erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Felhívások, tájékoztatók
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Érdi építészeti nívódíj pályázat 2016.
2016.09.29. csütörtök 15:20

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT

2016.

nevezési lap


I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a /2016.(IX.29.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek mintaként szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.

II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes, egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellé­kel­nie kell. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szak- és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a Városi Főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre.

Feltétel továbbá:

·        A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az épület, használatbavételére.

·        Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírásokat és az érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.

·        A sikeres pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.

·        A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják.

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA

1.    A pályázatot 2016. október 28-ig kell az érdi Polgármesteri Hivatal Főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 1., Polgármesteri Hivatal II. emelet 209.).(Postai úton benyújtott pályázatok esetében a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni.)

2.    A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve, egybekötve (vagy fűzve) kell összeállítani és benyújtani.

3.    A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

·        A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:

· nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó hozzájárulási nyilatkozatai (ezeket csomagoláson belül kell elhelyezni),

· teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz),

· jogerős építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb esetben az ezzel egyenértékű okirat,

· fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpontokból felvéve.

· A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.

V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

 A Bíráló Bizottságot a Város Polgármestere, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságának Elnöke, a Köznevelési és Művelődési Bizottság Elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara Elnöke, felkért építész oktató, vagy más szaktekintély, és a Városi Főépítész alkotják. A Bizottság elnöke a Polgármester, előadója a Városi Főépítész. A Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással dönt.

VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA

1.    A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

·        az épület, létesítmény telepítése, környezetbe illesztése,

·        az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,

·        a létesítmény építészeti formálása,

·        a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.

2.    A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 15 napon belül elbírálja és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a díjazásra.  Egy évben legfeljebb két díj adható ki.

3.    A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg (jelenleg azÉrdi Építészeti Nívódíjjal járó anyagi elismerés 200.000,- Ft) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és oklevelet vehetnek át.

VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA

A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet átvenni személyesen a városi főépítésznél. 

A pályázati kiírás és nevezési lap 2016. október 3-ától beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 209.), ill. a www.erd.hu honlapról letölthető.

További felvilágosítással Korsós Mónika szolgál a 06-23-522-396 telefonszámon.

 

Nevezési lap

 

Érd Megyei Jogú Város Építészeti Nívódíja 2016. évi pályázatára

 

 

A PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE:

 

 

 

 

Az épület, létesítmény adatai:

Cím:

 

Hrsz:

 

Használatbavételi engedély száma:

 

Kelte:

 

Nem épület esetében jóváhagyás,

megvalósulás időpontja:

 

 

 

     

 

A PÁLYÁZATOT BENYÚJTÓ ADATAI: Amennyiben a TERVEZŐ(K) a benyújtó, ADATAI*:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

Amennyiben a TULAJDONOS a benyújtó, ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

Amennyiben a KIVITELEZŐ a benyújtó, ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

*Aki jogosult díjazás esetén az emlékérmet, és az oklevel(ek)et átvenni.

 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (A Pályázó megbízottja) ADATAI:

NÉV:

 

cég neve:

telefon:

 

fax:

Értesítési cím:

 

e-mail:

Nyilatkozat

 

A benevezett épület, létesítmény pályázaton való indításához hozzájárulok, megtekintését biztosítom. A pályázati hirdetmény feltételeit magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

A pályázattal járó nyilvánosságot eredménytelenség esetén

vállalom / nem vállalom. (aláhúzással kérjük megjelölni)

 

 

 

Érd, 2016......................

 

 

 

 

Tervező

 

Tervező

 

Építtető, megbízó

Tulajdonos

 

 

 

 

 

 

Kivitelező

 


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria