erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Felhívások, tájékoztatók
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
ÉRDI ÉPÍTESZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT
2012.07.01. vasárnap 00:02

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló, 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 15. §-a és 24. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására pályázatot ír ki.

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT

2012.

  I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 214/2012. (VI.21.) KGY. határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek minta értékkel szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.

II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező, egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellé­kel­nie kell. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szak- és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a Városi Főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre.

Feltétel továbbá:

·        A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az épület ill. egyéb létesítmény használatbavételi engedélyének megadására, jóváhagyására megvalósítására, létrehozására

·        Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírások, és az érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.

·        A pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.

·        A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják.

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA

1.      A pályázatot 2012. október 29-ig kell az érdi Polgármesteri Hivatal Főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza).

2.      A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve, egybekötve (vagy fűzve) kell összeállítani.

3.      A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárhatja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

·        A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:

·        nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó hozzájárulási nyilatkozataival (ezeket csomagoláson belül kell elhelyezni),

·        teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció, eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz),

·        építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb létesítmény esetén az ezzel egyenértékű okirat,

·        fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpontokban felvéve.

·        A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.

V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

 A Bíráló Bizottságot a Város Polgármestere, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságának Elnöke, az Oktatási és Művelődési Bizottság Elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara Elnöke, felkért építész oktató, vagy más szaktekintély, és a Városi Főépítész alkotják. A Bizottság elnöke a Polgármester, előadója a Városi Főépítész. A Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással dönt.

VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA

1.      A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

·        az épület, létesítmény, telepítése, környezetbe illesztése,

·        az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,

·        a létesítmény építészeti formálása,

·        a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.

2.      A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 15 napon belül elbírálja és javaslatot tesz a Képviselő testületnek a díjazásra.  Egy évben legfeljebb két díj adható ki.

3.      A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg (jelenlegÉrdi Építészeti Nívódíj összege 200.000,- Ft) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és oklevelet vehetnek át.

VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA

A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet átvenni személyesen a városi főépítésznél.

Érd, 2012. június 21.

 

A pályázati kiírás és nevezési lap beszerezhető 2012. július 1-től, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportnál (2030 Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza, 114. sz. iroda), vagy megtalálható a www.erd.hu honlapon. További felvilágosítást ad Fehérné Tölgyesi Ildikó, ill. Korsós Monika a 06-23-522-396 telefonszámon.

 

Nyomtatás
Kapcsolódó anyagok
Letölthető állományok
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria