erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
CIVIL PÁLYÁZATOK 2010.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Idegenforgalmi, európai uniós és nemzetközi kapcsolatok kerete
2010.03.31. szerda 08:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

CIVIL SZERVEZETEK IDEGENFORGALMI, EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKAT ÉRINTŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

I. A pályázat célja

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és Oktatási és Művelődési Bizottsága a civil szerveztek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13.§-ában kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki civil szervezetek idegenforgalmi, Európai Uniós és nemzetközi kapcsolatokat érintő tevékenységének önkormányzati támogatására.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek, melyek a Rendeletben rögzített valamennyi, civil szervezettel szemben támasztott valamennyi előírásnak megfelelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon igazolják, és nem esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.

IV. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázati felhívás keretében pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a)      Érd Megyei Jogú Város idegenforgalmi szempontból jelentős értékeit, kínálatát bemutató kiadványok, térképek elkészítése,

b)      a város idegenforgalmi értékeinek feltárása, népszerűsítése,

c)      turisztikai honlapok elkészítése

d)       idegenforgalmi tájékoztatást szolgáló táblák elhelyezése,

e)      Érd Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a város népszerűsítése,

f)        kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsolatok kiépítése és ápolása.

V. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

A. Támogatás formája:

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

Az Önkormányzat a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás összegének 50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

B. Támogatás összege:

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft lehet.

C. Pályázati saját forrás:

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. Mindazonáltal a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

 

D. További feltételek:

A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra, igényelheti.

Amennyiben a pályázó által megvalósítani kívánt program előreláthatólag egy éven túl valósul meg, a támogatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján kivételes esetben az illetékes bizottság az egy évet legfeljebb 90 nappal meghaladó megvalósulási határidejű pályázatot is támogathat.

Ugyanazzal a programmal a Rendeletben meghatározottak közül kizárólag egy kerethez lehet pályázni, ellenkező esetben az adott témában benyújtott pályázat érvénytelen.

Működési támogatás keretre és Pályázati önrész keretre együttvéve legfeljebb összesen egy pályázat, valamennyi egyéb keretre együttvéve pedig legfeljebb összesen kettő pályázat adható be.

Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

 

VI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A. A pályázatok benyújtásának módja, helye:

Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet, azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

A pályázatot benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára (Alsó u. 3., fsz.),

vagy

postai úton a Stratégiai Irodának címezve lehet, mindkét esetben,  1 példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Idegenforgalmi, Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Keret 2010”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázati adatlap és a Rendelet átvehető a Polgármesteri Hivatal Stratégiai Irodáján, illetve letölthető a város honlapjáról (http://www.erd.hu).

B. A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

VII. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

A.  A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálása a Rendeletben foglalt szabályok alapján történik.

B. Közzététel:

A közzététel részletes szabályait a Rendelet állapítja meg.

VIII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

A.     A támogatás felhasználása:

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

B. A támogatás elszámolása:

A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról a Rendeletben foglaltak szerint elszámolni köteles.

A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszámolási, szakmai beszámolókészítési kötlezettségének nem tesz eleget,  a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha a Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és Oktatási és Közművelődési Bizottsága  a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés ellenőrzi.

IX. EGYÉB SZABÁLYOK

Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a Rendelet rögzíti.

 

Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria