erdiradio_online
mediacentrum
handball
szepesmk
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
Meh
Érdcenter
agaboga
csukalib
tanuszoda
visegrad
tamop
torokbalint
- Felhívások, tájékoztatók
2013.10.22. kedd 14:13

Érd városában a helyi közutakon úthibából fakadóan bekövetkezett káreseményeket – ideértve a városban jelenleg zajló csatornázási-kivitelezési és helyreállítási munkálatokkal érintett utcaszakaszokon bekövetkezett kárigényeket is – a közút kezelőjénél, azaz az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél kell bejelenteni

2030 Érd, Fehérvári út 69/B, tel.: 23/365-610, fax: 23/523-733, e-mail: titkarsag@ekfi.hu

 


2013.09.24. kedd 11:24

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Sport Kft. az új Városi Sportcsarnok megnyitásával összefüggő, az ifjúságnak szóló kezdeményezésének köszönhetően díjmentesen lehetőséget biztosít Pest megye összes diákjának és fiatal kézilabdázójának a Nemzeti Bajnokság legmagasabb osztályában (NBI) játszó ÉRD Női Kézilabda csapat hazai mérkőzéseinek megtekintésére.


Nem létező dugulások elhárításáért kérnek készpénzt álcsatornamunkások
2013.09.19. csütörtök 14:44

Hívatlanul toppannak be és a helyi csatornaszolgáltató társaságra hivatkozva dugulást állapítanak meg 2-3 főből álló csoportok Érden és környékén. Elsősorban kisebb cégeket, intézményeket keresnek fel és készpénzt kérnek. Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató (ÉTCS) Kft. kéri, hogy a károsultak tegyenek feljelentést a rendőrségen.


2013.08.14. szerda 10:29

Tisztelt Érdi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2013. (II. 28.) számú határozata, és az annak mellékleteként megfogalmazott tematika alapján elkészült a volt katonai lőtér: Földmunkás utca – Esztergályos utca – sóskúti településhatár által határolt területre vonatkozó Környezeti Értékelés.

A Környezeti Vizsgálat részét képező Környezeti Értékelés véleményezése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendeletben foglalt szabályok szerint önálló eljárásban történik, azonban kapcsolódik az érintett területre vonatkozó településrendezési tervek módosításának folyamatához. A településrendezési tervek módosításának célja a ~16 ha nagyságú, jelenleg beépítetlen terület környező kertvárosi lakóterületekhez hasonló intenzitású lakóterületi hasznosítása a meglévő természeti értékek zöldfelületként való megtartásával.

A Kormányrendelet 8. § (3), (5) bekezdései szerint a Környezeti Értékelés véleményezése a következők szerint lehetséges:  

A Környezeti Értékelés dokumentációja megtekinthető a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) földszinti ügyfélszolgálati helyiségében, valamint a Főépítészi Csoportban (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba), illetőleg innen letölthető: Környezeti Értékelés

A dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket 2013. szeptember 16-ig nyújthatják be írásban a Főépítészi Csoporthoz címezve, ill. a foepitesz@erd.hu e-mail címre küldve.

Ágó Mátyás Főépítész


2013.06.25. kedd 11:11

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által elrendelt tűzgyújtási tilalomról az alábbi oldalon tájékozódhatnak:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom


2013.06.12. szerda 11:40

A településfejlesztés és településrendezés, valamint az építésügy területén történt, 2013. január 1-jén hatályba lépett jelentős jogszabályváltozásokkal az önkormányzatok alkalmat kaptak arra, hogy olyan rendeletet alkossanak, amelyekkel a városkép kedvező alakítása és védelme a helyi adottságoknak és elvárásoknak megfelelően biztosítható. A lehetőséggel élve Érd MJV Közgyűlése 2013. januári ülésén megalkotta Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013 (II.6.) rendeletét, mely az új jogintézményként létrejött településképi véleményezés szabályait, valamint ezzel összefüggésben a tervtanács működési rendjét határozza meg. A rendelet 2013. február 7-től lett hatályos, szabályait az ezután indult építési engedély köteles eljárásokban kell alkalmazni.


2013.06.10. hétfő 17:01

A város rendelkezik árvízvédelmi intézkedési tervvel és a védekezésbe bevonható erőkkel az együttműködés biztosított.

Az érdi gát jó állapota és kellő magassága miatt, a gáton semmilyen munkálatokra nem került sor, azonban a biztonság szem előtt tartása miatt az alábbi óvintézkedések kerültek bevezetésre:


2013.05.30. csütörtök 10:11

A lomtalanítást idén az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft végzi városunkban. A lomtalanítás lebonyolításához a város területét hat részre osztották fel. Az egyes területeket további két-két részre bontva (hétfő-kedd, illetve szerda-csütörtök) végzik a lomtalanítást, a június 3. és július 10. közötti időszakban. A pénteki napokon az esetleges elmaradásokat pótolják az adott területen.  A feladat elvégzésére a szükséges gépjármű kapacitást biztosítják, kizárólag a lomtalanításra.


2013.05.06. hétfő 16:00

Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Bem tér 1. szám alatt rendelő háziorvosok 2013. május 21-étől a Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti Egészségházban folytatják a rendelést. Értesítjük Önöket, hogy új háziorvosi körzet került kialakításra melynek háziorvosa, Dr. Antunovics Helga június 3-án kezdi meg működését.


Események
Felhívások
Meghívó
www.jop.hu
katasztrofa
Érd TV
Érdi Újság
Érdi Lap
tamop
napraforgp