erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Közérdekű adatok közzététele
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közérdekű adatok igénylése
2007.05.22. kedd 14:31

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK 

ÜGYINTÉZÉSI RENDJE 

1. Kérelem benyújtása 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet a jegyzőhöz írásban (cím: 2031 Érd Pf. 31.), szóban (2030 Érd, Alsó u. 1.), faxon (06/23/522-363) vagy elektronikus úton a jegyzo@erd.hu e-mail címen vagy a www.erd.hu honlap e célra kialakított részén lehet benyújtani.

 

2. A kérelmek elbírálása

A Jegyző a Jogi Iroda útján ellenőrzi, hogy az adatigénylések a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokra vonatkoznak-e, és egyértelműen megfogalmazottak-e. 

Az adatok megismerésére irányuló kérelmet az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül teljesíteni, illetve, a kérelem megtagadásáról a kérelmezőt 15 napon belül a megtagadás indokainak közlésével és a jogorvoslat lehetőségére történő figyelmeztetéssel együtt értesíteni kell. 

A közérdekű adatszolgáltatás iránti kérelmet írásban kell teljesíteni. 

A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha

a) az igényelt adat az önkormányzat honlapján már közzétételre került vagy

b) az igényelt adat az Önkormányzat munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik vagy

c) az igény az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető,

és az igénylő szóban kéri a választ, vagy az számára kielégítő. 

Ha az adatigénylő a közérdekű adatot iratbetekintés formájában kéri, a kérelem teljesítésére előre egyeztetett időpontban, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, köztisztviselő jelenlétében van lehetőség. 

Ha az adatigénylő elektronikus levélben kéri az adatszolgáltatást, a válaszlevelet a mellékletekkel együtt szkennelve kell ugyancsak elektronikus levélben megküldeni az igénylő részére. 

A közérdekű adatszolgáltatás megtagadása esetén az igénylő bírósághoz fordulhat.

3. Költségek

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítéséért a 301/2016. (IX.30.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott költségek számíthatók fel. 

Amennyiben közérdekű adatkiadás során az igénylő a közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről papír alapú másolatot igényel, a Polgármesteri Hivatal adatigénylésenként évente maximum 10 oldal terjedelemben az adatkiadást díjmentesen teljesíti. 

Amennyiben az igénylő részére az adott naptári évben szolgáltatott, papír alapon kiadott közérdekű adat a 10 oldalt meghaladja, vagy amennyiben az igénylő más módon kéri az adatokat, továbbá ha az adatigénylés teljesítéséhez jelentős munkaerőforrás igénybevétele szükséges, úgy az adatigénylő a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítéséért a Kormányrendeletben foglaltak szerinti költségek megfizetésére kötelezhető.  Amennyiben az adatigénylőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, az igénylés teljesítését megelőzően tájékoztatni kell a költségekről és a fizetés módjáról. 

A közérdekű adatközlés költségét az igénylő az erről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni a Polgármesteri Hivatal Pénztárában készpénzzel, készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással a Polgármesteri Hivatal Raiffeisen Bank Érdi Fiókjánál (2030 Érd, Budai u. 22.) vezetett 12001008-00209494-00100001 számú bankszámlájára (név valamint a befizetés jogcímének – Közérdekű adat – feltüntetésével).

 


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria