja a határozat mellékletét képező átalakító, megszüntető okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy átalakító, megszüntető okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: közzétételre, a határozat benyújtására a MÁK-nak - azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Átalakító, Megszüntető Okirat

 

Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, mint közoktatási intézmény megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  95. § (1), (3) bekezdései a 96. § és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseire az alábbi átalakító, megszüntető okiratot adja ki:

 

1.

A megszűnő költségvetési szerv megnevezése:

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

 

 

 

2.

OM azonosító:

037324

 

 

 

3

Székhelye:

2030 Érd, Túr u. 5-7.

 

 

 

4.

Irányító szerv neve, székhelye:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

 

 

 

5.

Megszüntető szerv neve, székhelye:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u.1-3.

 

 

 

6.

Megszűnés időpontja:

2011. július 10.

 

 

 

7.

Megszüntető határozat száma:

167/2011.(V.26.) KGY. határozat

 

 

 

8.

Az átalakítás módja:

Összeolvadás

 

 

 

9.

A megszüntetés oka:

A közfeladat más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.

 

 

 

10.  

A jogutód neve, székhelye: 

Érdligeti Általános Iskola

Érd, Diósdi u. 95-101.

 

 

 

11.

A megszüntetett szerv (és jogi személyiségű szervezeti egysége(i) által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:

A jogutód intézmény látja el az alapfokú oktatás-nevelés feladatát az alapító okirat szerint.

A megszüntetett Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapfeladatainak ellátásáról 2011. július 11. napjától az Érdligeti Általános Iskola, mint jogutód intézmény gondoskodik, figyelemmel a feladatok hatékonyabb ellátására

 12.

A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladatok indokai:

A megszüntetett szerv minden közfeladata ellátásra kerül.

 

 

 

13.

Kötelezettségvállalás:

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola kötelezettséget 2011. június 15-ig vállalhat. (Az éves költségvetés időarányos összegének erejéig.)

 

 

 

14.

Rendelkezések

a.) a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) a tartozások tekintetében:

 

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola leltár szerinti felszerelései, ingóságai a jogutód intézmény tulajdonába kerülnek.

Jogai és kötelezettségei (ide értve a követeléseket, kötelezettségeket, beleértve a polgári jogokat is) a jogutód intézményt az Érdligeti Általános Iskolát illetik és terhelik.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (2) bekezdés szerinti bizonylatok megőrzése a jogutód intézményt, az Érdligeti Általános Iskolát illeti és terheli.

A költségvetési előirányzatok felett az alapítói jogokat gyakorló Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik.

Az intézmény használatában lévő ingatlannal kapcsolatban a tulajdonosi jogokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja.

A tartozások tekintetében a jogutód intézmény felel.

 

 

 

15.

Foglalkoztatottakról való rendelkezés:

A közalkalmazotti jogviszonyban és a munkajogviszonyban foglalkoztatottakat a jogutód intézmény 2011. július 11. napjától közalkalmazotti, illetve munkajogviszonyban foglalkoztatja tovább.

Érd, 2011. május 26.

T. Mészáros András

polgármester

Törvényességi ellenőrzését elvégezte:

dr. Ferencz Dóra

jegyző

 

______________________________________________________________________

168/2011. (V. 26.) KGY.

h a t á r o z a t

Széchenyi István Általános Iskola megszüntetéséről, átalakító, megszüntető okirat elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (3) bekezdése szerint 2011. július 10. napjával jogutóddal megszünteti a Széchenyi István Általános Iskolát és elfogadja a határozat mellékletét képező átalakító, megszüntető okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy átalakító, megszüntető okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: közzétételre, a határozat benyújtására a MÁK-nak - azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Átalakító, Megszüntető okirat

Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Általános Iskola, mint közoktatási intézmény megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  95. § (1), (3) bekezdései a 96. § és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseire az alábbi átalakító, megszüntető okiratot adja ki:

1.

A megszűnő költségvetési szerv megnevezése:

Széchenyi István Általános Iskola

 

 

 

2.

OM azonosító:

037321

 

 

 

3

Székhelye:

2030 Érd, Diósdi út 95-101

 

 

 

4.

Irányító szerv neve, székhelye:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

 

 

 

5.

Megszüntető szerv neve, székhelye:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u.1-3.

 

 

 

6.

Megszűnés időpontja:

2011. július 10.

 

 

 

7.

Megszüntető határozat száma:

168/2011.(V.26.) KGY. határozat

 

 

 

8.

Az átalakítás módja:

Összeolvadás

 

 

 

9.

A megszüntetés oka:

A közfeladat más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.

 

 

 

10.

A jogutód neve, székhelye: 

Érdligeti Általános Iskola

Érd, Diósdi u. 95-101.

 

 

 

11.

A megszüntetett szerv (és jogi személyiségű szervezeti egysége(i) által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:

A jogutód intézmény látja el az alapfokú oktatás-nevelés feladatát alapító okirat szerint.

A megszüntetett Széchenyi István Általános Iskola alapfeladatainak ellátásáról 2011. július 11. napjától az Érdligeti Általános Iskola, mint jogutód intézmény gondoskodik, figyelemmel a feladatok hatékonyabb ellátására.

 

 

 

12.

A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladatok indokai:

A megszüntetett szerv minden közfeladata ellátásra kerül.

 

 

 

13.

Kötelezettségvállalás:

A Széchenyi István Általános Iskola kötelezettséget 2011. június 15-ig vállalhat. (Az éves költségvetés időarányos összegének erejéig.)

 

 

 

14.

Rendelkezések

a.) a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) a tartozások tekintetében:

A Széchenyi István Általános Iskola leltár szerinti felszerelései, ingóságai a jogutód intézmény tulajdonába kerülnek.

Jogai és kötelezettségei (ide értve a követeléseket, kötelezettségeket, beleértve a polgári jogokat is) a jogutód intézményt az Érdligeti Általános Iskolát illetik és terhelik.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (2) bekezdés szerinti bizonylatok megőrzése a jogutód intézményt, az Érdligeti Általános Iskolát illeti és terheli.

A költségvetési előirányzatok felett az alapítói jogokat gyakorló Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik.

Az intézmény használatában lévő ingatlannal kapcsolatban a tulajdonosi jogokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja.

A tartozások tekintetében a jogutód intézmény felel.

15.

Foglalkoztatottakról való rendelkezés:

A közalkalmazotti jogviszonyban és a munkajogviszonyban foglalkoztatottakat a jogutód intézmény 2011. július 11. napjától közalkalmazotti, illetve munkajogviszonyban foglalkoztatja tovább.

Érd, 2011. május 26.

T. Mészáros András

polgármester

Törvényességi ellenőrzését elvégezte:

dr. Ferencz Dóra

jegyző

______________________________________________________________________

169/2011. (V. 26.) KGY.

h a t á r o z a t

Vargáné Balogh Erika magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.  § (5) bekezdése alapján Vargáné Balogh Erika – 2008. augusztus 1. napjával adott - magasabb vezetői megbízását 2011. július 10. napjával visszavonja. A magasabb vezetői megbízás visszavonásának alapjául a Hunyadi Mátyás Általános Iskola átalakító, megszüntető okirata szolgál.

Határidő: munkáltatói intézkedés megtételére - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

______________________________________________________________________

170/2011. (V. 26.) KGY.

h a t á r o z a t

 Bositz Zoltánné magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.  § (5) bekezdése alapján Bositz Zoltánné – 2011. május 27. napjával adott - magasabb vezetői megbízását 2011. július 10. napjával visszavonja. A magasabb vezetői megbízás visszavonásának alapjául a Széchenyi István Általános Iskola átalakító, megszüntető okirata szolgál.

Határidő:        munkáltatói intézkedés megtételére - azonnal

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

______________________________________________________________________

171/2011. (V. 26.) KGY.

h a t á r o z a t

 

az  „Érdligeti Általános Iskola” létrehozásáról, Alapító Okirat elfogadásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján „Érdligeti Általános Iskola” elnevezéssel 2011. július 11. napjával új költségvetési szervet hoz létre és elfogadja a határozat 1. pontjának mellékletét képező alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: közzétételre, a határozat benyújtására a MÁK-nak – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 88. § (13) bekezdésére figyelemmel, arra az esetre, ha a szülő nem akarja a Széchenyi István Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola jogutódjaként létrejövő Érdligeti Általános Iskolába járatni gyermekét, a Teleki Sámuel Általános Iskolát és a Batthyány Általános Iskola és Sportiskolát jelöli meg, mint olyan intézményt, ahová a szülő - Széchenyi István Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola megszűnése (2011. július 10.) előtt kérheti gyermeke átvételét. A megjelölt nevelési-oktatási intézmények vezetői a gyermek, tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatják meg.

Határidő: közzétételre – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Érdligeti Általános Iskola

 Alapító Okirata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2), valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

1.

A költségvetési szerv megnevezése:

Érdligeti Általános Iskola

 

 

 

2.

Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:

Széchenyi István Általános Iskola

2030 Érd, Diósdi u. 95-101.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

2030 Érd, Túr u. 5-7.

 

 

 

3.

OM azonosító:

 

 

 

 

4.

Székhelye:

2030 Érd, Diósdi u. 95-101

 

 

 

5.

Tagintézménye:

nincs

 

 

 

6.

Intézményegysége:

nincs

 

 

 

7.

Telephely:

2030 Érd, Diósdi út 83/a.

2030 Érd, Jázmin u. 8.

2030 Érd, Túr u. 5-7.

 

 

 

8.

A költségvetési szerv alapítója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u.1-3.

 

 

 

9.

Az alapítás éve:

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:

2011.

 

171/2011. (V. 26.) KGY. határozat

 

 

 

10.

A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u.1-3.

 

 

 

11.

A költségvetési szerv irányító szerve:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

 

 

12.

Az irányító szerv székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

 

 

 

13.

Az irányító szerv vezetője:

Érd Megyei Jogú Város polgármestere

 

 

 

14.

A költségvetési szerv működési köre:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint.

 

 

 

15.

A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:

Általános iskolai oktatás, nevelés.

A tanulót érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően készíti fel a középiskolai továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. (1993. évi LXXIX. törvény 26.§)

 

 

 

16.

A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.

 

 

 

17.

Intézmény típusa:

Általános iskola (1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) b) pontja)

 

 

 

18.

Költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása:

852010        Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)  

A költségvetési szerv alaptevékenysége (a  szakfeladatrend alapján):

852000        Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

890111    Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex tevékenységek és               programok

852011        Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)

852021        Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)

852012        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (1-4. évf.)

852022        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű

nevelése, oktatása (5-8. évf.)

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása, és azon sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének  organikus okra vissza nem vezethető, tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy organikus hátterű integrálható beszédfogyatékosak.

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik testi fogyatékkal élnek. (1993. évi LXXIX. tötvény 121.§ 29.pont)

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik autista tüneteket mutatnak. (1993. évi LXXIX. törvény 121.§ 29.pont)

A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése, nevelése, oktatása (1993. évi LXXIX. törvény  121.§ 14. pont)

855911            Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912            Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855914            Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915            Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

479901            Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

910121            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122            Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123            Könyvtári szolgáltatások

562913            Iskolai intézményi étkeztetés

562917            Munkahelyi étkeztetés

682002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

931204            Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

856011            Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés)

 

 

Matematika oktatása emelt szinten (6 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben egy osztályban 5-8. évfolyamon, fél osztályban.

Idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt szinten (5 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 5-8. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással.

Informatika tantárgy oktatása emelt óraszámban (2 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 1-8. évfolyamon évfolyamonként egy osztályban, osztályszinten.

Angol nyelv oktatása emelt óraszámban felmenő /kimenő rendszerben 1-3. évfolyamon (2 óra/hét), 4-8. évfolyamon (5 óra/hét) évfolyamonként egy osztályban, osztályszinten.

Matematika tantárgy oktatása emelt óraszámban (2 óra/hét) felmenő/kimenő  rendszerben 5-8. évfolyamon, osztályszinten.

 

 

19.

A költségvetési szerv évfolyamainak száma:

1-8. évfolyam

 

 

 

20.

A költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám:

 

1120 fő

 

 

 

21.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5 %

 

 

22.

A feladat ellátásához szolgáló vagyon:

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 12179 és a 12243 hrsz.-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel, a székhelyen kívüli 12241 hrsz.-ú beépített ingatlan és a 20982 hrsz.-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.

 

 

23.

A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga:

A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja.

 

 

24.

A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya:

·        Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

·        Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján.

 

 

25.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.

 

 

26.

A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak.

 

 

27.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:

·        Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 171/2011. (V. 26.) KGY. határozatával fogadta el.

·        Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. július 11.

Érd, 2011. május 26.

 T. Mészáros András

polgármester

Törvényességi ellenőrzését elvégezte:

dr. Ferencz Dóra

jegyző

______________________________________________________________________

172/2011. (V. 26.) KGY.

h a t á r o z a t

pályázat kiírásáról az Érdligeti Általános Iskola magasabb vezetői feladatainak ellátására

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján a 2011. július 11-én megalakuló Érdligeti Általános Iskola magasabb vezetői feladatainak ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

Határidő: pályázati kiírás továbbítására - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

______________________________________________________________________

173/2011. (V. 26.) KGY.

h a t á r o z a t

az Érdligeti Általános Iskola vezetői beosztásának ellátására szóló helyettesítési megbízás adásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (17) bekezdése alapján 2011. július 11. napjától az Érdligeti Általános Iskola magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, de legfeljebb a tevékenység megkezdését követő egy évre, az Érdligeti Városi Általános Iskola vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad Bositz Zoltánné részére.

A Közgyűlés Bositz Zoltánné illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ban foglaltak alapján F fizetési osztály 8 fokozat, valamint a magasabb vezetői pótlékban: 50.000,-Ft, összesen: 212.000,-Ft összegben állapítja meg.

Határidő:        munkáltatói intézkedés megtételére - azonnal

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria