erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Felhívások, tájékoztatók
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az avarégetés és a tarlóégetés szabályai
A város BELTERÜLETÉRE és KÜLTERÜLETÉRE vonatkozó szabályok
2015.03.12. csütörtök 10:35

FELHÍVÁS

Az avarégetés és a külterületi tarlóégetés szabályainak betartására

 

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.

 

Érd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) számú önkormányzati rendelete alapján:

· Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

· Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).

· A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

· A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

· A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartásával elégethető.

· Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden év

 

február 15. és április 30., valamint október 15. és november 30. között engedélyezett.

 

· Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter fenti időszakban tűzgyújtási tilalmat rendel el.

· Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények 100 m-es körzetében munkanapokon 18,00 óra előtt, valamint hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.

· Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor kerülhet sor. 

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet alapján 

50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat – mindannyiunk egészségének megóvása érdekében – önként teljesítsék.

**** 

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet, melyre a tevékenység megkezdése előtt legalább 10 nappal az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak kérelmet kell benyújtani. A hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. A katasztrófavédelmi hatósági engedély nem mentesíti az érintettet az egyéb engedélyek beszerzése alól. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. 

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét, címét és mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszíne biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályok: 

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető: 

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos, az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni TILOS! A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apróvadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani!

Tarlóégetés a 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során a tűzoltásra alkalmas kézi szerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. 

ÚJ ELŐÍRÁS, hogy a szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a VASÚT és a KÖZÚT mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vágánytengelytől mérve legalább 4 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztán tartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásáról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni. 

Az észlelt tüzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria