erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
CIVIL PÁLYÁZATOK 2007.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közrendvédelmi pályázat civil szervezetek részére
2007.04.23. hétfő 12:41

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

CIVIL SZERVEZETEK KÖZRENDVÉDELMET ÉRINTŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA  

I. A pályázat célja

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közrendvédelmi Bizottsága a civil szerveztek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki civil szervezetek közrendvédelmet érintő tevékenységének önkormányzati támogatására.

 

 Pályázati űrlap

  

II. Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 millió forint.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be azon civil szervezetek, melyek az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik.

A. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában civil szervezet:

a.)     az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, szövetség;

b.)     a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött jogi személyiséggel bíró egyesület, alapítvány (ide nem értve a közalapítványt);

c.)      önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport. 

Nem pályázhatnak pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, egyházak, a helyi sportrendelet hatálya alá tartozó szervezetek.

Nem nyújthatnak be továbbá pályázatot az Önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek sem a fentiekben felsorolt szerződésekben, megállapodásokban rögzített feladataik ellátására.

B. Pályázatot a III/A. pontban megjelölt civil szervezet csak akkor nyújthat be, ha az alábbi jogosultsági feltételeket teljesíti:

a.)           a jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vette, és a szervezet az alapszabályának (alapító okiratának) megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;

b.)           az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve – dokumentálhatóan – folyamatosan működött, és stabil taglétszámmal rendelkezik; feltéve mindkét esetben, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkezik, vagy helyi szervezetét ott működteti.

C. A támogatás igénylésének további feltételei:

 • a civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, és a támogatással pártpolitikától mentesen, a településhez kapcsolódó vagy a település lakosait érintő közhasznú feladatot kíván ellátni;
 • (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással;
 • nincs lejárt köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti, és ezt hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.
 • IV. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  Jelen pályázati kiírás keretében a következő tevékenységek támogathatók:

  Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

  V. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

  A. Támogatás formája:

  A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

  Az Önkormányzat a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás összegének 50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

  B. Támogatás összege:

  Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatonként igényelhető támogatás legfeljebb 600.000 Ft.

  C. Pályázati saját forrás:

  A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. Mindazonáltal a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

  D. További feltételek:

  A pályázó a pályázat benyújtásával pénzügyi támogatást kizárólag a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti.

  Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

  Ugyanazzal a programmal a Rendeletben meghatározottak közül kizárólag egy kerethez lehet pályázni, ellenkező esetben az adott témában benyújtott pályázat érvénytelen.

  VI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

  A. A pályázatok benyújtásának módja, helye:

  Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet. A pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

  A pályázatot 3 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra a következő szöveget kell írni:

  „Pályázat a Közrendvédelmi Keretre 2007.”

  A pályázatot a pályázati kiírás Érdi Újságban való közzétételétől számított 45 napon belül (2007. május 29.) lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodáján.

  B. A pályázatok benyújtásának határideje:

  A pályázatok benyújtása a végső határidőig folyamatos.

  A pályázat benyújtásának végső határideje a pályázat Érdi Újságban való közzétételétől számított 45  nap (2007. május 29.)  déli 12 óra.

  Érvénytelen az a pályázat, amely a Rendeletnek, illetve jelen pályázati kiírásnak nem felel meg.

  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

  VII. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

  A.  A pályázatok elbírálása:

  A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal előzetesen megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok a Rendeletben, illetve jelen pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek-e.

  A támogatás odaítéléséről a Rendeletben kapott felhatalmazás alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közrendvédelmi Bizottsága dönt a pályázatok végső benyújtási határidejétől számított 15 napon belül.

  B. Közzététel:

  A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik napon közzétételre kerülnek.

  Pályázati űrlap 

  Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. december
  HKSzCsPSzV
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  Felhívások
  Meghívó
  2018.12.10. hétfő 10:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.12.10. hétfő 17:30
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.12.11. kedd 17:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria