erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jelentés az önkormányzat gazdálkodásáról
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
JELENTÉS az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
2010.09.03. péntek 10:37

 

A 2006-2010. időszak gazdasági környezetének rövid bemutatása

 

A 2006-2010. évek közötti választási ciklus a fejlődés, fejlesztések időszaka volt. A gazdálkodásról készített kimutatások alátámasztják ezt, amellett hogy a városi költségvetés pénzügyi kereteit alapvetően meghatározták a központi költségvetési megszorítások, amelyek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát is érintették.

Ebben a választási ciklusban meghatározó további alapvető gazdasági körülmény az önkormányzati szektorba is begyűrűző gazdasági válság volt. Ennek eredményeképpen jelentős csökkenés mutatkozott a központi költségvetési forrásból származó támogatási összegek reálértéke tekintetében, párhuzamosan azzal, hogy az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok köre nem szűkült. Tehát kevesebb pénzből több feladatot kellett ellátni.

Az önkormányzati bevételek jelentős részét képező helyi adóbevételek alakulásában a  gazdasági válság hatása a 2010. I. féléves időszakban mutatkozott meg legerőteljesebben. Míg a 2006-2009. években az adófelderítő és behajtó tevékenységek hatékonyságának növelése eredményeképpen az adóbevételek emelkedése figyelhető meg, 2010. év első félévében visszaesés következett be a befolyt adóbevételeket érintően, jelentősen növekedett azon kintlévőségek aránya, amelyek esetében az adó behajtására nincs esély.

Ebben a ciklusban a városi – közös - vagyon értékesítése helyett annak gyarapítása volt a gazdálkodás célkitűzése. A 6. sz. melléklet szerint látható, hogy a különféle beruházások, projektek által a befektetett eszközök értéke 18,7%-al, közel 6 milliárd Ft értékben növekedett, valamint a folyamatban levő projektek a következő években újabb, 5 milliárd Ft-ot meghaladó értékű vagyonnövekedést eredményeznek.

Külön kell szólni a térségi csatornázási projektről, amely Diósd és Tárnok önkormányzataival közös pályázati projekt és az önálló jogi személyiséggel bíró Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Tisztítási Önkormányzati Társulás valósítja meg. Ez a projekt önmagában 31,4 milliárd Ft értékű beruházás, amelyből Érdet érintően 24,5 milliárd Ft valósul meg. Az Érdet érintő önrész összege 5,402 milliárd Ft, amelynek legnagyobb részét (várhatóan kb. 4 milliárd Ft-ot) az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulaton keresztül az érintett ingatlantulajdonosok biztosítanak. A fennmaradó részre a Társulás bocsát ki kötvényt. A projekt támogatási szerződését a sikeres hazai  pályázat után a brüsszeli EU Bizottság is jóváhagyta.

A 2006-2010. időszak bevételeit és kiadásait tartalmazó pénzforgalmi adatokat az 1. számú  melléklet mutatja be.

Az állami normatív támogatás, az átengedett és normatív SZJA, az önkormányzati sajátos működési és felhalmozási bevételek, valamint a helyi adóbevételek együttes összege nem biztosították azt a forrást, amennyi a Polgármesteri Hivatal és az intézményhálózat működési, szociálpolitikai, kommunális és fejlesztési, beruházási kiadásai folyamatos finanszírozásához szükségesek.

A 2006-2010. időszak ugyanakkor jelentős lehetőségeket kínált az Európai Uniós források igénybevételével megvalósítható fejlesztések terén. Az igényelhető fejlesztési források kínálta lehetőségeket kihasználva nagy összegű beruházások kezdődtek a városban, amelyek a következő önkormányzati ciklus gazdálkodását is alapvetően befolyásolják. A 2006-2010. éves időszakban végrehajtott, valamint a folyamatban levő beruházásokkal kapcsolatos kimutatást a 3. számú melléklet mutatja be.

Legfőképpen a beruházások finanszírozása érdekében a Közgyűlés elvi döntésének megfelelően – hasonlóan a többi azonos helyzetben levő önkormányzattal - külső források bevonásával éltünk. Ezért az eltelt négy évben növekedett az önkormányzati adósságállomány: két alkalommal történt CHF alapú kötvény kibocsátás, továbbá Ft alapú fejlesztési célú hitelszerződés megkötésére került sor, illetve folyószámla-hitel felvételének lehetőségével is éltünk. A kimutatás szerint a hosszú távú kötelezettségek összege (kötvény+bankhitel tartozás) mindösszesen 8,284 milliárd Ft.

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 2. számú melléklet tartalmazza, itt kerülnek bemutatásra a több évre kötött szerződések is, amelyek az adott évre várhatóan kötelezettséget jelentenek.  A 3. számú mellékletben bemutattuk azokat a várható bevételeket is, amelyek ezen projektekhez kapcsolódóan a támogatásokból származnak. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a nemrég napvilágra került összehasonlító adatok alapján Érd önkormányzata esetében az egyik legkisebb az egy főre jutó adósságállomány a megyei jogú városok között.

A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetet tükröző mérlegadatokat a 4. számú, a mérlegadatokból számolt mutatókat az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

Mellékletek:

1. számú melléklet: 2006-2010. időszak bevételeit és kiadásait tartalmazó pénzforgalmi adatok

2. számú melléklet: Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei

3. számú melléklet: 2006-2010. éves időszakban megvalósított, valamint a folyamatban levő beruházások

4. számú melléklet: Vagyoni, pénzügyi helyzetet tükröző mérlegadatok

5. számú melléklet: Vagyoni, pénzügyi helyzetet tükröző mérlegadatokból számolt mutatók

6. számú melléklet: Érd Megyei Jogú Város vagyonának alakulása 2006.09.30.-2010.06.30.

KÖNYVVIZSGÁLÓI TANUSÍTVÁNY

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria