erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Koncepciók, stratégiák
2014.11.25. kedd 11:11

A város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a Közgyűlés a 215/2014. szeptember 18-ai ülésén fogadta el.


2014.06.04. szerda 10:35

 

Érd intézkedési tervek

 

Összefoglaló

 


Felülvizsgálva 2016-ban
2014.03.17. hétfő 08:54

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.


2012.07.11. szerda 09:40

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2012-2017. időszakra készült helyi hulladékgazdálkodási tervét

 


2011.02.01. kedd 16:01

Érd Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programját a Közgyűlés a 149/2008. (V.29.) KGY. határozatával fogadta el.

 

A program letöltése:

1. rész2. rész3. rész, 4. rész,

5. rész, 6. rész, 7. rész, 8. rész, 9. rész

 

Felülvizsgált Környezetvédelmi Program 2011.

Környezetvédelmi Program letöltése


2010.06.16. szerda 10:29

Előszó

„Folyamatosan emelkedik a kábítószereket kipróbálók, a drogfogyasztók, a drogfüggők, a droghasználattal összefüggő fertőző betegségeket hordozók száma, de nő a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények aránya, illetve a szervezett bűnözés aktivitása és megjelent a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatba hozható pénzmosás bűncselekményi köre.” - Ez a felismerés vezetett oda, hogy az Országgyűlés 2000. december 5-én hozott 96/2000. határozatában elfogadta a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumot.

A kábítószer-probléma visszaszorítására való nemzeti stratégia létrehozását az indokolta, hogy Magyarországon a kilencvenes évek eleje óta nagymértékben növekszik a drogok illegitim használatával és terjesztésével kapcsolatos probléma. A helyi közösségek eltérő sajátosságai, lehetőségei és változó erőforrásai szükségessé teszik a helyi drogstratégiák kialakítását, melyek a Nemzeti Stratégia helyi változataiként foghatók fel.

A Nemzeti Stratégia a kábítószer-problémák visszaszorítására dokumentum az alábbi célokat fogalmazza meg, melyek egyben azokat a területeket is jelölik, ahol a célok megvalósítása történik:

O      a társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek, pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttműködés),

O      esélyt teremteni arra, hogy fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszaszorítására (megelőzés),

O      segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció),

O      csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés).

A nemzeti dokumentumban foglaltak helyi adaptációját a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok végzik.

Az érdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2002-ben alakult, azzal a céllal, hogy megteremtse az együttműködés lehetőségét a fenti négy területen működő intézmények és szervezetek között. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum olyan szakmai munkacsoportként alakult, mely tevékenységével összhangot kíván teremteni a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására című dokumentumban meghatározott négy pillér munkája között a települési viszonyokat figyelembe véve.

A kábítószer-fogyasztás alapvetően az egyének, a helyi közösségek problémája – a helyi közösségekben keletkezik, itt válik először felismerhetővé. Ennek megfelelően a helyi közösségek kulcsszerepet játszanak a kábítószer-probléma kezelésében, megoldásában – a helyi közösség elkötelezettségétől, probléma iránti érzékenységétől nagyban függ a beavatkozás sikere e téren. A helyi közösségben jelentkező mentálhigiénés problémák (dohányzás, alkoholfogyasztás, túlzott gyógyszerfogyasztás) előidézhetik, fenntarthatják a fiatalabb korosztályra jellemző kábítószer-használatot. A helyi közösség tudja hatékonyan kezelni a drogfogyasztást: a közösség képes arra, hogy mobilizálja a helyi erőforrásokat (családokat, civil szervezeteket, közösségeket, egyházakat, intézményeket). A helyi közösségek mellett a helyi önkormányzatnak van döntő szerepe a drogprobléma kezelésében.

A kábítószer-fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos tevékenység kulcstényezői a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok. A szakmai munkacsoport tagjai a helyi közösségekben tevékenykedő állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek – összegyűjtik a helyi drogproblémával kapcsolatos információkat, monitorozzák a változásokat, meghatározzák a rizikócsoportokat, a veszélyeztető körülményeket, megállapítják a helyi jellegzetességek ismeretében és elemzésével azokat a feladatokat, melyek a közösség kábítószer-fertőzöttségét minimalizálják.

A Nemzeti stratégia megállapításai alapján a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az alábbi feladatokat látja el:

O      feltárja az adatokat;

O      helyzetelemzést végez;

O      feltérképezi a szükséges feladatokat;

O      biztosítja az információáramlást;

O      javaslatokat fogalmaz meg a helyi közigazgatás számára;

O      segít a helyi erőforrások mozgósításában;

O      összehangolja a helyi szereplők tevékenységét;

O      kiszűri a párhuzamosságokat és maximalizálja a szolgáltatók hatékonyságát;

O      kapcsolódik országos programokhoz;

O      visszacsatol a helyi és országos szintekhez.

O      A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai:

O      oktatási-nevelési intézmények;

O      a szociális intézményrendszer tagjai;

O      a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai;

O      egészségügyi szolgáltatók;

O      rendvédelmi szervek;

O      civil szervezetek.

Az érdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban rendszeresen feladatot vállaltak az elmúlt időszakban a fenti területek képviselői. A különféle területekről érkező szakemberek a folyamatos egyeztetésre törekedve dolgoztak a település droghelyzetének javításán. Az elmúlt időszakban a kábítószerrel kapcsolatos tevékenységek nem élveztek támogatást, ennek ellenére a munkacsoportban részt vevők minduntalan képesek voltak a megújulásra, dolgoztak a továbblépés lehetőségein.

A drogprobléma kezelése nem korlátozódhat kizárólag az illegális drogokkal kapcsolatos tevékenységekre – mint ahogy a beavatkozások sem korlátozódhatnak csak a fiatalokra. Olyan komplex válaszok kialakítását kell megcéloznunk a stratégiai gondolkodás keretében, melyek a társadalom egészét átszövik, a szenvedélybetegségek teljes spektrumára megoldást kínálnak.

A település drogstratégiája a település drogfertőzöttségét tekinti át, a városban működő intézmények helyzetét, szakmai álláspontját, terveit és lehetőségeit veszi figyelembe. Mindezeket mérlegelve egy olyan rendszert vázol fel, mely hatékonyan képes kezelni a város kábítószer problémáját.


2009.02.26. csütörtök 10:56

2008.09.11. csütörtök 08:55

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

 Ifjúságpolitikai Stratégiája


2008.04.30. szerda 13:24

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. áprilisában, a 101/2008. (IV. 24.) KGY. határozatával döntött Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról.


Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria