erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
CIVIL PÁLYÁZATOK 2007.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Egészségügyi pályázati felhívás
2007.04.11. szerda 11:24

Érd Város Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú rendeletben foglaltak valamint a 79/2007.(III.22.) számú határozata alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 
Pályázati űrlap 

T á m o g a t á s i   f e l t é t e l e k:

Pályázat benyújtására jogosultak köre:

 • azon jogi személyiséggel rendelkező civil  szervezet  amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának (alapító okiratának) megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;
 • azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve – dokumentálhatóan – folyamatosan működött, és stabil taglétszámmal rendelkezik;
 • feltéve mindkét esetben, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkezik vagy helyi szervezetét ott működteti.

  A támogatás további feltétele, hogy a civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, és a támogatással pártpolitikától mentesen, a településhez kapcsolódó vagy a település lakosait érintő közhasznú feladatot kíván ellátni és (amennyiben volt ilyen) határidőre elszámolt az előző évben kapott támogatással, nincs lejárt köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti, és ezt hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

  Egészségügyi Keret:

  Pályázhatnak mindazon civil szervezetek és közösségek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 • Érd Megyei jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítása;
  • egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség ellenes valamint prevenciós, szemléletmód-váltást elősegítő programok rendezése, illetve azokon való részvétel.  

  Pályázati keretösszeg:

  Érd MJV költségvetésében meghatározott összeg, 2007-évben: 2.000.000.-Ft

  Pályáztatás rendje:

  Benyújtási határidő:

  A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján 2007. május 29. 12 óráig lehet benyújtani egy példányban.

  Egyéb pályázati feltételek:

  Pályázni a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú rendelet 2. számú mellékleteként szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet.

  A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft. lehet.

  A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

  Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

  A benyújtott pályázatokat az elbírálást megelőzően a Polgármesteri Hivatal megvizsgálja, hogy azok a pályázati feltételeknek megfelelnek-e.

  Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni, ellenkező esetben az adott témában benyújtott pályázat érvénytelen.

   

  A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

  A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

  Az Önkormányzat a rendeletben foglalt kivételekkel a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás összegének 50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

  A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

  Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az Egészségügyi Bizottság dönt.

  A pályázat a kiírást követő legkésőbb 1 éven belüli időszakra vonatkozik.

  A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy az (5) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget,  a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha az illetékes bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

  A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés köteles ellenőrizni.

  A pályázati csak formanyomtatványon lehet, mely átvehető a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján (Érd, Alsó u. 1.), vagy letölthető a város honlapjáról.

  A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 15 nap.

  A döntésről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap.

  Aki az elmúlt évben igényelt támogatással nem számolt el, kizárta magát a pályázatból!


   

  Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. október
  HKSzCsPSzV
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
  Felhívások
  Meghívó
  2018.10.24. szerda 15:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.10.24. szerda 17:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.10.25. csütörtök 10:00
  Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria