erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Hatósági ügyek ügyleírása
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Szociális ellátások - aktív korúak ellátása
2014.05.14. szerda 14:08

Ügytípus megnevezése:

aktív korúak ellátása

Általános információk:

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre: a Munkaügyi Kirendeltség nyilvántartása szerint állástalan, valamint egészségkárosodott személyek.

Állástalan személynek minősül az, akinek

-          esetében álláskeresési támogatás folyósítási időtartama lejárt, vagy

-          az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

-          aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy

-          akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,

Egészségkárosodott személynek minősül az, aki

-          munkaképességét legalább 67 %-ban elveszítette, aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladhatja meg az 50%-os mértéket vagy

-          vakok személyi járadékában részesül,

-          vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.

Nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át, (25 650,- Ft) és vagyona nincs.

Szükséges mellékletek:

-         személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya

-         a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, nyilatkozatok

- a munkaügyi kirendeltség által kiállított hatósági bizonyítvány, 

- 14. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás/hallgatói jogviszony igazolása

egészségkárosodott személy esetén:

-         a rehabilitációs szakigazgatási szervnek vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye,  vagy

-         a MÁK igazolása arról, hogy fogyatékossági támogatásban részesül

-         vakok személyi járadékában részesül

 Illetékesség területe:

Érd városában bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki életvitelszerűen itt lakik

Az ügyet intéző szervezeti egység:

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda, Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

Ügyintézés helye, elérhetősége rendje:

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda, Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

 2030 Érd, Alsó u. 1.

 2031 Pf.: 31.

Polgárok Háza Ügyfélszolgálat:

2030 Érd, Alsó u. 3.

 

Hétfő: 8.00-18.30 óráig

Kedd-Szerda-Csütörtök:

8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig

Péntek: 8.00-12.00 óráig

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport:

2030 Érd, Alsó u. 1.

Hétfő: 13.00-18.30 óráig

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig

A nyomtatvány letölthető:

erd.hu/közügyeink/polgármesteri hivatal/tájékoztatók az ügyintézéshez/letölthető űrlapok szociális ügyintézéshez

A kérelem benyújtásának határideje:

folyamatos

Eljárás illetéke:

a szociális igazgatási eljárás költség – és illetékmentes

Ügyintézési határidő:

21 nap

Fellebbezési határidő:

a határozat közlésétől számított 15 napon belül

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző 

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Alkalmazott jogszabályok:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,

- a 41/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria