erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Eladó ingatlanok
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Érd, Zsil u. 8. - 2044 hrsz - alatti ingatlan értékesítése
2014.09.16. kedd 10:14

a) Kiíró megnevezése, székhelye: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat (2030 Érd, Alsó u. 1.)

b) Pályázat tárgya: Az Önkormányzat tulajdonát képező Érd, Zsil u. 8. sz. alatti, 20244 hrsz-ú, 529 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület”művelési ágú közmű nélküli ingatlan értékesítése.

c) Kiíró által elfogadható minimál vételár: 3.700.000.-Ft.

d) Elidegenítés feltételei, a fizetési mód: A pályázaton csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot is becsatolja és nyilatkozik arról, hogy nyertesség esetén az Önkormányzattal 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

A vételár egy összegben átutalással fizetendő.

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), e-mail címét, telefonszámát, telefaxszámát, a szerződéskötéshez szükséges adatokat. amennyiben az ingatlant jogi személy vásárolná meg, csatolni kell a hiteles cégkivonatot és a hiteles aláírási címpéldányt is.

2. az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,

3. a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,

4. az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,

5. a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,

6. a pályázati biztosíték megfizetésére vonatkozó igazolást.

f) Ajánlatok benyújtásának helye, módja és pontos időpontja: Az ajánlatokat 2014. november 24-ig, 18 óráig a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára lehet zárt borítékban leadni (2030 Érd, Alsó u. 3. fszt.).

g) Pályázattal kapcsolatos adatok, információk szolgáltatásának helye: Információ a 03-23-522-362 telefonszámon kérhető, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoportnál (2030 Érd, Alsó u. 1. sz. I. emelet 127. szoba).

h) A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

i) Pályázati biztosíték (bánatpénz) megjelölése, rendelkezésre bocsátásának határideje és módja, mellékkötelezettséggé alakítás lehetősége: A bánatpénz összege: bruttó 100.000.- Ft., melyet az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú számlájára kell átutalni „Zsil u. 8. bánatpénz” megjelöléssel legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg. (A bánatpénz a vételárba beleszámít).

j) Ajánlatok felbontásának helye és időpontja: A benyújtási határidőt követő 3. munkanap 10.00 óra a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoportnál (2030 Érd, Alsó u. 1. sz. I. emelet 127. szoba).

k) Ajánlatok elbírálásának menete, szempontrendszere: A pályázatok nyilvános felbontása után ismertetik az ajánlatokat. Az összességében legkedvezőbb ajánlat győz.

l) Eredményhirdetés módja, helye, ideje: A pályázatokat a benyújtási időt követő 30 napon belül bírálja el a kiíró, amit 8 munkanapon belül írásban közöl az ajánlattevővel.

jm A tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetőségét a kiíró fenntartja.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria