ÉRD HIRADÓ
handball
szepesmk
Megyei Jogú Városok Szövetsége
magyarorszagcelber
Apeh
Meh
Érdcenter
agaboga
csukalib
tanuszoda
visegrad
radioerd
tamop
torokbalint
- Felhívások, tájékoztatók
2014.01.06. hétfő 15:41

Meghívó az érdi települési agrárgazdasági bizottság alakuló ülésére. 

 


2013.12.16. hétfő 16:25

Tisztelt Érdi Választópolgárok!

Mint Önök előtt is ismeretes, 2014. évben kerül sor az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására.

A helyi választás lebonyolításához várjuk

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA

választójoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését.


2013.12.16. hétfő 09:30

A DSE Konzorcium tájékoztatja a közlekedőket, hogy a Kelenföld - Tárnok vasútvonal korszerűsítésének kivitelezése kapcsán az Érd, Bagoly utcai vasúti útátjáró biztosítóberendezéseinek szerelését és programozását végző Siemens az átjáró biztonságos üzeméhez szükséges munkákat még nem tudta befejezni, ezért az útátjáró lezárását  várhatóan december 20-én 17.00 óráig meg kell hosszabbítani. A szerelési munkálatok ideje alatt kerülni a Zámori úti aluljáró és az Esküdt-Főnök utcai útátjáró felé lehet. 

A késedelemért elnézést kérünk! Köszönjük a lakosság és a közlekedők megértését és türelmét!

DSE Konzorcium


2013.11.22. péntek 10:02

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje decemberben – 2013. munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012. (IX.4.) NGM rendeletet figyelembe véve az alábbiak szerint alakul:                                

2013. december 06. (péntek)

Munkanap 800 – 1630 óráig

Ügyfélfogadás a Hivatalban

1300 - 1630 óráig

2013. december 07. (szombat)

Pihenőnap

 

 

2013. december 13. (péntek)

Munkanap 800 – 1630 óráig

Ügyfélfogadás a Hivatalban

1300 – 1630 óráig

 

 

2013. december 20. (péntek)

Munkanap 800 – 1630 óráig

Ügyfélfogadás a Hivatalban

Nincs

2013. december 21. (szombat)

Pihenőnap

 

 

2013. december 23. (hétfő)

Igazgatási szünet

2013. december 24. (kedd)

Pihenőnap

2013. december 25. – 26. (szerda-csütörtök)

Ünnepnap

2013. december 27. (péntek)

Pihenőnap

 

 

2013. december 30. (hétfő)

Munkanap

Ügyfélfogadás a Hivatalban

1300-1830

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

 jegyző

polgármester

 


2013.10.31. csütörtök 14:31

Tájékoztató és tudnivalók

 

a 2013. évi őszi zöld és biohulladék elszállításáról 

 

                                        

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit kft az önkormányzati rendelnek megfelelően 2013 november 9 és 2013 december 7 között végzi el az őszi zöld, és a  biohulladék gyűjtését.

 

Kérjük, hogy a zöldhulladékot az ingatlan tulajdonosok zsákban helyezzék az ingatlan elé az ütemterven feltüntetett időpontban.

 A gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot találunk, a zsákokban úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el és a zsákokat nem adjuk vissza


2013.10.22. kedd 14:13

Érd városában a helyi közutakon úthibából fakadóan bekövetkezett káreseményeket – ideértve a városban jelenleg zajló csatornázási-kivitelezési és helyreállítási munkálatokkal érintett utcaszakaszokon bekövetkezett kárigényeket is – a közút kezelőjénél, azaz az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél kell bejelenteni

2030 Érd, Fehérvári út 69/B, tel.: 23/365-610, fax: 23/523-733, e-mail: titkarsag@ekfi.hu

 


2013.09.24. kedd 11:24

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Sport Kft. az új Városi Sportcsarnok megnyitásával összefüggő, az ifjúságnak szóló kezdeményezésének köszönhetően díjmentesen lehetőséget biztosít Pest megye összes diákjának és fiatal kézilabdázójának a Nemzeti Bajnokság legmagasabb osztályában (NBI) játszó ÉRD Női Kézilabda csapat hazai mérkőzéseinek megtekintésére.


Nem létező dugulások elhárításáért kérnek készpénzt álcsatornamunkások
2013.09.19. csütörtök 14:44

Hívatlanul toppannak be és a helyi csatornaszolgáltató társaságra hivatkozva dugulást állapítanak meg 2-3 főből álló csoportok Érden és környékén. Elsősorban kisebb cégeket, intézményeket keresnek fel és készpénzt kérnek. Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató (ÉTCS) Kft. kéri, hogy a károsultak tegyenek feljelentést a rendőrségen.


2013.08.14. szerda 10:29

Tisztelt Érdi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2013. (II. 28.) számú határozata, és az annak mellékleteként megfogalmazott tematika alapján elkészült a volt katonai lőtér: Földmunkás utca – Esztergályos utca – sóskúti településhatár által határolt területre vonatkozó Környezeti Értékelés.

A Környezeti Vizsgálat részét képező Környezeti Értékelés véleményezése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendeletben foglalt szabályok szerint önálló eljárásban történik, azonban kapcsolódik az érintett területre vonatkozó településrendezési tervek módosításának folyamatához. A településrendezési tervek módosításának célja a ~16 ha nagyságú, jelenleg beépítetlen terület környező kertvárosi lakóterületekhez hasonló intenzitású lakóterületi hasznosítása a meglévő természeti értékek zöldfelületként való megtartásával.

A Kormányrendelet 8. § (3), (5) bekezdései szerint a Környezeti Értékelés véleményezése a következők szerint lehetséges:  

A Környezeti Értékelés dokumentációja megtekinthető a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) földszinti ügyfélszolgálati helyiségében, valamint a Főépítészi Csoportban (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba), illetőleg innen letölthető: Környezeti Értékelés

A dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket 2013. szeptember 16-ig nyújthatják be írásban a Főépítészi Csoporthoz címezve, ill. a foepitesz@erd.hu e-mail címre küldve.

Ágó Mátyás Főépítész


Események
Felhívások
Meghívó
2014.04.24. csütörtök 10:30
Polgárok Háza Díszterme
2014.04.26. szombat 09:00
Érdi TESCO parkoló
2014.05.09. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
www.jop.hu
Tűzoltóság
Érd TV
Érdi Újság
Érdi Lap
tamop
napraforgp
bestofrockfm